Stuur ons een foto van uw wagen(s)  -  een beetje gegevens over het voertuig

eventueel een pasfoto en e-mail adres

en wij zorgen ervoor dat het ingestuurde geplaatst wordt.

Materiaal sturen naar : Jan Cuypers - Pikkeriestraat 36 - 2811 Hombeek

Of via e-mail : ccc@pandora.be