SJOFAR

De naam, De Sjofar, is al een eeuwenoud woord; het is een Hebreeuws woord en duidt op het oudste muziekinstrument van het volk Israël. Het is geen melodie-, maar een signaalinstrument. De sjofar is een blaasinstrument, een hoorn, afkomstig van een dier, meestal van een ram of een antilope.

Behalve dierhoorns werden ook andere materialen gebruikt, zoals schelpen, hout en klei. De hoorns van klei kun je eigenlijk geen hoorns noemen. De speler riep in het instrument i.p.v. te blazen om verschillende tonen te krijgen. Hoorns van klei kwamen in Zuid-Amerika voor. In Azië waren ook hoorns van metaal.

buffelhoorn

ramshoorn

geitenhoorn

ibexhoorn

kuduhoorn

watusihoorn

Overige Sjofars