De God die leeft
Intro Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Aanhangsels Glossarium

 

INTRO

 

DEEL I:  Het intellectueel en cultureel klimaat van de tweede helft der 20ste eeuw

Hoofdstuk 1: De breuk wordt voltrokken

Bullet.gif (59 bytes)  Voor de breuk tot stand kwam
BULLET.GIF (59 bytes)  Een apologetiek die de vooronderstellingen duidelijk stelde, zou het verval gestuit hebben
BULLET.GIF (59 bytes)  De lijn van de wanhoop
BULLET.GIF (59 bytes)  Eenheid en verscheidenheid in het rationalisme
BULLET.GIF (59 bytes)  De neiging naar een uniforme cultuur

Hoofdstuk 2: De eerste stap op de lijn van de wanhoop - de filosofie

BULLET.GIF (59 bytes)  Hegel op de drempel
BULLET.GIF (59 bytes)  Kierkegaard, de eerste onder de lijn
BULLET.GIF (59 bytes)  Het existentialisme van Jaspers, Sartre en Heidegger
BULLET.GIF (59 bytes)  De anti-filosofie van de Anglo-Saksische wereld
BULLET.GIF (59 bytes)  Het gebruik van verdovende middelen
BULLET.GIF (59 bytes)  Wat er gebeurt tijdens ‘ervaringen’

Hoofdstuk 3: De tweede stap - de kunst

BULLET.GIF (59 bytes)  Van Gogh en Gauguin
BULLET.GIF (59 bytes)  Cézanne en Picasso
BULLET.GIF (59 bytes)  Mondriaan
BULLET.GIF (59 bytes)  Dada, Marcel Duchamp, de ‘happenings’ en de ‘environments’

Hoofdstuk 4: De derde en de vierde stap - muziek en de algemene cultuur

BULLET.GIF (59 bytes)  Musique concrète
BULLET.GIF (59 bytes)  Henri Miller
BULLET.GIF (59 bytes)  Homosexualiteit als filosofie
BULLET.GIF (59 bytes)  John Osborne
BULLET.GIF (59 bytes)  Dylan Thomas
BULLET.GIF (59 bytes)  Moderne film, de massa-media en de Beatles

Hoofdstuk 5: Het verbindende element in de verschillende treden
                   op de lijn van de wanhoop

BULLET.GIF (59 bytes)  De romantiek is dood: het christendom heeft een kans als de antitheses gehandhaafd blijven

 

DEEL II:  De nieuwe theologie en het moderne denken

Hoofdstuk 1: De vijfde stap - theologie

CYAN.GIF (59 bytes)
  Afwijken van het bijbelse christendom

Hoofdstuk 2: Moderne mystiek - wanhoop dieper dan wanhoop

CYAN.GIF (59 bytes)  Theologie en semantische mystiek
CYAN.GIF (59 bytes)  Het gebruik van woorden en symbolen
CYAN.GIF (59 bytes)  Het begin van de semantische mystiek - Leonardo da Vinci
CYAN.GIF (59 bytes)  Natuur en genade

Hoofdstuk 3: Moderne mystiek in de praktijk - de kunst en de taal

CYAN.GIF (59 bytes)  De spanning van het mens-zijn
CYAN.GIF (59 bytes)  Mystiek in de kunst - Paul Klee en Salvador Dali
CYAN.GIF (59 bytes)  Mystiek in de taal - Heidegger

Hoofdstuk 4: Moderne mystiek in de praktijk - muziek en literatuur

CYAN.GIF (59 bytes)  Mystiek in de muziek - Leonard Bernstein en John Cage
CYAN.GIF (59 bytes)  Mystiek in de literatuur - Henry Miller

Hoofdstuk 5: Een nieuwe fase in de moderne theologie

CYAN.GIF (59 bytes)  God is dood - althans bijna
CYAN.GIF (59 bytes)  Het zoeken door de mensen van de bovenverdieping
CYAN.GIF (59 bytes)  De kans die de moderne theologie tegenwoordig heeft

 

DEEL III:  Het verschil tussen het bijbelse christendom en de moderne theologie

Hoofdstuk 1: Persoonlijkheid of een toevalsprodukt

GREEN.GIF (59 bytes) 
De logische gevolgen van de ontkenning van de persoonlijkheid

Hoofdstuk 2: Verifieerbare feiten en kennis

GREEN.GIF (59 bytes)  Goddelijke en menselijke communicatie
GREEN.GIF (59 bytes)  Liefde is meer dan een woord

Hoofdstuk 3: Het dilemma van de mens

GREEN.GIF (59 bytes)  De aanstoot van het kruis
GREEN.GIF (59 bytes)  Bijbels christendom en het dilemma van de mens

Hoofdstuk 4: Het antwoord van God op het dilemma van de mens

GREEN.GIF (59 bytes)  Er hoeft geen òf-òf te zijn in ‘La Peste’

Hoofdstuk 5: Hoe weten we dat het waar is?

GREEN.GIF (59 bytes)  De aard van het bewijs
GREEN.GIF (59 bytes)  Werkelijke rationaliteit maar niet alleen rationaliteit
GREEN.GIF (59 bytes)  Wie staat in de continuïteit van de kerk?

 

DEEL IV:  Bijbels christendom, sprekend in het klimaat van de 20ste eeuw

Hoofdstuk 1: Opsporing van het knelpunt

BLUE.GIF (59 bytes)  Communicatie met mijns gelijken
BLUE.GIF (59 bytes)  Logische conclusies
BLUE.GIF (59 bytes) 
Tussen twee consequenties
BLUE.GIF (59 bytes)  De innerlijke spanning is niet altijd gelijk

Hoofdstuk 2: Vanuit de innerlijke tegenstrijdigheid naar het evangelie

BLUE.GIF (59 bytes)  Hoe is het gesprek mogelijk?
BLUE.GIF (59 bytes)  Geven en nemen
BLUE.GIF (59 bytes)  Iemands dak wegnemen

Hoofdstuk 3: Het Evangelie doén

BLUE.GIF (59 bytes)  Waar halen we de moed vandaan?
BLUE.GIF (59 bytes)  Geloven in de bijbelse zin van het woord

 

DEEL V:  Spreken over vooronderstellingen: geen gemakkelijke weg

Hoofdstuk 1: Het christelijk geloof verkondigen aan onze generatie

BROWN.GIF (59 bytes) 
Verdediging van het geloof
BROWN.GIF (59 bytes)  Het geloof verkondigen

Hoofdstuk 2: De waarheid is belangrijk

BROWN.GIF (59 bytes)  Waarheid komt voor de bekering
BROWN.GIF (59 bytes)  Waarheid en geestelijk leven
BROWN.GIF (59 bytes)  De God achter de waarheid

 

DEEL VI:  Persoonlijk en gemeenschappelijk leven temidden van de huidige generatie

Hoofdstuk 1: Leven als Gods kinderen

RED.GIF (59 bytes)  Redding eindigt niet bij het individu
RED.GIF (59 bytes)  ‘Leesbare brieven’ van Christus zijn
RED.GIF (59 bytes)  De werkelijkheid van het christelijke leven
RED.GIF (59 bytes)  De persoonlijkheid staat centraal

Hoofdstuk 2: De wet, maar die niet alleen

RED.GIF (59 bytes)  Menselijke mensen in onze cultuur
RED.GIF (59 bytes)  Persoonlijkheid en cultuur

 

AANHANGSELS

A. Het probleem van de ‘middenstandskerk’ in de tweede helft van der twintigste eeuw

B. De waarheid doen

C. Wat is l’Abri

 

GLOSSARIUM 

 

 top5.gif (3054 bytes) __redline.gif (899 bytes)