De therapie

De Bio-energetische Analyse is een lichaamsgerichte therapie , die lichaamswerk combineert met een analytische benadering.

Ze is gebaseerd op de analysetheorie van Freud en op de karakteranalyse  van  Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Door de plaats die ze geeft aan het lichaam en de emoties , brengt ze een vernieuwing in het begrijpen van de menselijke psyche.

(De Bio-energetica,  beter gekend  in Vlaanderen , is daarvan afgeleid en wordt door andere therapievormen gebruikt ,maar legt enkel de nadruk  op het energetisch aspect).

Zoals we weten , beļnvloeden lichaam en geest elkaar.
De Bio-energetische Analyse is een  therapie , waarbij de psychische patronen en verdedigingsmechanismen , die vroeg in het leven zijn gevormd , ontdekt worden door naar het lichaam te kijken en te luisteren.  Het lichaam kan niet liegen.  De spanningen  laten zich voelen en zien.

Door zich te distanciėren van pijnlijke gevoelens treedt er in min of meerdere mate een dissociatie op van het ik met het lichaam .  Daar beginnen vaak psycho-somatische klachten en problemen.

De opgehoopte spanningen ,vaak resultaat van verdrongen, niet geļntegreerde gevoelens  (het gaat hier vaak om gevoelens van verdriet, woede, schaamte, schuld, angst , vreugde, liefde, lust  ) worden vrijgemaakt door gerichte oefeningen .

Door de Bio-energetiche Analyse kunnen we weer contact maken, associėren we ons weer met ons lichaam. Dat is nodig om veilig en volwassen in het leven te staan . We kunnen weer volop in onze gevoelens , sexualiteit en ons lichaam aanwezig zijn. Het zelf wordt weer belichaamd. We geven weer grond aan ons lichaam.  Voor dit proces is er Slowliness,  Security en Support nodig.

Anderzijds word er ook gewerkt aan het vasthouden, het meester worden  van onbeheersbare emoties. Zichzelf veilig voelen is daarvoor een eerste vereiste .

Het is een inter-subjectieve therapie. Door  begrip, empathie en interactie met de therapeut ontstaat zelfaanvaarding. Dit werkt erg bevrijdend en herstelt het zelfvertrouwen.

Het leren stellen van duidelijke grenzen, naargelang de situatie ,is ook een belangrijk element van de therapie.

De Psycho-energetica  of intuļtieve ontwikkeling stemt fijner af op de psychische processen, op de werking van het psychische veld.

Door ons te focussen op de innerlijke processen en elementen kunnen we de rijke, innerlijke wereld gaan exploreren en bijsturen waar nodig

We komen in contact met ons innerlijke kind, zien zijn behoeften en wensen, laten het tot ons spreken vanuit zijn wijsheid en geven het wat nodig is.

Werken met ons zelfbeeld leunt daar dicht tegenaan; om het weer krachtig en vertrouwensvol te maken , zoeken we de verstorende patronen en gedachten op.

We maken contact met onze verschillende deelpersoonlijkheden , be-leven  ze, leren hun potentieel en belemmeringen kennen, laten ze met elkaar communiceren en we leren ze te doseren, naargelang de situatie het vereist.

We leren onszelf te voorzien van de psychische en mentale  krachten , die in ons aanwezig zijn ,die nodig zijn voor een bepaalde, gewenste situatie.  Dit is een groeiproces, dat leidt naar een grotere zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.

Dit is niet altijd een gemakkelijke weg, maar ligt wel in bereik van elk van ons.