[Home] [Actua] [Evolutietheorie] [Creationisme] [Wetenschap] [IC debat] [VS] [Europa] [Knelpunten] [Onderwijs] [Politiek] [Missing links]

Intelligent Design Creationism (IDC)

Uit het boek ‘Darwin on Trial’ van Phillip Johnson ontstond in de jaren negentig een nieuwe creationistische trend met als basisidee: er is een intelligent ontwerper die alles creëerde.

Phillip Johnson bepleitte een meer algemene kijk op het creationistische proces. Volgens Johnson is er een bovennatuurlijke schepper die alles ontwierp en die een proces ontwikkelde en beheerst.
Het bewijs voor zo’n ontwerper wordt gezocht in het uiterst complexe en verfijnde design van het universum.

Theïstische wetenschap

In plaats van een ‘creationistische wetenschap’ is dit een ‘theïstische wetenschap’. ‘Mere creation’ is wat ze verdedigen, of het nu om ‘young-earth creationisten’ of om ‘old-earth creationisten’ gaat. Ze stellen dat er een eerste oorzaak van de dingen is, namelijk God. Hij is dus ook de oorzaak van beweging en actie. Deze God beweegt alles maar heeft zelf geen ‘beweger’ nodig om te bewegen. Hij heeft ook alles met een doel gecreëerd of in beweging gezet. Net omdat alles een doel en een complexe structuur heeft stellen deze creationisten dat het om een ‘intelligent design’ gaat.Het intelligent design concept wordt gesteund door evangelische christenen en door zij die een letterlijke interpretatie van de bijbel aanhouden. Deze laatste groep is er vaak niet van bewust, net zoals de grote massa in het algemeen, dat intelligent design eigenlijk indruist tegen een letterlijke interpretatie van de bijbel. 

Als we bijvoorbeeld  werken van Michael Behe lezen, krijgen we te horen dat er een ‘designer’ is die het leven op aarde creëerde, maar dat deze ‘designer’ niet opmerkelijk tussenkomt in de evolutionaire processen. De evangelisten die zich van deze tegenstrijdigheden wel bewust zijn bekijken niet zozeer het problematische hiervan, maar zijn meer bezig met het nastreven van de ondergang van het darwinisme. De evolutietheorie vinden ze materialistisch, en daarom verkondigen ze een eigen, niet-materialistisch alternatief.

‘Theïstische wetenschap’
Aanhangers van het intelligent design concept gaan verder dan zij die creation science verdedigen. Theïstische wetenschap verwerpt niet alleen de inhoud van de evolutietheorie zoals creation science dat doet. Deze nieuwe vorm van creationisme, intelligent design, stelt de zaak nog veel radicaler door de gehele wetenschappelijke methodologie -en dus niet alleen de inhoud of theorie- te verwerpen. Wetenschappelijk naturalisme moet volgens hen vervangen worden door hun theïstische wetenschap. De bijbel is voor deze stroming een wetenschappelijk boek en het vormt de enige correcte wetenschappelijke benadering.  Phillip Johnson is van mening, net zoals heel wat andere creationisten, dat er geen neutraliteit is in de conventionele wetenschap. Volgens hen is het naturalisme de gevestigde westerse religie.

[Contact] [Disclaimer]