Astro-Urania : Toonaangevende astrologie

Promoties      Wat is ?      Dierenriem     


Onze producten :

Onze verkoopswijze :
Zodra u een bestelling per email hebt doorgestuurd en wij hebben ze gelezen, sturen wij u persoonlijk een bericht van ontvangst. Indien u niet voor een rembourszending (een rembourszending is enkel in België mogelijk) hebt gekozen, kan u het bedrag van de bestelling per gewone overschrijving overmaken op het nummer 979-6343021-02 (Argenta) of Europees : IBAN : BE32 9796 3430 2102 en BIC : ARSPBE22
op naam van Herman Haelterman, Stuivenbergstraat 20 te B - 9340 Lede.
Zodra de betaling op onze rekening staat, wordt de bestelling uitgevoerd en u toegestuurd op de wijze die u hebt aangeduid.

Hebt U na het lezen van de aangekochte horoscoopinterpretatie nog vragen, of zijn er eventuele onduidelijkheden, dan kan u steeds terecht op ons telefoonnummer 0032 (0) 53.80.40.52 of op ons e-mailadres, u zal er steeds, in de mate van het mogelijke, worden verder geholpen.

Onze astrologische horoscoopinterpretaties zijn allemaal eigen werk : eigen computerprogramma's en eigen teksten voor het interpreteren van de horoscopen.
Dagdagelijks zijn we in de weer om onze producten bij te schaven en te verbeteren.
Ook deze website is volledig eigen werk, wordt steeds bijgewerkt volgens onze behoeften en naar we hopen de behoeften van ons publiek en onze klanten.


Onze producten :

Uw Persoonlijke Karmahoroscoop


Uw Persoonlijke Geboortehoroscoop

Uw Persoonlijke Levenshoroscoop

Uw Persoonlijke Toekomstvoorspelling

Uw Persoonlijke Partnervergelijking

Cursus astrologie

Uw partnertype

Uw liefdes- en seksleven

Relatieproblemen

Computerprogramma

Uw Bioritme

Uw numerologische horoscoop

Uw Persoonlijke Karmahoroscoop.
Karma is een taak die we moeten volbrengen. Karma vraagt moeite, het zijn correctielessen om bepaalde zaken die we nog niet bewust geweest zijn in vorige levens, om die bewust te worden. Het zijn obstakels die we moeten leren te overwinnen. Het terug in balans brengen van toestanden. Karma spruit voort uit de kosmische wet van oorzaak ------> gevolg.
De interpretaties van deze persoonlijke karmahoroscoop vindt u ook terug in uw persoonlijke levenshoroscoop.
Het wordt u met de post toegestuurd in boekvorm en bevat een 20-tal bladzijden persoonlijke informatie.
Kostprijs : € 30.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Uw Persoonlijke Geboortehoroscoop.
Geeft weer hoe u als mens bent geboren. Het is een eenvoudige beschrijving van uw persoonlijkheid. In een persoonlijke geboortehoroscoop vindt u geen levensevolutie. De interpretaties van deze persoonlijke geboortehoroscoop vindt u ook terug in uw persoonlijke levenshoroscoop.
Het wordt u met de post toegestuurd in boekvorm en bevat een 30-tal bladzijden persoonlijke informatie.
Kostprijs : € 30.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Uw Persoonlijke Levenshoroscoop.
Dit is de meest diepgaande horoscoopinterpretatie ooit gemaakt.
Indien u uw persoonlijke levenshoroscoop bestelt, heeft het geen zin een geboortehoroscoop of een karmahoroscoop te bestellen, omdat deze in uw persoonlijke levenshoroscoop zijn vervat.
Geeft niet alleen weer hoe u als mens bent geboren, maar geeft ook uw levensevolutie weer, met leeftijden.
Keerpunten in uw leven, op vlak van liefde, relatie, werk, gezondheid, worden met vermelding van leeftijd, op een duidelijke manier weergeven. Het is meer dan uw persoonlijke geboortehoroscoop en uw karmahoroscoop samen.
Het wordt u met de post toegestuurd in boekvorm en bevat een 45-tal bladzijden persoonlijke informatie.
Een voorbeeld
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.
Kostprijs : € 65.
Speciale prijs : € 55, ter gelegenheid van de geboorte van een baby en bij bestelling binnen de twee maanden na de geboorte. Voor dit speciaal bestelfomulier klik hier.

Uw Persoonlijke Toekomstvoorspelling.
Dit is de meest uitgebreide en meest diepgaande toekomstvoorspelling die u kan vinden.
Geeft een beschrijving van :
- Wat er vandaag in uw leven aan de gang is. Sedert welke datum is dat reeds bezig en tot welke datum zal dat nog duren.
- Wat staat er het komende jaar in uw leven te gebeuren. Ook hierbij worden datums gegeven : Vanaf wanneer en tot wanneer u bepaalde invloeden zal ondervinden.
Een voorbeeld
Kostprijs : volgens soort.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Uw Persoonlijke Partnervergelijking.
Het nut van een persoonlijke partnervergelijking of relatiehoroscoop :

 • In een relatie is het van belang dat beide partners elkaar heel goed kennen, begrijpen en tot een wederzijds vertrouwen komen.
 • Mekaar steunen en helpen kan alleen als de partners van mekaar weten welke verlangens en noden ze hebben.
 • Deze zeer diepgaande astrologische partnervergelijking toont aan op welke punten de partners mekaar steun kunnen geven, waar ze mekaar kunnen stimuleren, aan welke punten dient gewerkt te worden om mekaar beter te begrijpen en steun te kunnen geven.
 • Met deze partnervergelijking leert u de wisselwerking kennen tussen uzelf en uw partner.
 • U leert de wrijvingspunten onderkennen zodat u in de mogelijkheid bent aan uw relatie te werken en zodoende uw band te verbeteren en te versterken.
 • Deze zeer grondig uitgewerkte relatiehoroscoop, geeft een diepgaande analyse van uw relatieleven. Hoe beide partners ten opzichte van elkaar staan in hun relatieleven, in hun liefdesleven komt uitvoerig aan bod.
Een voorbeeld
Kostprijs : € 40.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Cursus astrologie.
Cursus voor beginners, speciaal geschreven voor zelfstudie, bestaat uit 4 boekdelen en 20 lessen. Samen 220 volle bladzijden lesmateriaal.
Kostprijs € 99.
De cursus Karma geeft een beschrijving van de karmische punten in onze horoscoop.
Kostprijs : € 40.

Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Het partnertype dat het best bij u past.

Deze interpretatie geeft een beschrijving van :

 • Tot welk partnertype en tot welke relatie je zal worden aangetrokken.
 • Het partnertype dat het best bij u past.
 • Aan welke voorwaarden dient de partner te voldoen.
 • Moet het een flierefluiter of een ernstig type zijn.
 • Zal hij of zij trouw zijn in de relatie.
 • Aan welke voorwaarden dient de relatie, de partner en partnerschappen te voldoen.
Kostprijs : € 2
Wil u het bestelformulier, klik hier.

Uw liefdes- en seksleven, met uw relaties tot de andere tekens.
Hoe u de liefde beleeft ?
Hoe u omgaat met seks ?
Hoe uw partner (of uw toekomstige partner) de liefde beleeft ?
Hoe uw partner (of uw toekomstige partner) omgaat met seks ?
Op welke wijze uw partner seksueel tot u aangetrokken wordt ?
Waarom bent u teleurgesteld in de seksuele aantrekking van uw partner, of zijn de seksuele verwachtingen van uw partner voor u te zwaar, kan u ze onvoldoende beantwoorden ?
Zal uw toekomstige partner aan uw seksuele noden kunnen voldoen ?
Kostprijs : € 10.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Hoe inzicht te krijgen in uw relatieproblemen.
Is een zeer diepgaande analyse hoe beide partners de liefde beleven, hoe men is in relatie en welk type van partner men treft.
We bekijken waardoor het relatieleven wordt beheerst.
Hoe en wat met een eventuele tweede partner.
We bekijken de strijdende punten tussen beide partners, de punten waar binnen de relatie moet aan gewerkt worden.
Bovendien gaan we na hoelang de huidige problemen zullen aanslepen en wat er eventueel kan aan gedaan worden.
Kostprijs : € 35.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Computerprogramma voor het berekenen en interpreteren van uw horoscopen.
Een PC-programma voor de berekening en analyse van horoscopen, met een hoop mogelijkheden. Het communiceert met u naar keuze in het Nederlands, Engels, Frans of Duits en is gemakkelijk te bedienen, zelfs voor mensen die weinig van astrologie kennen.
Vereiste hardware: een IBM-compatibele PC waarop minstens Windows95 draait, ca. 30MB vrij op de schijf, CD-rom.
Kostprijs : € 169.
Voor verdere specificaties, klik hier, wil u de mogelijkheden bekijken, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Uw bioritme.
Volgens de bioritmetheorie zijn in ieder mens drie duidelijk te onderscheiden levensritmen werkzaam. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit in sterke mate bevestigd.
Deze ritmen zijn het ‘Verstandelijke’ ritme met een cyclus van 33 dagen, het ‘Emotionele’ ritme met een cyclus van 28 dagen en het ‘Lichamelijke’ ritme met een cyclus van 23 dagen.
Vanaf het moment van geboorte starten deze ritmen en doorlopen zij het hele leven in cycli als zogenaamde ‘sinuscurven’. Elke cyclus van een ritme kent een ‘Oplaad fase’, een ‘Expressieve fase’ en ‘Kritieke dagen’.
Kostprijs : € 10.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Uw numerologische horoscoop.
De numerologische wetenschap van getallen is al erg oud. Zij is evenals astrologie terug te voeren tot enkele eeuwen voor Christus. Onder andere de Joodse kabbalisten, de Grieken, de oude Egyptenaren en de Mesopotamiërs gingen reeds uit van het gegeven dat er méér in een getal besloten ligt dan alleen een numerieke waarde. Zij ontdekten dat klanken en vormen samenhangen met invloeden en verschijnselen die geduid kunnen worden door numerologische getallen.
Een voorbeeld
Kostprijs : € 20.
Wil u meer uitleg, klik hier, wil u het bestelformulier, klik hier.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website.