Astro-Urania : Toonaangevende astrologie

Producten      Promoties      Dierenriem     


Wat is :

Een PERSOONLIJKE horoscoop

AstrologieEen persoonlijke horoscoop

Klik hier voor een Persoonlijke Levenshoroscoop.

Een persoonlijke horoscoop wordt opgemaakt aan de hand van uw geboortedatum, geboorteuur en geboorteplaats. Dit zijn uw drie persoonlijke gegevens. Alleen u bent op die plaats en op dat moment geboren. Zelfs indien u van een tweeling bent, dan heeft uw tweelingzus of -broer een andere persoonlijke horoscoop, want er is een ander geboorteuur, hoe klein het tijdsverschil ook moge zijn. Met die drie persoonlijke gegevens berekenen wij dan uw persoonlijke horoscoop. Ontbreekt er één van die drie gegevens dan kan er geen persoonlijke horoscoop gemaakt worden.

Een persoonlijke horoscoop bestaat uit twee delen:

  • In de eerste plaats is het een weergave van de stand van de planeten, op het moment van uw geboorte, ten opzichte van de aarde. Dus we berekenen de stand van de Zon, de Maan (gemakkelijkheidshalve noemen we in de astrologie de zon en de maan ook planeten), Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto, ten opzichte van de plaats waar u geboren bent, de aarde. Hiervoor gebruiken we de efemeriden, ook gebruikt door de astronomen. Waar de planeet zich bevindt tenopzichte van de plaats van uw geboorte drukken we uit volgens de tekens van de dierenriem. De tekens van de dierenriem worden dus gebruikt als plaatsaanduiding van de planeten.

  • In de tweede plaats bestaat een persoonlijke horoscoop uit wat we noemen 12 huizen of twaalf levensgebieden. Deze levensgebieden worden berekend aan de hand van de sterretijd. Het hemelgewelf wordt hierbij ingedeeld in segmenten. Deze worden overgebracht in de persoonlijke horoscoop. Een horoscoop is dus een weergave van de kosmische toestand van ons zonnestelsel ten opzichte van de aarde bij onze geboorte.

De planeten brengen een kosmische energie in de ruimte. Op ieder moment, op ieder punt op aarde is de kosmische energie verschillend. Op het moment van onze geboorte neemt ieder van ons, de op die plaats aanwezige kosmische energie in zich op. Ieder heeft zijn eigen, unieke kosmische energie in zich. Het maakt ieder mens uniek. Deze kosmische energie behouden we de rest van ons leven, ze drijft ons verder, het is onze kosmische brandstof. Hoe het dan zit met onze erfelijkheid en onze genen. Dat is een hoofdstuk apart waar we het hier, voorlopig, niet willen over hebben.

Voor Astro-Urania,

Herman Haelterman.