Astro-Urania : Toonaangevende astrologie

Producten      Promoties      Wat is ?     


De tekens van de dierenriem :

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

De elementen : vuur, aarde, lucht, water.

De modaliteiten van uitwerking : hoofd-, vaste, beweeglijke tekens.


Naar Astro-Urania.be


Voor uw echte
Persoonlijke Levenshoroscoop
klik hier


De dierenriem

Reeds in de oudheid zag de mens de planeten in een voortdurende beweging ten opzichte van zichzelf. Een van de eerste modellen van het universum werd opgesteld door Aristoteles. Hij geloofde dat de aarde het middelpunt was van het heelal en dat alle sterren tot een uitgestrekt uitspansel behoorden, het zogenaamde hemelgewelf, dat concentrisch rond de aarde lag.

De buitenste sfeer werd dikwijls het gebied der vaste sterren genoemd.

Om de plaats van de hemellichamen te beschrijven is er een referentiekader nodig. Daartoe leggen we een soort band rondom ons en gebruiken de zogenaamde vaste sterren als referentiekader. Deze band wordt verdeeld in 12 sectoren van elk 30 graden. Elke sector wordt bezet door één sterrenbeeld of dierenriemteken. Samen vormen ze de dierenriem. Al deze dierenriemtekens liggen op de ecliptica, dit is de schijnbare baan van de Zon tegen de sterrenachtergrond. Aangezien de planeten nooit meer dan enkele graden van de ecliptica verwijderd zijn, gaan zij door de dierenriemtekens. De sterren spelen dus slechts een rol als referentiekader (als band) en dan nog slechts in de natuurlijke zodiak (zal verder in de tekst worden uitgelegd). Op ieder ogenblik is het hierdoor mogelijk van elke planeet te zeggen in welk sterrenbeeld ze staat en er kan aan worden toegevoegd waar ze binnen het sterrenbeeld staat.

Astrologie is de invloed van de planeten op ons; de invloed hangt af van de stand van de planeten ten opzichte van ons. Ze werkt met bewegende planeten ten opzichte van vaste sterrenbeelden.

Er wordt een band rondom ons gelegd om aan te duiden waar de planeet staat ten opzichte van ons. Die band noemen we de dierenriem. Hij heeft rechtstreeks niets te maken met de sterren.

Achter elk stuk van de band, staan er wel sterren. Vroeger werden de sterren die erachter stonden geïdentificeerd met dat stuk, maar dat is niet plecibel, omdat met het verloop van de tijd de opening waardoor we kijken een beetje opschuift. En hetgeen er daar achter ligt is niet meer hetzelfde als een tweeduizend jaar terug. Het gaat enkel over dat stuk, over die opening, en niet over hetgeen er achter ligt. De opening schuift op, tengevolge van het verlopen van het lentepunt (de betekenis van het lentepunt wordt later uitgelegd).

Stel u voor dat de aarde in het centrum van de band hangt, de sterren voorgesteld door de dierenriemtekens, miljoenen lichtjaren van de aarde, het centrum, verwijderd. De verschillende vakjes stellen de openingen voor waardoor we vanuit het centrum (de aarde) de sterren (de dierenriemtekens) zien. Dit is uiteraard een fictieve voorstelling om uit te leggen hoe het systeem in elkaar zit.

De Natuurlijke Zodiak.
Bij het bekijken van de loop van de planeten, valt op dat zij in een smalle band lopen langs het hemelgewelf. Vanuit de aarde bekeken is dit ongeveer 16°.
Van in de oudheid heeft men de sterren, die erachter liggen, in beelden (of groepen) gegroepeerd. Het zijn de dierenriemtekens van de natuurlijke zodiak. Hoewel wij de namen van deze dierenriemtekens nog gebruiken, wordt hiermede in de astrologie nog slechts zelden gewerkt. Enerzijds wegens het verschuiven van het lentepunt, zodat deze sterrenzodiak niet meer geschikt is voor onze aarde in zijn huidige toestand.

De Intellectuele Zodiak.
In de astrologie maken we nu gebruik van de intellectuele zodiak. Het hemelgewelf (de band) wordt verdeeld, vanaf het lentepunt, in twaalf gelijke stukken. Deze plaatsbepaling wordt ook door de astronomen gebruikt. Het zijn de twaalf dierenriemtekens, die de dierenriem of de zodiak vormen. De tekens, en ook de volgorde, die gebruikt worden zijn dezelfde als bij de Natuurlijke Zodiak.

Waarom 12 ? Twaalf komt steeds terug in de isoterie. We geven ieder stuk een naam : Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. Het is in deze twaalf stukken dat de stand van de planeten wordt aangeduid.

Hoe de dierenriem is ontstaan.
De dierenriem ontstaat uit het lentepunt.

Gelieve U drie zaken visueel voor te stellen :

  • De aarde draait rond haar as en rond de Zon.
  • De as van de aarde staat niet loodrecht t.o.v. de Zon.
  • De aarde draait in één jaar rondom de Zon.

Trekken we nu de middellijn tussen de aarde en de zon dan stellen we vast dat de verbindingslijn in het noordelijk halfrond langs de ene kant en in het zuidelijk halfrond langs de andere kant de aarde snijdt. Dit snijpunt evolueert rond de aarde als een golfbeweging. Een golfbeweging die, over de evenaar, van het noordelijk halfrond naar het zuidelijk halfrond gaat. Indien het punt zich in het noordelijk halfrond en zo ver mogelijk van de evenaar bevindt, is dit het begin van het teken Kreeft. Het punt zal dan over de evenaar naar het zuidelijk halfrond evolueren. Bevindt het zich op de evenaar dan is dat het begin van het teken Weegschaal. Bevindt het zich zover mogelijk van de evenaar dan begint het teken Steenbok. Het zal verder evolueren terug over de evenaar naar ons beginpunt, zo ver mogelijk van de evenaar verwijderd in het noordelijk halfrond. Bevindt het zich op de evenaar dan is dit het begin van het teken Ram. Terug aan het beginpunt heeft de aarde één omwenteling gemaakt rond de zon en zijn we aan ons uitgangspunt, het teken Kreeft. Een jaar verder.

De breedtegraad waarop het hoogste punt in het noordelijk halfrond gelegen is noemen we de kreeftskeerkring. De breedtegraad waarop het laagste punt in het zuidelijk halfrond gelegen is noemen we de Steenbokskeerkring.

Dit is de vastlegging van de vier kardinale punten. Dit ruimtelijk kruis wordt per sector onderverdeeld in drie gelijke stukken, het geeft ons de twaalf tekens van onze horoscoop.

Deze indeling hebben we afgeleid van de toestand van de aarde ten opzichte van de zon. De sterren hebben er terug niets mee te maken.

DUS : We leggen een band rond de aarde, we verdelen hem in stukken van elk dertig graden, dat zijn de twaalf delen van de dierenriem (12 x 30 graden = 360 graden). Hierdoor kunnen we bepalen waar de planeet ten opzichte van de aarde staat.

Vanaf     0° tot 30° : Ram

Vanaf   30° tot  60° : Stier

Vanaf   60° tot   90° : Tweelingen

Vanaf   90° tot  120° : Kreeft

Vanaf 120° tot  150° : Leeuw

Vanaf 150° tot 180 ° : Maagd

Vanaf 180° tot 210° : Weegschaal

Vanaf 210° tot 240° : Schorpioen

Vanaf 240° tot 270° : Boogschutter

Vanaf 270° tot 300° : Steenbok

Vanaf 300° tot 330° : Waterman

Vanaf 330° tot 360° : Vissen

Bepalen van de plaats van de planeten in de horoscooptekening.
In de astrologie wordt dus gewerkt met planeten, waarvan de stand t.o.v. de aarde het leven op aarde bepaalt. De plaatsbepaling van de planeten gebeurt door hun afstand te meten vanaf het begin van de intellectuele zodiak, namelijk vanaf 0° Ram. Een planeet, die op 20° Ram staat, staat dus 20° verwijderd van deze oorsprong, 20° verwijderd van het lentepunt. Zoals we weten is het begin van de lente niet ieder jaar op hetzelfde tijdsstip. Het begin van de lente = het moment dat de Zon op het lentepunt staat, dus 0° Ram.

Een teken van de dierenriem beslaat slechts 30°. Een planeet, die op 42° van de oorsprong staat zal tot een ander teken behoren. Na het teken Ram komt het teken Stier. De opgegeven planeet zal op 12° (= 42° - 30°) Stier terechtkomen.

U bent Ram indien de Zon bij uw geboorte in het teken Ram stond. Natuurlijk staan ook de andere planeten, die ook een invloed hebben op ons leven, ergens. Wat uw teken is geeft slechts een zeer beperkte uitleg over hoe u als mens in mekaar zit en hoe uw leven zal verlopen. Horoscopen in tijdschriften en dagbladen zijn hierop gebaseerd.

Men zal bijvoorbeeld voor Boogschutters bepaalde voorspellingen doen, hoewel men niet weet of de Zon op 1°, dus in het begin van het teken Boogschutter staat of op 29° Boogschutter. Indien een persoon met zijn of haar Zon op 1° Boogschutter de planeet Pluto over die Zon krijgt, dan zullen bepaalde zaken in die persoon zijn leven gebeuren, bijvoorbeeld op gebied van werk. Een persoon bij wie de Zon, bij zijn of haar geboorte op 1° Boogschutter stond, heeft vanaf oktober 1995 tot oktober 1997 een zeer sterke, moeilijke invloed van Pluto moeten dragen. Een persoon bij wie de Zon, bij zijn of haar geboorte op 29° Boogschuuter stand, zal die zeer sterke, moeilijke invloed pas moeten dragen vanaf januari 2007 tot januari 2009. Hoewel het dus beiden Boogschutters zijn.

Daarom, alleen een persoonlijke horoscoop kan inzicht geven in een mensenleven.

Toch gaan we u een basisinterpretatie geven voor het dierenriemteken waar u onder geboren bent. Niet alle uitspraken zullen volledig juist zijn. In een persoonlijke horoscoop kunnen bepaalde zaken versterkt worden of tegengesproken worden en zoals reeds gezegd, we bekijken in onderstaande alleen de invloed door de stand van de Zon bij uw geboorte en niet van de andere planeten, dus niet uw persoonlijke horoscoop.

Naar Astro-Urania.be