Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Yehova Şahitleri ortaya çıkışları konusunda çok büyük iddialarda bulunurlar. İşte bu iddialardan bazıları.

B. Yehova Şahitleri kendi teşkilatlarının son günlerde ortaya atılmış yeni bir tarikat olduğu görüşünü de kesinlikle rededder ve kökenlerinin ta Adem zamanlarına dek uzandığını iddia ederler. "Les Témoins de Jéhovah dans les desseins Divins" (Tanrısal Maksatta Y. Şahitleri) adlı tarihsel kitaplarının 7. ve 8'inci sayfalarında teşkilat, bu görüşünü şu şekilde dile getirir.

YŞT bu şekilde dünya tarihindeki yaklaşık yüz yirmi senelik kısa varlıklarını örtebilmek için, kendi tarihini Kutsal Kitap'taki, gerçek tapınıcıların ve Yahudi halkının tarihiyle kaynaştırıp, kendisini Yehova'nın en eski gerçek kavmının bir uzantısıymış gibi göstermeye çalışır. Y. Şahitleri daha da ileri giderek Habil, Nuh, İbrahim, Musa ve hatta İsa Mesih'in bile kendilerinden olup, aynı kendileri gibi birer Yehova Şahidi olduğunu bildirirler!

C. Yehova Şahitleri, teşkilatlarının son günlerde dünya sahnesinde belirmesini, Kutsal Kitap peygamberliklerinin bir gerçekleşmesi olarak görür. Y. Şahitleri, inanırlar ki, kendi teşkilatlarının son günlerde belireceği bizzat İsa Mesih tarafından Matta 24:45-47'de peygamberlikle bildirilmiştir. Onlara göre İsa Mesih bu ayetlerde Watch-Tower Teşkilatı'nın son günlerde "sadık ve basiretli köle" olarak ortaya çıkacağını bildirmekteymiş! (T. K. 1 Eylül 1991, sf. 18).

Bundan başka YŞT 15 Haziran 1995‘te çıkan bir Tarassut Kulesi dergisinde, Malaki 4:5‘te geleceği vaat edilen İlya peygamberin de bizzat Cemiyetin kendisi olduğunu belirtir:

2. YEHOVA ŞAHİTLERİ KENDİLERİ VE YAYINLARI HAKKINDA NELER İDDİA EDERLER?

A. Yehova Şahitleri, kendi Teşkilatları'nın Tanrı'nın yeryüzünde kullanmış olduğu tek gerçek ve yetkili peygam beri olduğunu bildirip, diğer bütün Hıristiyanların da Şeytansal kökenli olduğunu iddia ederler. YŞT peygamber olduğu konusunda, yukarıda sözünü ettiğimiz İlya peygamberin yerini tutuğu iddiasının dışında 1972‘de çıkan 24 numaralı bir Tarassut Kulesi dergisinda sayfa 26'da (Fransızca) şu önemli açıklamada bulunur:

YŞT yine yayınlarında kendisini açık bir şekilde Esinleme 11:1-13 ayetlerinde sözü edilip, göğü kapamaya, suları kana dönüştürmeye ve yeryüzünü kaç kez isterlerse bela ile vurmaya yetkili olan ‘ iki peygamber‘ olarak da tanıtır!! (TK. 1 Temmuz 1987 sf. 21-22; La Révelation, le grand dénoument est proche sf. 167-170). 15 Ağustos 1938'de alınan genel bir kararnamede de Y. Şahitleri Cemiyetleri hakkında şu açıklamada bulunurlar:

Kendisini bu şekilde Tanrı'nın tek peygamberi, temsilcisi, kanalı ve Şeytan tarafından aldatılamaz gören YŞT, yayınlarında, diğer Hıristiyanlardan söz ederken de şöyle der:

YŞT, açık bir şekilde "sadık ve basiretli köle" tarafından hazırlanıp yayınlanan yazıların yardımı olmaksızın kimsenin Kutsal Kitap'ı ve kurtuluş yolunu kavrayamayacağını da bildirir:

C. Yehova Şahitleri kurtuluş için teşkilatlarına bağlanmanın şart olduğunu bildirip, sadık ve basiretli kölenin talimatlarını Tanrı'nın sesini izler gibi izlemek gerektiğini vurgular ve teşkilata karşı isyan etmenin de Tanrı'ya karşı isyan etmekle eşit olduğunu iddia ederler.

Bu beyanlardan da anlaşılacağı gibi Tanrı'nın tasvibini ve ebedi hayatı elde etmek için herkes mutlaka YŞT'na, "sadık ve basiretli köle" ye bağlanmalı, Tarassut Kulesi ve diğer yayınlar yoluyla verilen talimatlara da sadık bir şekilde uymalıdır. Bu, kurtuluş için Y. Şahitleri'nin ileri sürdüğü temel koşullardan biridir.

YŞT daha ileri giderek üyelerinin serbest bir şekilde bilgilenmesini bile sınırlamaktadır. Cemiyetin dışından gelen, özellikle kendilerine karşı yazılmış bütün yayınların Şeytan'dan geldiğini vurgulayıp, bunların kesinlikle kabul edilmemesini ve okunmamasını özellikle üyelerine telkin etmiştir. Y. Şahitleri, Cemiyeti terk ederek, Cemiyetin yanılgılarını tanıtmaya çalışan kişi ve yayınlardan o derece ürkmektedir ki, bir Tarassut Kulesi dergisinde bunlarla kontakta bulunmanın ve onların yayınlarını okumanın ne kadar tehlikeli olduğunu şu ifadelerle dile getirir: "Şeytanî propaganda", "iftira, yalanlarla dolu kitap ve broşürler", "sapık şeyler", "murdar boş sözler", "yudum yudum içirilmeye çalışılan zehir", "ruhî kangren" ve "ruhî zina" olarak niteleyip, "ölüm getiren ruhî kangren sana da bulaşmasın" diyerek bunlara karşı "devamlı tetikte olmak" gerektiğini tüm üyelerine vurgularlar! (T.K. Ağustos 1986, sf.17-25). Yine 1 Bunun dışında YŞT'nın inceleme veya araştırma konusunda üyelerine bulunduğu şu çağrı da hem düşündürücü hem de kaygı vericidir:

Oysa Kutsal Kitap "her şeyi araştır", "kimlerden öğrendiğini bil" diyerek bizleri bireysel olarak araştırmaya, incelemeye ve gerektiğinde eleştirmeye teşvik ederek, ayık ve uyanık olmaya ve körü körüne hiçbir teşkilatın veya kurumun uşağı olmamaya davet etmektedir (2 Tim. 3:14, 1 Sel. 5:21, Elçi. 17:11).

YŞT'nın kendileriyle ilgili ileri sürdüğü bu iddiaları gördükten sonra isterseniz şimdi gerilere, Y. Şahitleri'nin ortaya çıktığı ilk zamanlara dönüp, birlikte tarihsel gerçekleri inceleyerek Y. Şahitleri'nin söz konusu iddialarının doğru olup olmadığını inceleyelim.

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.