Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Yehova Şahitleri ve Rabbin Sofrası Kutlaması

Yehova Şahitleri her sene Yahudi takvimine göre 14 Nisan'da güneş batımında "senenin en önemli dinsel olayı" olarak niteledikleri Rab'bin Akşam Yemeği'ni kutlamak için bir araya gelirler. Bu onlara göre Mesih'in ölümünün bir anılması olup, bu sofraya senede bir kere yalnızca yeniden doğmuş ve göksel ümide sahip olan 144 binler (yani sadik ve basiretli köle sınıfına ait olanlar) iştirak edebilir. Diğer Y. Şahitleri ise her ne kadar bu sembollerden almasa da bu önemli kutlama olayında gözcü olarak hazır bulunmaları kendilerine önemle bildirilmiştir.

Rab'bin Akşam Yemeği'nin önemi konusunda Y. Şahitleri'yle hemfikiriz. Fakat bu sofranın senede yalnızca bir kere yapılması ve buna yalnızca 144 bine ait olanların katılması gerektiği görüşündeyse tamamen farklı bir düşünceye sahibiz. Sanırım ilk önce söz konusu bu Rab'bin Sofrası'nın tanım veya anlamını kavramamız, Y. Şahitleri'nin bizlere bu konudaki yanılgısını kolay bir şekilde anlamamuza yardum edecektir.

İlk olarak kabul etmeliyiz ki, Kutsal Kitap'a göre Rab'bin Sofrası'nın uygulanışı, herhangi büyük ve değerli bir insanın doğum veya ölüm yıldönümünün kutlanışı gibi sade bir ölüm yıldönümü veya anılma değildir. Mesih İsa sürekli yaşadığından diğer dünya insanları gibi unutulmamak için böyle bir yıldönümüne ihtiyacı yoktur. Her ne kadar bu Mesih'in kurtuluş sağlayan ölümünü anma fikrini (Lu. 22:19; 1. Kor. 11:24-25) içerse de bununla birlikte bu kutlama daha başka birçok ruhsal gerçekleri de kapsar. Örneğin bu sofra aynı zamanda Rab ile olan birlikteliğimizi, O‘nunla ölüp dirildiğimizi, günahlarımızın bağışımı alarak, O' nunla ruhsal bir paydaşlık ve uyum içinde yaşadığımızı simgeler (1. Kor. 10:16; Gal. 2:20; Yu. 6:53-56). Bu sofra yine Tanrı'nın Yeni Antlaşması'na ve ailesine katilip, diğer iman eden kişilerle ruhsal birliğimizi ve uyumluluğumuzu gösterir (1. Kor. 10:17). Bu anlayış doğrultusunda yerinde olarak diyebiliriz ki, Rab'bin Sofrası İnanlı'nın vaftiz olusu olayıyla birbirini ta mamlamaktadır. Vaftiz olma olayı bizlerin yeni bir yaşama başladığına tanıklık ederken, Rab'bin Sofrası'na katılma olayı da bu yeni yaşamı sürdürdüğümüze işaret eder. Aynı zamanda bu sofranın diğer önemli bir anlamı da imansızlara yönelik olup, onlara bu kutlama yoluyla İsa Mesih'in kendileri için ölüp dirildiğini bildiriyor ve O'nun yeniden yeryüzüne geleceği gerçeğini ilan ediyoruz (1. Kor. 11:25-26).

Şimdi Rab'bin Sofrası hakkında yapmış olduğumuz bu tanımlamalardan şu iki kesin sonucu çıkarabiliriz. Birincisi şudur ki, bu sofraya istisnasız bütün gerçek inanlılar katılmalıdir. Çünkü Rab ile, diğer inanlılar'la uyum içinde bir olup, günahlara ölüp, Mesih ile yeni bir yaşama dirildiğimize ve Mesih'in günahlılar için ölüp dirildiğine açıkça tanıklık etmek her bir Inanli'nin vazifesi veya sorumluluğudur. Kutsal Kitap'ın hiçbir yerinde bu sofraya yalnızca 144 bin kişinin katılması gerektiğini gösteren hiçbir söz yoktur. Fakat bunun tam tersine bu sofraya bütün iman edenlerin katıldığını belgeleyen bir çok ayet bulunmaktadir. Örneğin İsa Mesih şunları bildirdi:

Elçi Pavlus da 1. Korintliler 10:17'de sunlari bildirir:

Aynı zamanda Pavlus'un 1. Korintliler 11:23-30'da Rab'bin Sofrası hakkında yaptığı bildirilerde kullanmış olduğu "kim", "her kim" ve "herkes" gibi ifadeleri de bu sofranın özel bir sınıf veya sayıyla sınırlanmadığını açıkça belgeler. Pavlus hiçbir şekilde bu bölümlerde imanlıları, göksel ümide sahip olanlar ve yersel ümide sahip olanlar diye ikiye ayırıp, Rab'bin Sofrasını Y. Şahitleri gibi bir bölümüne yasaklayıp, diğer bölümüne de serbest kılmıyor! Ancak yaşamlarında günah olanlara, Tanrı ve çevresiyle uyumda olmayanlara Rab'bin Sofrası'nı yasaklıyor (27-29).

15 Mart 1994 yılında çıkan bir Tarassut Kulesi‘nde YST yanlışlıkla bu sofraya katılıp, sembollerden alanların hemen bunu durdurmalarını ve bu hareketlerinden dolayı da ‘kendilerini bağışlaması için Tanrı‘ya alçakgönüllülükle dua etmeleri ‘ gerektiğini bildirir (sayfa 6-7). Kesindir ki, eğer elçiler de bu sofra konusunda günümüzün Y. Şahitleri gibi düşünmüş olsalardı mutlaka bunu gizlemeyecek ve açıkça kimlerin katılmasi ve katılmaması gerektiğini söleyeceklerdi. Açıktır ki, onlar ne böyle bir şey söylediler ne de yazdılar. Zaten Mesih'in kusursuz kurbanının bir simgesi olmuş olan Fısıh Kuzusu'nun da bütün Israil cemaati tarafından yenilmesi gerekiyordu (Çık. 12:3-8; 11-14; 43-50). Bir anlamda Fısıh'ın bir uzantısı olan Rab'bin Sofrası'na da bütün iman edenlerin iştirak etmesi tamamen yerindedir.

Bu tanımlamadan çıkardığımız ikinci sonuç da bu sofranın senede bir kez değil, sık sık tekrarlanması gereken bir sofra olduğudur. Çünkü söz konusu Rab'bin Sofrasıi'yla dile getirilen Mesih'in dönüşü, günahlarımızın bağışı, Mesih'in günahlılar için ölümü, Tanrı'yla ve diğer inanlılarla birliğimize dair olan açık tanıklık, senede yalnızca bir kere değil, mümkün mertebede birçok kez ve sık sık yapılması gereken bir tanıklıktır. Zaten Pavlus'un yine 1.Korintliler'de bu sofranın yapılışıyla ilgili olarak kullandığı"her defasında", "her yediğinizde" ve "her içtiğinizde" ifadeleri açıkça bu sofranın imanlılar arasında sık sık tekrarlanılması gereken bir uygulama oldugunu vurgulamaktadır. Öyle k,i ilk Mesih izleyicileri bile bunu her hafta özellikle Pazar günleri ve hatta her gün bir araya geldiklerinde yapmaktaydılar:

Her ne kadar Kutsal Kitap'ta bu sofranın ne kadar arayla yapılması gerektiği konusunda bir açıklık bulunmasa da, ilk Hıristiyanların bunu senede bir defa değil, defalarca yapmış olduğu ve bu sofraya bütün iman edenlerin iştirak ettiği tarihsel bir gerçektir. Yine hemen hatırlatalım ki, YŞT bir zamanlar ayni şekilde, vaftiz olmayı da yalnızca gökte yaşayacak olanlarla sınırlayıp, büyük kalabalığa ait olanların vaftiz olmasının gereksiz olduğunu öğretiyordu. Ama şimdi bu değiştirilmiş olup Cemiyetlerine katılan herkes vaftiz edilmektedir!

Y. Şahitleri'nin Rab'bin Sofrası konusunda düştüğü diğer bir yanılgı da; bir yandan İsa Mesih'in görünmez bir şekilde 1914 yılında çoktan gelmiş olduğunu bildirirken, öbür yandan da Rab' bin Sofrası'nı her sene tekrarlamaya devam etmeleridir. Kutsal Kitap'a göre Rab'bin Sofrası'nın uygulanışı Mesih'in ikinci gelişine dek yapılmalıdır. Pavlus açık bir şekilde Mesih'in "Kendisi gelinceye dek , O'nun ölümünü ilan edersiniz." demekle bu gerçeği vurguladı (1. Kor. 11:23-27). Mademki, tezlerine göre Mesih 1914 yılında gelmiştir, o halde artık bu sofranın yapılmasına gerek yoktur! Neden hâlâ Y. Şahitleri bunu yapmaya devam ediyor? Bu ciddi bir tutarsızlık ve yanılgı değil midir?

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.