Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Bende Bir Şahidim

Eşimle birlikte 1960 yılında Yehova Şahidi olarak vaftiz olunduğumda 26 yaşındaydım. Eşimle birlikte Yehova Şahitlerinin vermiş olduğu tüm Kutsal Kitap tetkiklerini takip etmiştik. İkimiz de o zaman yeni şahitlerdik . İyi ve aktif bir bağlı olduğumdan 1970 yılında cemaat ihtiyarı olarak tayin olundum. Evden eve hizmetimi sürekli ve sadık bir şekilde yerine getiriyordum. Evlerde Kutsal Kitap tetkiklerini sürdürüyor ve ''Tarassut Kulesi Cemiyetinin'' bütün taleplerine sevinçle uyuyordum. Ben ve eşim çocuklarımızı da bir ''şahit'' olarak büyütüp, yetiştirdik. Ailece arzumuz, Armagedon savaşından sağ geçip, cennete dönüşmüş yeni yeryüzünde ebediyen yaşamaktı.

1960 yılından itibaren Yehova Şahitleri Cemiyeti 1975 yılını dünyamızın sonu olarak ilan etmeye başladı. O zamanki yayınlarımız bu noktayı çok açık bir şekilde vurguluyor ve biz de yapmış olduğumuz tetkiklerde diğerlerini bu doğrultuda eğitiyorduk. Bize öğretiyorlardı ki, yanlızca iyi şekilde yaşayan sadık şahitler Armagedon savaşından sağ olarak geçeceklerdir. Sonuç olarak bu düşünceyle hareket ederek iyi bir şekilde işleyen ticari müessemizi 1972 yılında sattık. 1974 yılında da evimizi sattık öyle ki, bu şekilde kalan kısa zamanımızı bütünüyle Yehova'ya hizmet için kullanabilelim...

Ama 1975 yılı gelip, geçtiginde çoğu Yehova Şahitleri hayal kırıklığına uğradı. Tarassut Kulesi Teskilatı bu ve diğer sahte peygamberlikerin sorumluluğunu özellikle ilk on sene boyunca yazı ve vaazlarıyla inkar edince bendeki şüpheler oldukça çoğalmaya başladı. Daha da ötesi Cemiyet bu sahte peygamberliğin sorumluluğunu aceleci şahitlere yüklüyordu...

Bu olaydan sonra acaba Cemiyetimiz geçmişte de dünyanın sonuyla ilgili böyle sahte peygamberlikte bulunmuş mudur diye düşünmeye başladım. Şahsi olarak bu konuyu özel bir şekilde incelemeye başladım. Şüphesiz Yehova Şahitleri Teşkilatı herhangi bir şahidin böyle kendi öğreti veya tarihini şüpheye koyabilecek bir araştırmaya koyulmasına izin vermez ve hatta bunu ciddi olarak da engeller. Bir cemaat ihtiyarı olarak uğraşılarım sınırı aşan ölçüde yoğundu. Ciddi bir karar olmasına rağmen ihtiyarlık hizmetinden ayrıldım.

Bu şekilde çok dikkatli bir şekilde Tarassut Kulesi Cemiyetinin geçmişteki peygamberliklerini ve öğretilerini detaylı bir şekilde arayıp incelemeye koyuldum. Bu şekilde eşim ve ben birlikte Tarassut Kulesi Cemiyetinin eski peygamberlikleriyle ilgili birçok yayınlarını topladık ve şaşkınlık içinde inanılamaz ama gerçek olan birçok açıklamalara rastladık.

Yehova Şahitleri geçmişte öğretmişti ki, dünyamızın sonu 1914 yılında gerçekleşecekti. 1914 yılı gelip geçtiğinde Cemiyetin başkanı olan C.T.Russell bu tarihi önce 1915 yılına daha sonra da 1918 yılına kaydırmıştır. Daha sonra Cemiyetin ikinci başkanı olan J.F.Rutherford da 1925 yılını dünyanın sonunun olacağı tarih olarak ileri sürmeye başladı. Aynı zamanda o ilan etmekteydi ki, İbrahim, İshak, Yakup ve diğer ''eski mukaddesler'' 1925 yılında kıyam ederek, dünyayı yöneteceklerdi.

1929 yılında hala bu eski mukaddeslerin dirileceğine ikna olmuş olan Rutherford onların konutu veya kalacağı yer olması amacıyla onlara ''Beth-Sharim'', yani ''Prenslerin Evi'' adını verdiği çok konforlu büyük bir ev inşaa ettirmiştir!! Sonuda 1942 yılında Rutherford'un kendisi o ev içinde öldü. Onun ölümünden sonra dünyanın sonu yalnızca bir kaç aylık bir zaman meselesiydi...

Tarassut Kulesi Cemiyeti şimdi öğretmektedir ki, dünyanın son günleri 1914 yılında başlamıştır. Yehova Şahitleri yine şimdi öğretmektedir ki 1914 olaylarını gören nesil geçmeden dünyanın sonu olacaktır. (Ama bu da tamamen yanlış çıkmıştır. Yehova Şahitleri 1995 yılından itibaren 1914 nesliyle ilgili bu öğretisini tamamen değiştirmiştir!!).

Bütün bunlar ve buna benzer daha başka birçok önbildiriler beni ve eşimi tamamen ikna etti ki, Tarassut Kulesi Cemiyeti ''sahte bir peygamberdir''. Bu teşkilatin durumu Tesniye 18:21-22 ayetlerinde sözü edilen sahte peygamberlerin durumuna çok benziyordu.

Bunun sonucu olarak ben ve eşim resmen Tarassut Kulesi Cemiyet'inden ayrıldığımızı bir mektupla Cemiyete bildirdik. Tabii bundan sonra senelerce bizlere arkadaş olmuş olan ''Yehova Sahitleri'' buna kızarak bizlerden tamamen ayrıldılar.

ŞAŞILACAK, HARİKA BİR SELAMET BULDUM!!!

Ayrılışımızı belirten mektubu Cemiyete gönderdikten sonra şaşılacak bir düşünce selameti ve bir özgürlük duygusu beni sardı. Öyle ki, 22 senedir bir ''Yehova Şahidi'' olarak hiçbir zaman böyle bir selamete sahip olmamıştım. O anda yasantımda İsa Mesih'i öyle yakın ve yüreğime öyle konut kurmuş hissettim ki, çok emin bir şekilde biliyordum ki, benim kurtuluşum artık yaptığım iyi işler aracılığıyla değil ama karşılıksız olarak, sınırsız inayet yoluylaydı.

Bize senelerce öğretilmişti ki, bizler Tarassut Kulesi Cemiyeti aracılığıyla Baba Tanrı'ya yaklaşabilir ve O'nun tarafından kabul edilebilirdik. Ama şimdi bizler su gerçeğin diri şahitleriyiz: İsa Mesih diyor:

Kurtuluşunu güven altına alabilmek için senin ''144.000 aracı kanal'' isimlendirilmiş bir sınıfın yardımına gereksinimin yoktur.

Rab Yehova seni seviyor, hem de sözünü ettiğimiz Cemiyetin sana öğretmiş olduğundan daha fazla seviyor. Ben ve eşim İsa Mesih aracılığıyla karşılıksız bir şekilde verilen bu harika kurtuluşun diri şahitleriyiz. Seni de davet ediyoruz öyle ki, sen de İsa Mesih'i şahsi Kurtarıcın olarak kabul edesin ve Tarassut Kulesi Cemiyetinin sana öğrettiği sahte öğretileri terk edesin. İşlerinle veya faal olmakla kurtulacağım düşüncesini artık bırak! Dua et, öyle ki Rab İsa seni kurtarsın ve tam bir özgürlüğe kavuştursun.

Evet, bugün de diri olan Rab şu daveti bütün Yehova Şahitlerine yapmaktadır:

Leonard Chretien

Ermenice'den Türkçe'ye uyarlayan S.Paşaoğlu

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.