Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Yeniden Doğmak Ne Demektir?

İsa Mesih Nikodimos adlı dindar bir adama yeniden doğuşla ilgili olarak şu sözleri bildirmiştir:

Bu sözler yeniden doğuşun her bir insanın kurtuluşu ve Tanrı tarafından kabul edilmesi için ne derece gerekli olduğunu açıkça göstermektedir. Değil yalnız Tanrı'nın egemenliğine girmek onu görmek bile yenide n doğuşumuza dayanmaktadır. Yeniden doğuş Kutsal Ruh'un tövbe anında insanın yüreğinde gerçekleştirmiş olduğu ruhsal değişiklik operasyonudur. Günahı ve isyanı sebebiyle Tanrı önünde ölü insan konumunda bulunan bir kişinin Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden hayat bulması , dirilmesi veya canlanmasıdır. Elçi Pavlus zaten bu değişikliği ‘ yeni yaratık ' olmak ifadesiyle dile getirir:

Yeniden doğuş yalnızca Mesih'e ve O'nun sözüne iman etmekle mümkündür. O halde bir kimse bu yeni doğuşa sahip olduğunu nasıl bilebilir. İlk olarak Tanrı'nın sözündeki vaatlere dayanarak imanla bilebiliriz. Kutsal Kitap İsa Mesih'i yürekten yaşamına çağırıp, tövbe eden her bir ins a nın yeniden doğduğunu bildirir (1Yu. 5:1; 1Pet. 1:22-23). Bu doğuşun belirgin kanıtları her zaman yabansı dillerle konuşmak değil ama kutsallıkta yürümek, Tanrı'ya, Mesih'e özlem, Kutsal Kitap okuyup, dua etmek arzusu ve aynı zamanda diğer inanlılarla birlikte olup, onlara karşı duyulan sevgi ve hizmetdir (Yu. 13:34-35; 1Yu. 3:13) . Bir kimse bu doğuşa sahip değilse hâlâ Tanrı önünde günahlı ve ölü durumdadır. Siz yeniden doğdunuz mu? Evet, Mesih'in vurgulamış olduğu gibi kurtulmak ve Tanrı'nın egemenliğine girmek için siz de ‘yeniden doğmalısınız. ' ( Yu.3:7).

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.