Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Tövbe Etmek Nedir?

İsa Mesih tövbenin önemini şu sözlerle açığa vurdu:

Elçi Pavlus da bu konuda şunları belirtir:

Sanırız bu ayetler bizlere tövbenin kurtuluşumuz için ne derece önemli bir koşul olduğunu açıkça göstermektedir. Tövbe Tanrı ve Mesih'in bir buyruğu olup, Tanrı'yla irtibata geçerek, O'nunla yeni bir yaşama başlamanın ilk adımıdır. Tövbe, günahlı insanın Tanrı çağrısına vermiş olduğu ya n ıttır. Belki ye rinde olarak hemen sorabilirsin: Madem ki, tövbe bu derece önemlidir, bu tam olarak nedir? Yunanca "metanoia" dan çevrilmiş olan tövbe kelimesi kısaca, "karar vermek", "dönmek", "değişmek", "pişmanlık duymak", "vazgeçmek" anlamlarına gelir. Bu bir dinden, başka bir dine geçiş değil; yürekte, düşüncede ve yaşamda Tanrı ve günah konusunda yapılmış olan köklü değişiklik kararıdır . Hayatımızın yönünü, yanlış bir yön veya direksiyondan, doğru bir yöne veya direksiyona çevirmektir. Yani işlenen günahlara tam bir pişmanlık duyup Tanrı'dan Mesih'in adıyla af dilemek, bunlardan kesin bir şekilde vazgeçerek Tanrı'ya yönelmektir. Tövbe etmek veya dönmek yavaş yavaş değişim sağlayan bir prosesüs değil ama yaşamımızın belirli bir anında Mesih'i izlemek için Tanrı önünde aldığımız dönüş kararıdır. Her ne kadar inanlı yaşantımızda işlemiş olduğumuz hata ve günahlar için birçok kez Tanrı'ya yönelip, af dilesek de, gerçekte bu büyük dönüş kararı bir kez alınır . Bu karar anındadır ki, günahlı kişi günahlarından aflık bulup Tanrı'nın çocuğu olur. Şeytan'ın egemenliğinden Tanrı'nın egemenliğine geçer. İsmi yaşam kitabına yazılarak ölümden yaşama dirilir. Yine işte bu karar anındadır ki, günahlı kişi Kutsal Ruh'un gerçekleştirdiği etkinlikle Kutsal Ruh' l a vaftiz olunarak yeniden doğar. Şunu da belirtmeliyiz ki, Tanrı'nın çocuğu olduktan sonra günaha veya hataya düşüp, bundan tövbe etmek ayrı bir şeydir (1 Yu. 2:1-2) , Tanrı'ya ve Mesih'e dönmek için alınan büyük dönüş veya tövbe kararı ayrıdır.

Sevgili okuyucum acaba sen bu tövbe konusunda ne durumdasın? Adam öldürmedim, zina işlemedim, şu veya bu büyük günahı işlemedim diyerek tövbenin senin için olmadığını mı düşünüyorsun? Eğer böyle düşünüyorsan tamamen yanılıyorsun. Günahın küçüğü de büyüğü de in s anı Tanrı'dan ve O'nun kurtuluşundan mahrum kılıp yıkıma götürür. Bundan dolayı günahların için ciddi bir pişmanlık duyup, Tanrı'dan af dilemeli ve Mesih'i de izlemek için tam bir karar almalısın. Bu kurtuluş için atman gereken çok önemli bir adımdır . İsa Mesih'in belirtmiş olduğu gibi:

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.