Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Salih Sayılmak Nedir?

Salih veya doğru sayılmak öğretisi Kutsal Kitap'ın temel bir öğretisidir. Salih sayılmak veya aklanmak terimi hukukî bir terimdir. Bunun içerdiği düşünce cezayı ve yargıyı hak etmiş suçlu birinin beklenmedik bir anda, hak etmeksizin yasal olarak doğru veya suçsuz ilân edilmesidir. Bu bir kişinin kendi kendisini salihleştirmesi veya aklaması değildir . Yukarıda belirttiğimiz gibi biz insanların Evrenin Yargıcı Tanrı önündeki konumu yargıyı ve cezayı hak etmiş günahlı veya suçlu varlıklar durumudur. Her bir insanın bu konumdan kurtulup Tanrı ' nın önünde doğru ilan edilmeye gereksinimi vardır. Bunun bilincine varan kişi er geç Yaratıcı'sıyla uyumda olmayı arayıp, kendisini O'nun önünde kendi metoduyla (iyi ahlak veya işlerle) aklamaya çalışır. Fakat bilmeliyiz ki doğru ilan edilmek bireysel çabaların sonunda hak edilen bir imtiyaz değildir. Bu yalnızca iman yoluyla, Mesih'in günahlarımıza karşılık fidye olarak ölüşüne iman etmek yoluyla, inayetle elde edilen bir imtiyazdır. Pav lus'un belirttiği gibi:'

Yalnızca İsa Mesih'e iman edip, O'nun kurtarmalığına sığınan kimse salih sayılıp, Tanrı önündeki yargıyı hak etmiş suçlu durumundan kurtulabilir. Acaba sen, Tanrı önünde nasıl ve neyle aklanmaya çalışıyorsun?

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.