Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Son Söz

İşte sevgili okuyucumuz çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ümit ederiz ki, yaşamla, gelecekle ve ebediyetle ilgili birçok sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur. Belirtmiş olduğumuz gibi Tanrı'nın sizinle ilgili başlıca dileği ‘ hakikat bilgisine' sahip olarak ‘kurtuluşa kavuşmanızdır' . O hiç bir insanın helak olmasını ve cehenneme gitmesini istemez, fakat tam t er sine herkesin kurtuluşa sahip olmasını özler. Tanrı, iradesini zorla kimseye kabul ettirmez. Kurtuluşa ve aynı zamanda yıkıma götüren yolu göstererek kurtuluş yolunu özgür bir iradeyle seçmemizi ister. Bu ç alışmalarda işte sizler e elimizden geldiğince mü kemmel bir şekilde olmasa da bu kurtuluş yolunu açıklamaya çalıştık. Bundan böyle karar size aittir. Bu gerçekleri yalnıca teorik olarak onaylamanız veya inanıyorum demeniz yeterli değildir. Uygulamaya geçirmelisiniz. Rab İsa Mesih'in anlatmış olduğu şu örneği hatırlayınız:

Sevgili okuyucumuz, acaba siz evinizi, yaşamınızı neyin üzerine ve hangi temel üzerine kuruyorsunuz? Kaya üzerine mi? yoksa kum üzerine mi? Bugün yaşama gözlerini kapamış olsanız acaba sonsuzluğunuzu nerede geçireceksiniz? Yanıt si-zin. Unutmayın ki Tanrı , ‘bütün insanların kurtulmasını ve hakikat bilgisine erişmesini istemektedir' . Bu kurtuluşu kaçırmayın.

Tanrı sizleri bolca bereketlesin .

DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları doğru bir şekilde yanıtlayınız

1.Hristiyan

0. Çocukken vaftiz olandır...

0. Hıristiyan bir aileden doğandır…

0. İsa Mesih'i bireysel olarak yaşamında izleyen kişidir...

2. Bir kimse Mesih İnanlısı olduktan sonra

0. Yine eski yaşam tarzını sürdürebilir...

0. Eski günahlı yaşam tarzını tamamen terk etmelidir...

0. Yaşamında bazı değişiklikler yapabi lir…

3. Bir kimse Mesih İnanlısı olunca

0. Çok para sahibi olur...

0. Tanr ı'yla canlı bir diyaloga geçerek, Tanrı'nın vaatlarına ve bereketlerine sa hip olur...

0. Kilise bereketlerine sahip olur...

4. Bir Mesih İnanlısının Tanrı'yla olan yeni yaşamı nasıl olmalıdır?

0. Tanrı'yı tüm varlığımızla sevip, O'nunla olan bağımızı hergün daha fazla derinleştirmek…

0. Zaman zaman Tanrı'yı düşünmek…

5. Bir Mesih İnanlısının ailesel yaşamı nasıl olmalıdır ?

0. Tanrı'ya hizmet eden birisi için ailesel yaşam o kadar önemli değildir…

0. Çok önemlidir…

0. Tanrı'ya hizmet etmeye başladığımı z da ailemizi bile unutmalıyız…

6. Kocanın ailedeki vazifesi nedir ?

0. Otoriter bir şekilde ailesini yönet mek…

0. Önce kendi konforunu sağlamak son ra da ailesinin…

0. Ailesinin ruhsal ve maddi ihtiyaçla rını karşılamak…

7. Kadının vazifesi nedir?

0. Giyi mi, kuşamı ve süslenmesiyle ken disine bakmak…

0. Kocasına destek olup, çocuklarına

bakmak ve evini düzende tutmak…

0. Kadın köle gibi ailesine hizmet etmelidir…

8. Çocukların vazifesi nedir?

0. Bol bol televizyon seyredip atari oynayarak anne-babas ını evde rahatsız et-memek…

0. Ann e-babasına itaat edip evdeki dü zenlemelere uymak…

0. Kendisini önemli bir meslek için ha zırlamak…

9. Bir Mesih İnanlısının kiliseyle olan yeni yaşamı nasıl olmalıdır?

0. Herha ngi bir kiliseye, topluluğa bağ lanmasa da olur…

0. Arada sırada zaman buldukça kiliseye gidebilir…

0. Bir inanlılar kilisesine bağlanmalı, temiz yaşamı, hizmeti ve para sunularıyla kilisesini desteklemelidir...

10. Bir Mesih İnanlısının diğer din ve tarikatlara karşı tutumu nasıl olmalıdır?

0. Di ğer bütün dinlere düşman kesilip, yıkmaya çalışmalıdır...

0. Diğer dinlerle birleşerek birlikte Tanrı'ya hizmet etmelidir.

0. Pozisyonunda sabit olup, her ne kadar saygılı davransa da diğer din ve tarikatların öğretilerine karşı uyanık olmalıdır.

11. Bir Mesih İnanlısının toplum ve devletle olan yeni yaşamı nasıl olmalıdır?

0. Devletine hiç aldırış etmemelidir…

0. Yalnızca işine geldiği alanlarda devlete itaat etmelidir…

0. Kutsal Kitap'a ters düşmeyen her şeyde devlete itaatli olmalıdır…

11. Bir Mesih İnanlısı yaptığı her şeyi ne amaç doğrultusunda yapmalı dır?

0. Şahşi yararı için

0. Tanrı'nın yüceliği için

0. Kilisemizin yararı için

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.