Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Rabbin Sofrası Nedir?

"Rabbin son akşam yemeği", "ekmek kırmak", "paylaşım", "sevgi veya agape şöleni" olarak da bilinen bu sofra, bizzat Rab İsa tarafından tesis edilmiş ve yine bizzat Rab İsa tarafından yapılması buyurulmuştur (1Kor. 11:20-25, 10:16, Elçi. 2:42, Yah. 12). Bu, bir yerde Eski Antlaşma'daki, "Fısıh" bayramının bir uzantısıdır (Çık. 12, 1Kor. 5:7).

Bu sofranın anlamına gelince, ekmek ve şarabı alan bir kimse bu hareketiyle, Rabbin kurtuluş sağlayan ölümünü anar (1Kor. 11:24) , Tanrı'yla, Mesih'le ve kiliseyi teşkil eden kardeşleriyle uyumda ve birlik içinde olduğunu beyan eder (1Kor. 10:17). Aynı zamanda bu sofraya katılan, yine bununla dünya insanlarına Mesih'in kendileri için öldüğünü ve O'nun yeniden dünyaya geleceği gerçeğini ilan eder (1Kor. 11:26).

Şunu da belirtmeliyiz ki, alınan ekmek ve şarap kurulu kiliselerin öğretmiş olduğu gibi asla Mesih'in ne harfi bedenine dönüşür ne de kanına. Bu kimseye kurtuluş da veremez. Bunlar yalnızca Mesih'in bizlerin kurtuluşu için ölüme verdiği bedenini n sembolleridir (1Kor. 11:24-25, Yu. 10:7, 14:6, 15:1 vs.) Mesih'in kurbanlığını yenileme görüşünü içeren bu özdeğişim görüşü yanlıştır ve İsa Mesih'in haçta bir kez sunduğu kurbanın yenilenmesine hiç gerek yoktur (İbr. 9:24-26, 10:11-14).

Bu sofra seç ilmiş bazı özel insanlar için değil; fakat İsa Mesih'e iman edip yaşamını ona teslim eden bütün iman edenler için öngörülmüştür:

Şüphesiz İsa Mesih'i yaşamına henüz kabul etmemiş olanlar bundan uzak durmalıdırlar yoksa bu layık olmadan bu sofraya yanaşmak anlamında olup, Rabbin öfkesine hedef olur (1Kor. 11:27-30). Fakat Rab ile ve çevresiyle uyumda olan her inanlı herhangi ciddi bir sebep yoksa bundan uzak durmamalı ve sık sık bu sofraya iştirak etmelidir (1Kor. 10:16, 16:2, Mat. 26:27). Bu sofranın ne zaman ve ne kadar arayla yapılması gerektiği konusunda da her ne kadar Kutsal Kitap'ta kesin bir kural bulunmazsa da bunun sık sık yapılması yerindedir. İlk Hıristiyanlar bunu her hafta, hatta her gün yapmaktaydılar.

Bu sofra Mesih'in dönüşüne dek yapılmalıdır (1Kor. 11:26). O geldiğinde artık bu sofraya gerek kalmayacaktır.

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.