Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Oruç Nedir?

Oruç, kısmi veya tam olarak belirli bir süre yiyeceklerden uzak kalmak, yemek yememektir. Bu uygulama Tanrı önünde sadece yürekle değil, fiziksel olarak da alçalmamızın ve O'na sunduğumuz dileklerimizde ciddi olduğumuzun bir işaretidir. Oruç, dualarda ek bir güçtür. Kutsal Kitap'ın Eski Antlaşma kesiminde oruç özellikle kritik anlarda ilan edilirdi (Yer. 36:9, Yoel 1:14 vs.). Özellikle de Tanrı'ya yaklaşılan kefaret günü bayramında tutulmalıydı (Lev. 23:27, 16:29).

Kutsal Kitap'ın İncil kesiminde ise oruç bir emir olarak değil , bazı özel durumlarda ciddi bir sorun veya problem karşısında bir öğüt olarak öngörülmektedir (Mar. 2:18-22, Mat. 17:21, Elçi. 13:2-3, 14:23). Bu asla göstermelik olarak yapılmamalıdır (Mat. 6:16-18). Kutsal Kitap'ta yine oruç anlarında yağlı, yağsız şeylerin yenmesi veya bu günde şu kadar süreyle orucun tutulması konusunda da hiçbir kural yoktur. Pavlus'un söylediği gibi:

Tanrı'nın hoşnut kaldığı diğer bir oruç şekli de yalnızca bedensel olarak belirli bir süre aç kalmak değil, fakat pratik yaşamda diğer insanlara karşı gösterdiğimiz ilgi, yardım ve merhametle gösterilen oruç tutma şeklidir (İş. 58:1-14 ayetlerini de okuyunuz).

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.