Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Kurban Kesmek Nedir?

Kurban kesme ilkesi hemen hemen tüm ilkel ve modern dinlerde mevcut olan çok eski ve çok yaygın bir uygulamadır. Şüphesiz kurbanın anlamı ve amacı konusunda en doğru açıklamayı yine Kutsal Kitap'ta buluyoruz. Kutsal Kitap'ta Tanrı'ya ilk kurban sunma olayını Adem'in ilk oğulları Kain ve Habil olayında görüyoruz. Habil'in imanla Tanrı'ya sunduğu kuzu ka b ul edilmiş, diğerininkiyse kansız ve imandan yoksun olduğundan reddedilmiştir (Tek. 4:1-8).

Neden dolayı, ta ilkel zamanlardan bu yana insanlar kurban sunma gereğini hissetmişlerdir? Çünkü insan vicdansal olarak suçluluğunun ve Yaratıcı'sıyla kendi arasında büyük bir uçurumun bulunduğunun bilincindedir ve bundan dolayı da kendi günahına karşılık bir kurban sunarak kendisini temize çıkarmak ve Yaratıcı'sının beğenisini kazanarak O'nunla ilişkiye geçmek gereksinimini hissetmiştir. Kutsal Kitap'a gö r e Tanrı çok kutsal ve aynı zamanda çok da adildir. Fakat insan son derece günahlı ve suçludur (Rom. 3:23). Günahlı insanın kutsal Tanrı önündeki cezası ise ölüm ve yargıdır:

İnsan bu yargıdan kurtulabilmek için ya kendisi ölmelidir ya da onu temsil eden biri. "Çünkü kan dökülmeksizin bağışlama olmaz." (İbr. 9: 22). İşte, bağışlanmak ve Tanrı'yla ilişkiye geçebilmek için suçsuz ve kusursuz bir varlığın, suçlunun yerini alarak ölmesi veya öldürülmesi olayına kurban diyoruz (Lev. 6:1-7,17, 17:11, Tek. 22:1-19, 4:1-8). Bu şekilde kurban edilen suçsuz varlık suçlunun yerini alıp suçlunun cezasını yükleniyor, kurban sunan kişi de böylece özgür oluyordu. Kurban aynı zamanda fidye vermek düşüncesini de içerir.

Eski Antlaşma döneminde sunulan bütün bu kurbanlar aslında gelecek olan son ve en büyük kurban İsa Mesih'in birer simgesiydi. Hayvan sunuları gerçekte insan günahını kaldıramaz (İbr. 10:1-21, 9:9-15). Tanrı'nın razı olup tasvip ettiği tek ve en büyük kurban İsa Mesih'in kurbanlığıdır. Yahya peygamber İsa Mesih'i görünce "İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu" diye ilan etti (Yu. 1:29, 1Pet. 1:19, 3:18, 2: 24, 2Kor. 5:21, İbr. 9:14, Ef. 5:2, İş. 53:5,10). Mesih'in ilk ve son kez sunmuş olduğu bu tam ve eksiksiz kurbandan dolayı artık Mesih İnanlıları hayvan kurbanları sunmaya gerek görmezler. Fakat bunun yerine ruh-sal, minnettarlık kurbanları sunarlar (İbr. 9:24-26, 10:11-14, 13:16, 1Pet. 2:5, Rom. 12:1-2).

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.