Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

İman Etmek Nedir?

İbraniler kitabının yazarı imanın önemi konusunda şu temel gerçeği bildirir:

Rab İsa Mesih "Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin" demiştir (Yu. 14:1). Elçi Pavlus başka bir yerde "İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz." der (Ef.2:8) . "Kurtulmak için ne yapmalıyım?" sorusunu Pavlus ve Silas yine şu sözlerle yanıtladılar: "Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz." (Elçi. 16: 30-31) . Bu ayetler sanırız bizlere, Tanrı'yı hoşnut etmek ve O'nun tarafından kabul edilmek için Tanrı'ya ve Mesih'e iman etmenin ne derece önemli ve temel bir olgu olduğunu açıkça bel gelemektedir. Zamanımızda her ne kadar birçokları Tanrı'ya inandıklarını ikrar etseler de ne yazık ki bunların çoğu iman konusunda oldukça boş ve yanlış anlayışlara sahiptir. Kurtuluşa sahip olup, Tanrı'yı menun edebilmek için herbirimizin geçerli ve Kutsal Kitap'a uygun bir imana sahip olması gerekmektedir. Şu kısa olay belki bunu daha iyi kavramana yardım edebilir: Adamın biri, yabancı bir ülkeye trenle yolculuk etmekteyken sınırda kontrol edilir. Adam kontrolcuya pasaportunu uzatır ve kontrolcu sayfalara bakarken pasaportun süresinin bi t tiğini görür ve adama "Siz bu pasaportla ülkemize giremezsiniz." der. ‘ Pasaportunuz düzende değil, süresi bitmiş!' Adam itiraz eder ve "yolculuk için gerekli olan şey bir pasaport değil midir, işte bu da benim pasaportumdur." der. Kontrolcu "evet, ama" der "ülkemize girebilmeniz için bize geçerli ve düzende bir pasaport gereklidir!"

Evet, Tanrı'yı memnun etmek, O'nun tarafından kabul edilip sonsuz yaşama sahip olabilmek için de iman gereklidir, ama düzende ve geçerli bir iman gereklidir. Yalnızca Tanrı'nın varlığına, birliğine ve gücüne inanmak ve İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu olduğuna teorik olarak inanıyorum demek yeterli değildir. Kutsal Kitap'ın bildirdiği gibi Şeytan ve cinleri bile bu şeylerin gerçekliğine inanmaktadır:

Belki hemen sorabilirsin, o halde gerçekten iman etmek ne demektir? Bu pratik yaşamda neleri içerir ve nasıl belirgin olur? Yunanca "pisteo" dan çevrilen iman etmek terimi, inanmak, güvenmek, kanaat getirmek, teslim olmak, dayanmak veya bel bağlamak düşüncelerini içerir . Kutsal Kitap 'ın tanımıyla iman; "ümit edilen şeylere güvenmektir, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır." (İbr. 11:1). O halde Tanrı'ya ve Mesih'e iman etmek derken, bununla bizler Tanrı'nın ve Mesih'in varlığına, gerçekliğine, sözlerinin ve vaatlarının tamamen doğru olduğuna tüm yürekten, bireysel olarak inanıyor ve Onları görmüş ve duymuş gibi varlığımızı, yaşantımızı onların yönlendirmesine teslim ettiğimizi dile getiriyoruz. Anlaşılacağı gibi gerçek iman, imana iman etmek değil ama diri bir kişiye, İsa Mesih'e inanmak veya güvenmektir ve yine bu iman sırf entellektüel düzeyde kalan teorik bir kanış değil, yüreği, mantığı, irade ve duyguları derinden etkileyen ve güncel yaşamımızı tümden yönlendiren bir iç kanaattir. Eğer Tanrı ve Mesih'e olan inancın, g e çmiş tarihte yaşayıp, büyük işler başaran Napolyon'a, Atatürk'e vs... olan tarihsel inancınla aynı olup, sırf entellektüel bir düzeyde kalıyorsa, emin olabilirsin ki, bu gerçek bir iman değildir ve bunun sana hiçbir yararı olmayacaktır. Tanrı'ya olan gü v enin veya imanın asla teoride kalmamalı, pratik yaşamına akarak sözün, davranışların, işlerinle ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde belirginleşmelidir. İman ve imandan kaynaklanan işler bir kuşun iki kanadına benzetilebilir. Kuşun uçabilmesi için her iki kanada da ihtiyacı vardır. Biri, diğeri olmaksızın yeterli değildir. Bunun gibi gerçek iman da işler meydana getirir. Zaten dışa yansıyan bu işlerdir ki, bizlere insanın yüreğinde gerçek bir imanın var olup olmadığını sergiler. Rab İsa'nın bildirdiği gibi "ağız yüreğin taşmasından söyler." ve "her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir." (Mat. 12:33-37). Gerçek bir imanın insan yüreğinde oluşması veya filizlenmesi İsa ‘Mesih‘in sözünün iştitilmesi' yoluyla mümkün olur. (Rom 10:17). B u nedenle Mesih'in sözleri işitmeli, okunmalı ve aynı zamanda diğer inançsız kişilere de işittirilmelidir. Ger-çek iman; işlerin yanında, insan yaşamında sevinç, barış, sakinlik ve canlı bir ümit oluşturur (Rom. 5:1, 15:13, Yak.1:22-25, İş.30:15). Eğer Tanrı'ya ve Mesih'e olan imanın yaşamına akmıyor ve Kutsal Kitap'ta açıklanan gerçeklerle bağdaşmıyorsa yanlış bir pistte bulunuyorsun demektir. Sevgili okuyucum, istersen şimdi biraz durup kendi kendine şu soruları sor: Acaba benim sahip olduğum iman nasıldır? Gerçek bir iman mıdır yoksa, sırf teoride kalan entellektüel bir iman mıdır? İmanım geçerli midir? Kutsal Kitap'ın öğrettiği iman anlayışıyla bağdaşıyor mu? Eğer gerçek bir imana sahip olmadığını seziyorsan hemen dize gelerek Yaratıcı'ndan sana ger ç ek bir iman sağlamasını iste.

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.