Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Haç Nedir?

Tarih boyunca ölüme yargılanmış ağır suçluların ölüm infazı farklı şekillerde olmuştur: Taşlama, yakma, başın kılıçla koparılması, ipe germe, kurşuna dizme, elektrik sandalyesi vs... İsa Mesih'in zamanında ve ondan önce Roma imparatorluğu zamanında ise ağır suçlular haça asılarak öldürülürdü. Haç o zamanlarda kullanılan bir idam aleti olup, iğrenç ve aşağılayıcı bir ölüm şekliydi (Mat. 24:32). İsa'dan sonra 400 yılında Konstantin tarafından haçlanma metodu kaldırıldı. Haç genelde ' I ' , ' T ' , ' X ' ve ' † ' olmak üzere dört şekildeydi. Tarihsel ve Kutsal Kitap verilerine göre Mesih ‘T' şeklinde bir haçta öldürülmüştür (Yu. 20:25).

Haç, Kutsal Kitap'ta sembolik olarak sıkıntıyı, utancı, ölümü (Lu. 14:25-28) ve Mesih'in Şeytan ve günah üzerine zafer sağlayan ölümünü temsil eder (Kol. 2:13-15, 1: 20, 1Kor. 1:17, 2;2, Gal. 6:14, Efes. 2:16). Şüphesiz bu anlamda haçı bir sembol olarak kullanabiliriz; fakat, asla haça tapınılmaz, dua edilmez, özel bir şeref verilemez veya buna tılsımlı bir güç atfedilerek koruyucu bir nesne olarak kabul edilemez. Kutsal Kitap bu tür şeyleri kesinlikle yasaklar (Çık. 20:1-6, 1Yu. 5:21, 1Kor. 10:14, Esin. 21:8). Örneğin zehirli yılanların soktuğu İsraillilerin kurtuluşu için Musa'nın çölde yaptırmış olduğu tunç direk daha sonra özel bir saygı ve tapınışa hedef olunca Tanrı hizmetçileri tarafından ortadan kaldırıldı (2.Kır.18:4). Haç çıkarmak veya çıkarmamak konusunda da herhangi bir emir yoktur, fakat ruhsal haçı, Mesih için olan sıkıntı ve tecrübeleri taşımaya daima hazır olmalıyız (Lu. 14:24-25).

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.