Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Dua Etmek Nedir?

Dua'nın Kutsal Kitap'ta çok önemli bir yeri vardır. Tarihte başarılı olmuş peygamber veya Tanrı hizmetçileri her zaman kendilerini ciddi bir şekilde duaya adamış kişilerdi. Tanrı'ya ve İsa Mesih'e iman eden bir kimsenin iman yaşamını başarabilmesi için sürekli dua ruhuyla yaşaması temel bir gereksinmedir. Bir inanlının da dediğ i gibi: "Nefes alıp verme olgusu vücut için neyse, imanlı yaşamı için de dua böyledir.". Bu nedenledir ki, İsa Mesih ve öğrencileri sürekli dua etmenin önemi üzerinde durmuş ve inanlıları her durumda dua etmeye çağırmışlardır (1Tar. 16:11, Mat. 7:7, 26:41, Lu. 18:1).

Dua olgusu, Tanrı'yla bir irtibat ve bir paylaşım olup, dilek ve ihtiyaçlarımızın O'na bildirilmesidir. Aynı zamanda dua etmek olgusu Tanrı'ya tapınış, hamt, itiraf ve başkaları için dilekler sunmayı da içerir. Filipililer mektubunda okuduğumuz gibi:

Dua, iman yaşamımız için kaçınılmaz bir güç kaynağıdır (Yak. 5:16). Kutsal Kitap'ta dua e tmek için özel bir zaman veya süre öngörülmemiştir, fakat inanlılar her zaman, her ortamda dua etmeye çağrılmaktadır (1Sel. 5:17). Yer veya duruş tarzları da önemli değildir, önemli olan daha ziyade insanın yürek durumudur. İsa Mesih'in belirtmiş olduğu gibi:

Kutsal Kitap dualarımızın işitilebilmesi için takip etmemiz gereken bazı kuralların var olduğunu bildirir. Eğer dualarına bir yanıt almak istiyorsan dileklerini Tanrı'ya her şeyden önce İsa Mesih'in adında sunmalısın (Yu. 14:13-14). Duaların yine imanla (Mar. 11:24, İbr. 11:6, Yak. 1:6-7) , itaatli olup günahtan uzak durarak (1Yu.3:22, Mez. 66:18) , başkalarına karşı yüreğinde kin veya affedememezlik olmayarak (Mat. 6:14-15), samimiy etle ve yılmaksızın devam ederek yapılmalıdır (Yer. 29:13, Lu. 18:1). İsa Mesih'in bildirdiği gibi dualarımızda gösterişten, boş tekrarlardan veya ezbere dualardan sakınmalıyız (Mat. 6:5-8). İsa Mesih'in öğrencilerine öğretmiş olduğu ‘Göklerdeki Baba'm ız' duası da sürekli ezbere söylenilmesi gereken bir dua değil, ama içerik olarak bizlerin dua-larına model olması gereken bir duadır. Nasıl bu duanın ilk kısmı Tanrı'ya, O'nun irade ve egemenliğine yönelik olup O'nu yüceltir, biz de dualarımızın ilk kısmında Tanrı'yı yüceltip O'nun maksatlarının gerçekleşmesini dilemeliyiz (Mat. 6:9-10). İkinci kısım bizlerin ihtiyaçları doğrultusundadır (Mat. 6:12) . Üçüncü kısım ise çevremizin ihtiyaçlarına yönelik olup kötülükten, günahtan korunmak amaçlıdır. Duanın son kısmıysa yine başlanıldığı gibi Tanrı'yı yüceltmekle son bulur. İşte bizlerin duaları da özellikle bu üç yönü içeren dualar olmalıdır.

Şüphesiz bizler Meryem anaya veya azizlere dua etmekten de kesinlikle uzak olmalıyız (1Tim. 2:5-6, Çık. 20:4). Yaln ızca Tanrı'ya tapınılır ve yalnızca O'na dua edilir. Ama Kutsal Kitap'a göre bizler Rab olan diri İsa'ya da dua edip tapınabiliriz (Elçi.7:57-60, 1.Kor.1:2, 2.Kor.12:8-10, 1.Tim.1:12, Esin. 22:20, 5:7-14).

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.