Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Mormon Tarikatının Yanılgıları Nelerdir?

1. 1830'da kendisini peygamber gören Joseph Smith tarafindan Amerika'da kuruldu.

2. Kutsal Kitap kurtuluş için yeterli değildir, Mormon Kitap'ını da Tan rı'nın ilham edilmiş gerçek sözü olarak kabul edip Mormon kilisesine (Son günlerin azizleri) tabi olmak gerekir (Gal. 1:8-9).

3. Çok tanrıcı, politeyistlerdir. Baba Allah, İsa, Kutsal Ruh ve diğer bütün tanrılar başlangıçta evlenen, zürriyet yetiştiren insanlar olup zamanla Tanrı durumuna gelmişlerdir (Çık. 20:2-3; Tes. 6:4-9).

4. Allah ve İsa Mesih harfi bedene sahip tanrılardır (Yuh. 4:24).

5. İsa Mesih mucizevi bir şekilde değil ama doğal bir şekilde doğdu.

6. Yeryüzündeyken İsa Mesih'in birçok eşi vardı.

7. İsa Mesih'in verdiği fidye kurtuluş için tam olarak yeterli değildir.

8. İnsan canı doğumda beden almadan önce gökte mevcuttur.

9. İlk insan Adem dünyanın tanrısıdır. Mormon ögretisini benimseyerek ölenler tanrılar durumuna yükselir (Tek. 3:5).

10. M elkisedek ve Harun'un kahinlik yetkisi İsa'nın öğrencileri Yuhanna, Petrus ve Yakup tarafindan Joseph Smith ve Oliver Cowdery'e aktarılmıştır (İbr. 9).

11. Mormon kilisesinin kahinleri Tanrı'nın yeyüzündeki hükümetidir, onları reddedenler mahkum edilecekl erdir.

12. Tanrı rüya, görümler, melekler vs... aracılığıyla yeni vahiyler vermeye devam etmektedir (Gal. 1:8-9).

13. Kutsal Ruh'un armağanlarını dağıtan Mormom kahinleridir.

14. Puperestler, Mormon mesajını işitmeyenler gerçeği işitmek amacıyla dirilecek, kabul edenler kurtulacak, etmeyenlerse helak olacak (2. Kor. 6:2).

15. Vaftiz olmak kurtuluşun çok önemli bir şartı olduğundan Mormon inanlıları çoktan ölmüş yakınlarının kurtuluşu için onların yerine temsilen vaftiz olurlar.

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.