Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Moon Tarikatının Yanılgıları Nelerdir?

1. Yong Myung MOON tarafından 1954'de Güney Kore'de Seul'da kuruldu.

2. Kutsal Kitap onlar için yeterli değildir. ‘Tanrısal İlke ' başlıklı kitapları Tanrı'nın Moon'a vahyettiği son esindir. Bundan başka Kutsal Kitap'ı yalnızca Moon anlayıp yorumlayabilir.

3. Moon Tanrı tarafından özel bir şekilde seçilip atanan Mesih' tir. O evrenin babası, Mesih'in ikinci gelişi ve vasıtasıyla kurtuluşun geleceği Efendidir.

4. Moon İsa ve Buda ile görüşmüş ve bunlar Moon'un hikmeti önünde diz çökmüşlerdir.

5. Komünizme karşı mücadele ve toplu evlilik törenleri yapmakla tanınmışlardır.

6. Şeytan Havva ile cinsel ilişkide bulunarak hem insanlığı hem de kendisini günaha düşürmüştür. Kain bu ilişkinin sonucunda doğmuştur.

7. Adem ve Havva Tanrısal bir aile yaratmakta başarısız oldu, İsa Mesih de bunu başaramadı ama Moon bunu başaracaktır.

8. İsa Mesih ölümden bedenen değil ama ruhen dirilmiştir.

9. İsa Mesih kesinlikle Tanrı değil ama yalnızca yetkinliği ermiş tanrısal biridir.

10. İsa Mesih'in çarmıh ölümü kurtuluş değil ama tamamen başarısızlık ve zaferi kaybetmeydi.

11. Üçlü-birlik reddedilip insanın tanrılığı vurgulanmaktadır.

12. Moon vergi kaçakç ılığı ve zina suçlarından birçok kez tutuklanmıştır. Birçok kez evlenip boşanmıştır. Son evliliğini Esin 19:7'deki sözlerin bir gerçekleşmesi olarak görüp, bunu ‘kuzunun şöleni' olarak tanıtır.

13. Moon Rab ve efendi olup, günahları bağışlama yetkisine sah iptir.

14. Üyeleri için Moon eş seçer ve bunlar topluca yine Moon tarafından evlendirilir.

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.