provincie
boekenworm

SCHRIJFHETKORT.be

"Hier zijn de regeltjes..."

A. Inzendingen

 1. Elke deelnemer mag slechts 1 kortverhaal insturen.
 2. Om deel te nemen moet je woonachtig zijn in Vlaanderen en op 20 mei 2006 minimum 16 jaar en maximum 22 jaar zijn.
 3. De wedstrijd heeft geen opgelegd thema maar plagiaat sluit de deelnemer uit.
 4. De inzendingen tellen maximum 2500 woorden.
 5. Alleen Nederlandstalige inzendingen komen in aanmerking.
 6. De kortverhalen moeten per e-mail verzonden worden naar schrijfhetkort@hotmail.com.
 7. De ontvangstgegevens van de mailbox waar de inzendingen toekomen, mogen uiterlijk 14-04-2006 23:59 aangeven.
 8. Inzendingen moeten leesbaar zijn door een pc onder een Windows-besturingssysteem.
 9. De teksten, of delen van de teksten mogen vooraf niet gepubliceerd zijn, of door om het even welk recht van derden zijn bezwaard.
 10. De inzendingen mogen nooit eerder bekroond zijn geweest in gelijkaardige wedstrijden.
 11. Bij elke inzending hoort een bijlage waarin volgende gegevens zijn vermeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 12. Indien de auteur enkel onder een pseudoniem kenbaar wil worden gemaakt, moet hij of zij hier uitdrukkelijk om vragen.
 13. Er is geen vergoeding voorzien voor de deelname aan deze wedstrijd. De ingezonden bijdragen worden niet terugbezorgd.
 14. De teksten die worden ingezonden moeten stroken met de goede zeden, het recht op privacy en andere fundamentele rechten.
 15. De organisatie heeft het recht om elk werk op www.schrijfhetkort.be te plaatsen.

B. Beoordeling en jury

 1. De organisatie beoordeelt alle inzendingen .
 2. De beoordeling gebeurt via de volgende criteria: creativiteit, kwaliteit, schrijfstijl en correct gebruik van de Nederlandse taal.
 3. Een professionele jury beoordeelt de 50 beste inzendingen. Deze jury bestaat uit dichteres Edith Oeyen, schrijfster Ina Stabergh en schrijver Daniël Depireux.
 4. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De organisatie voert over deze wedstrijd en de beslissing van de jury verder geen mondelinge of schriftelijke correspondentie.
 5. De auteurs van de 50 beste kortverhalen worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de organisatie.

C. Bekendmaking van de geselecteerde werken en auteurs

 1. De uitreiking van de prijzen zal plaatshebben op 20 mei 2006 in zaal De Binder (Hasselt).
 2. De prijzen worden uitgedeeld tijdens de prijsuitreiking. Indien de laureaat niet aanwezig is gaat zijn prijs naar de eerstvolgende auteur in de rangschikking.
 3. De prijzenpot bestaat ondermeer uit dagpassen en tiendagenpassen voor Sportopolis, boeken van uitgeverij Clavis en van boekhandel De Slegte.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd aanvaardt onvoorwaardelijk het reglement.

 

Hasselt, 22 januari 2006