OCMW De Haan is een Open Huis dat zorgt voor de sociale belangen van elke inwoner. Daarom kan het voor u van belang zijn te weten wie achter de schermen voor uw welzijn zorgt.

Secretaris Willy Vansteenkiste leidt en coördineert de OCMW-diensten. De secretaris staat aan het hoofd van een team dat een vijftigtal gemotiveerde medewerkers telt. Hij dient met de Voorzitster, het Vast Bureau en de Raad samen te werken,hun te adviseren en te overleggen. Hij is medeverantwoordelijk voor het kasbeheer.

Financieel Beheerder Dieter Descamps is het hoofd van de Financiële Dienst en is verantwoordelijk voor het financiële beleid.

Bestuurssecretaris Anne Buekenhoudt is plaatsvervanger van de secretaris bij zijn afwezigheid en helpt bij zijn werkzaamheden. Ze geeft leiding aan het personeel en ziet toe op de samenwerking tussen administratie en sociale dienst. Daarnaast coördineert ze de werkzaamheden van de poets- en klusjesdienst en heeft ze algemeen toezicht en volledig dossierbeheer van het dienstencentrum en de service-flats.

De Sociale Dienst, o.l.v. diensthoofd Kathleen Herrebout bestaat uit 6 ervaren en deskundige maatschappelijk werksters die onderlegd zijn in welzijnsvraagstukken. Daarom kunt u, wanneer u een vraag of een probleem hebt, steeds een beroep op hen doen. Wanneer zij u zelf niet kunnen helpen, zullen zij u actief doorverwijzen naar instanties die dat wel kunnen. Tegelijk zullen zij uw belangen blijven behartigen zodat u het best geholpen wordt.

De Administratie staat borg voor de uitvoering van alle administratieve taken. Ze doet dit plichtsgetrouw, vriendelijk en discreet.

Ontmoetingscentrum Kerklommer. Samen met de technische medewerkers zorgt centrumleider Kurt Borgoo voor de activiteiten en de werking van het OCMW-Ontmoetingscentrum Kerklommer.