Vaak zijn armoede en sociale isolatie een gevolg van werkloosheid. Om die negatieve spiraal te doorbreken is het nodig om weer aansluiting te krijgen met de arbeidsmarkt. Immers, tewerkstelling en opleiding zijn de beste sociale zekerheden.

Een gepaste job, een geschikte opleiding
Een job kan het verschil maken, een sleutel tot maatschappelijke integratie, waardering en zelfbevestiging. Daarom besteedt het OCMW veel aandacht aan de deskundige begeleiding van werkzoekenden. Dankzij onze contacten met interimkantoren en met de VDAB, kunnen wij u op weg helpen en geven wij concrete jobaanbiedingen.

Een niet-gepaste job kan nadelige gevolgen hebben voor u. Daarom helpt het OCMW u om een bijkomende opleiding te zoeken. Op de snel veranderende en veeleisende arbeidsmarkt is het van groot belang voor u om over zoveel mogelijk troeven te beschikken.

Een job dicht bij huis
Het OCMW hanteert verschillende methodes om de werkzoekende bij te staan. Onze voorkeur gaat steeds uit naar de privéwerkgever in eigen streek. Zo proberen we vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en kunnen we inspelen op concrete behoeften van werkgevers.

Vacatures bij OCMW De Haan
Geregeld zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers. Vacatures en profielen kunt u raadplegen in de rubriek Vacatures op deze website.

Tijdelijke tewerkstelling bij het OCMW

Om te kunnen genieten van sommige sociale uitkeringen moet u een aantal ingeschreven arbeidsdagen kunnen bewijzen. Zoniet kunt u geen aanspraak maken op een uitkering. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden om het leefloon te ontvangen, kan het OCMW tijdelijk en onder welomlijnde voorwaarden een job bezorgen en optreden als werkgever.