1. Doel
Behandelen van klachten en negatieve bemerkingen over de werking, de activiteiten, de dienstverlening, de medewerkers en de infrastructuur op een gebruikersgerichte en efficiënte manier.

2. Toepassingsgebied
Deze procedure is van toepassing op alle klachten van gebruikers.

3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De procedure voor het behandelen van klachten wordt bewaakt door de centrumleider.

4. Eigenlijke procedure
Gebruikers kunnen met hun klachten terecht bij de centrumleider, ofwel mondeling ofwel schriftelijk. Indien mogelijk is er een onmiddellijke terugkoppeling opde klacht. Indien dit niet mogelijk is, wordt de klacht besproken met de bestuurssecretaris. Wanneer de klacht niet specifiek over Kerklommer gaat, wordt die doorgegeven aan de bevoegde persoon. Wanneer de klacht behandeld is, wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht. Indien nodig, kan dit ook tijdens de procedure gebeuren.