Omdat iedereen wel eens met een onverwacht financieel probleem geconfronteerd wordt, biedt het OCMW onder welbepaalde voorwaarden financiële hulpverlening aan.

Voorschotten
Wij kunnen financiële steun verlenen als voorschot op pensioenen, kinderbijslag, loon, werkloosheidsuitkering, studietoelagen, … Wanneer het dossier in orde is, worden de verleende voorschotten aan ons terugbetaald door de bevoegde instantie.

Tegemoetkomingen
Het OCMW kan tegemoetkomingen verlenen voor medische kosten (tandarts, medicatie, hospitalisatie), voor huurwaarborg met bankgarantie, voor huishuur of voor verblijfkosten in een onthaaltehuis en voor de energietoelage.

Recht op maatschappelijke integratie
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie, ofwel via een job ofwel via het leefloon. Eén van de voorwaarden die recht geven op dit leefloon, is dat er samen met het OCMW wordt gezocht naar een gepaste job. Dit betekent dat het ontvangen van een leefloon steeds tijdelijk is.

Wie jonger is dan 25 jaar, moet een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (of GPMI) ondertekenen. Hiermee toont de jongere aan bereid te zijn werk te zoeken of een bijkomende opleiding te volgen. Als het inkomen lager is dan het leefloon en er is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, dan kan het aangevuld worden.

Schuldbemiddeling
Steeds vaker komen mensen, onverwacht, in een situatie waarin het budget niet toereikend is om alle schulden af te betalen. Wij kunnen helpen met budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling. Deze hulpverlening wil u terug op goede weg zetten en u leren doordacht met uw budget om te gaan. Daarom is deze hulpverlening steeds van tijdelijke aard.

Als erkende dienst schuldbemiddeling proberen we uw financiële situatie te herstellen. We zoeken een regeling om de schulden te betalen en toch een menswaardig leven te behouden.
Uiteraard zijn hier een aantal strikte voorwaarden aan verbonden.

Budgetbegeleiding
Een gezinsbudget beheren is niet steeds even gemakkelijk. Onverwachte situaties, zoals een ziekte of het verlies van werk, kunnen behoorlijk wat roet in het eten gooien. Ook ondoordachte aankopen of leningen kunnen zwaar op het budget doorwegen. Soms ziet u het einde van de tunnel niet meer. Dan kan budgetbegeleiding via het OCMW een mogelijke oplossing bieden.

Er wordt een evenwicht gezocht tussen het aflossen van de schulden en het behoud van voldoende leefgeld. De Sociale Dienst bemiddelt bij andere diensten zoals water-, gas- en elektriciteitsmaatschappijen...

Budgetmeter
Tijdens de kantooruren kan u uw kaart komen opladen in de hoofdzetel van het OCMW (Wenduine).

Budgetbeheer
De Sociale Dienst neemt het financieel beheer van uw inkomsten over, wanneer u zelf niet kunt instaan voor het eigen budget. We voorzien een wekelijks leefgeld en nemen samen facturen en briefwisseling door. Wij voeren de nodige betalingen uit en streven zo naar een oplossing waar u misschien zelf niet meer in geloofde.