Zelfstandigen die vast lopen in hun situatie door problemen thuis of in hun onderneming, vinden moeilijk de weg naar hulp. Die hulp kan soms het verschil maken.

Bovendien heeft de professionele problematiek ook persoonlijke en familiale gevolgen. Recente cijfers wijzen uit dat één op vijf ondernemers het moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden.
Efficiënte hulp is vaak niet eenvoudig. De wetgeving waarmee de zelfstandige te maken krijgt, is zeer complex en vergt een expertise waar enkel specialisten over beschikken.

Daarom heeft OCMW De Haan een langdurige overeenkomst met Dyzo, voorheen gekend als Efrem. Deze vzw begeleidt al ruim twintig jaar actieve ondernemers in nood maar ook gefailleerden en ex-ondernemers.

Dyzo beschikt over een ruime expertise: bedrijfsrendabiliteit, btw-problemen, sociale bijdragen, vennootschapsbelastingen, handelshuur, vergunningen, milieuproblematiek,… kortom alle domeinen waarmee een zelfstandige te maken krijgt. Indien nodig, kan uw OCMW De Haan aansluitende hulp bieden.

Hulp Dyzo is gratis!
U kunt contact opnemen via OCMW De Haan of rechtstreeks met Dyzo, Armentierssteenweg 11/2 te 8957 Mesen, tel. 0800-111 06 of per e-mail naar info@dyzo.be.

Ook familie of vrienden welke in hun omgeving een (ex-) ondernemer kennen die de stap niet durft te wagen, kunnen gerust contact opnemen. Het is geen schande om door omstandigheden hulp nodig te hebben.