Geolithos

Orgaan der
Geologische vereniging Limburg

De vereniging heeft tot doel al de mensen met dezelfde hobby; dit is het verzamelen van gesteenten, mineralen en fossielen, alsook het verrichten van opgravingen terzake, samen te brengen op wetenschappelijk gebied om zoveel mogelijk onderlinge kennis uit te wisselen, vindplaatsen openbaar bekend te maken enz. Regelmatig worden gezamenlijke zoektochten georganiseerd of bezoeken aan verschillende musea. Tijdens de vergaderingen kunnen leden onderling specimens mineralen en fossielen ruilen. Regelmatig worden door de leden tentoonstellingen georganiseerd van de gevonden specimens. (naar art. 11 t.e.m. 15 van de oorspronkelijke oprichtingsakte dd. 4 december 1976)

De Geologische Vereniging Limburg is lid van de raad voor aardwetenschappen vzw.

Werking | Kalender | Nieuws | Links