karate-jitsu Izegem
de club
contact
MMA
agenda
de pers
demo's
KARATE-JITSU
CONTACT RANDORI
EMBU
UCCS Izegem
CLUBINFO Karate-Jitsu Izegem:
Op 1 september 2001 werd Full Contact Karate Club Izegem (feitelijke vereniging) opgericht door Delaere Jan. De club maakt deel uit van de Vlaamse Budo Federatie (V.B.F), lid van Euro-Budo en de Vlaamse Vechtsport Associatie (V.V.A) ,erkend door BLOSO onder nummer 6140 en tevens van de Izegemse Sportraad.
Op 1 september 2003 werd een naamsverandering doorgevoerd nl. : “Karate-Jitsu Club Izegem” en dit na beslissing door de RvB dd. 27 juli 2003 te Kemmel : collectieve naamsverandering in “Karate-Jitsu Club” voor alle karate-en Ju-jitsu clubs binnen de VBF-structuur.
Sedert de naamsverandering op 01/09/2003 werd ook het programma zowel voor de jeugd als volwassenen aangepast en uitgebreidt ; m.a.w het karate gedeelte werd volledig behouden maar het ju-jitsu gebeuren werd verder uitgewerkt en opgenomen in het programma.

Ook het competitief luik van de club kreeg extra aandacht wat resulteerde in mooie resultaten op verschillende kampioenschappen in verschillende disciplines binnen het karatelandschap : non-contact/semi-contact en full contact.
Trainer Jan bleef zich keihard inzetten om de club kwalitatief op een hoog peil te houden . Hij slaagde immers in de cursus A trainer Bloso (alg. gedeelte).

In september 2008 werd een eerste nevenafdeling opgestart binnen Karate-Jitsu Club Izegem : “TEAM IMPACT”. Trainer-Coach Jan Delaere zag de kans om een competitief MMA team op te richten. De club verkreeg een officiële licentie binnen de federatie VKMB2O en BKBMO.
MMA (Mixed Martial Arts) is voor de BKBM2O een combinatie van thaiboksen,vrije stijl worstelen en grondvechten. Uit deze drie sporten zijn de gevaarlijkste elementen weggelaten, zodanig dat deze vechtstijl beoefend kan worden in een strikt gereglementeerd kader en op die manier staat de veiligheid en de integriteit van de sporter voorop.
Het “MMA TEAM IMPACT” bestaat uit Coach Jan Delaere , begeleiders Tim Carrette en Johan Verledens en vechters Wim Beernaert (-85 kg), Ringo Lagrange (-90 kg) en Jelle Devolder (-85 kg).

In oktober 2008 werd een tweede nevenafdeling opgericht nl. UCCS Izegem (Urban Close Combat System). Jan Delaere en Tim Carrette verkregen de officiele instructor-graad UCCS van Master-Teacher Didier Coppens.

Op 1 september 2011 werd karate-jitsu club Izegem onderdeel van de nieuw opgerichte overkoepelende club: fight club masakatsu Izegem zie www.masakatsu-izegem.be.

Het secretariaat van de club is gevestigd te 8870 Izegem, Rodepoortstraat 10.
Rekeningnr. 953-0630316-76

Dojo : Sportcentrum “De Krekel” ,H. Hartstraat 15,8870 Izegem
Trainingen :
Jeugd 1 : Donderdag van 17u30 – 18u30
Zaterdag van 09u00 – 10u00
Jeugd 2 : Donderdag van 18u30 – 19u30
Zaterdag van 09u00 – 10u00
Volwassenen : Donderdag van 19u30 – 21u00
zaterdag van 10u00-12u00
Kenmerkend voor Karate-Jitsu club Izegem is :
Enerzijds een scala aan technieken aanbieden met het oog op het verwerven van een allround verdedigingskunst rekening houdend met realiteitszin en met eerbied voor traditie & overleving.
Anderzijds de relatie tussen karate en andere krijgskunsten verder exploreren en samenhang creëren.