About

martijn_derese@hotmail.com
my tumblr page

Martijn Derese werd geboren in Gent op 2 december 1988.

Zijn artistieke opleiding genoot hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (School of Arts) , waar hij zijn masterdiploma behaalde met grote onderscheiding voor de afstudeerrichting schilderkunst.

Zijn nieuw werk komt voornamelijk tot stand in zijn atelier te Gent. Met zijn werk speelt hij een kat-en-muisspel met populaire thema’s uit de multimediale wereld, vol spitsvondige verwijzingen naar de dynamische leefwereld van de 21ste-eeuwse mens.

Voor het presenteren van zijn werk mikt hij vooral op niet voor de hand liggende omgevingen, zoals een auditorium (juni 2014), etalages (TrackZ 2012 en 2014), een kerk (Maria-Goretti Gent, 2013), een voormalige slachterswoning. Recent nog werkte hij samen met installatiekunstenaar Nicolas Bal in het project Next Gen 8th bit Bullshit (oktober 2014).