home  kennismaking  museum  tijdschrift  actueel  vraagbaak

Tijdschrift

"Eisden"

"Van Scheetskoel tot

zandberg"

Driemaandelijks tijdschrift van de
Geschied- en Heemkundige Kring Eisden

"... Men mag de geschiedenis met een grote of kleine "G" lezen, het heemkunde of folklore noemen en het industrieel erfgoed erbij betrekken. Het besef dat er iets moet ondernomen worden om verhalen, beelden, voorwerpen of beschrijvingen te bewaren voor definitief verlies, staat als een streefdoel voorop.
... Dit driemaandelijks tijdschrift is een van de pogingen om momenten uit de oude geschiedenis van het dorp en de jonge historie van de cité, vast te houden en te verspreiden."J. Kohlbacher

Algemeen:

Driemaandelijks tijdschrift van de
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.
opgericht 28 december 1983.

Secretariaat:
Lijsterbessenlaan 18
3630 Eisden
Tel. 089 - 761 513

Redactie:
Paul Nicoulaan 24
3630 Eisden
Tel. en Fax 089 - 764 575
e-mail: jan.kohlbacher@skynet.be 

Abonnementen:
Jaarabonnement: 7,5 Euro
Verzending buiten Maasmechelen: 10 Euro
Steunabonnement: 12,5 Euro
Ereleden: 25 Euro

Rekeningnummer:
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden
454-3105911-40

Omslag en grafische illustraties:
Pollie Gregoor
Fotoreproducties:
Flor Vanloffeld
Foto's:
F. Ramakers, Jackie Martens,
J. Kohlbacher, R. Babczuk

Overname van teksten enkel met toestemming van 
de auteur of met bronvermelding.

 

Inhoudsopgave:
jaargang 1....

Jaargang 1, 1984, nr.1.

J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kohlbacher, Eisden in het jaar 1796.Een poging tot een reconstructie.
S. Palumbo, Bouw en aanleg van Eisden Cité.
D. Janssen, 'nen'eilige langs de stoaf.
J. Kohlbacher, Een fusie tussen twee Eisdense voetbalclubs.
G.H. Dexters, Volkskunde. Spotliedjes en rijmpjes te Eisden (opgetekend in 1926).
X., Een vreemd maar ludiek karnavalsfeest.
F. Vanloffeld, Een overlijdensbericht uit 1927.
A. Oris, Zo maar een versje.
G.H. Dexters, Eisdens aftelrijmpje (opgetekend in 1926).
X., Gemeentezegel vanaf 1800

Jaargang 1, 1984, nr. 2.

J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kusters, Een doodslagh is geschiet. 17 juni 1764.
F. Meijers, Herinneringen aan G.H. Dexters.
F. Vanloffeld, ... en de Eisdense schutterij?
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Den eulenteul.
L. Decsi, Tweehonderd jaar geleden kreeg Eisden een nieuwe kerk.
U. Kohlbacher, Bosbessen plukken... met een slang op schoot.
J.K., Eisden in de krant. In het eerste nummer van "Het Belang van Limburg". 1-2 januari 1933.
D. Janssen, Taters.
J. Kohlbacher, Tuur Wouters is niet meer...
N. Royakkers, Krisis.

Jaargang 1, 1984, nr. 3.

J. Kohlbacher, Ten geleide. Tentoonstelling Eisden 1930-1940.
P. Janssen, Krabbya Boema.
J. Kohlbacher en J. Miscoria, No Pasaran! De kroniek van de Spaanse burgeroorlog van Jozef Pia.
J.K., Eisden in de krant. De Eendracht 13 februari 1938.
J.K., De gemeenteraadsverkiezingen van 1932.
J. Kusters, In de nacht van 7 op 8 november 1889. Diefstal in de kerk gepleegd.
D. Janssen, Waat duit 't good...
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Hagen: de beuk erin.
J. Miscoria, Jubilerend "Koninklijk Eisden Sportief" ouder dan 50 jaar...
J. Kohlbacher, 1931. Het station aan de Koninginnelaan.
J.K., Het zegel van de gemeente Eisden.
F. Vanloffeld, Over klitsmajoren en regen in open graven. Oude Eisdense gezegden.
J.K., Eisdense cijfers. Bevolking.

Jaargang 1, 1985, nr. 4.

J. Kohlbacher, Ten geleide.
D. Janssen, Vief joar oet m'ne keijertie-ed.
X., Krabbya Boeya.
M. Hoeven, Eisdense poëzie. Het leven.
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. De teijheks.
F. Vanloffeld, Te gast bij de oudste Eisdense brikkebakker.
J. Kohlbacher, Van winters gesproken. De mischwasch van wintergranen. Een reportage uit het Eisden van 1870.
X., Eisden in de krant. Nieuw Limburg, 30 januari 1932.
X., 't Kruidvaatje. Klein hoefblad.
J. Kusters, Diefstal in de kerk gepleegd.
J. Kohlbacher, De Eisdense verkiezingslijsten van 1911 tegen de achtergrond van de kieswetten.
R. Dexters, Folklore. De sneeuw in het boerenleven.

Jaargang 2, 1985, nr. 1.

J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kusters, Eene stiftinge van den Vrijheer Adriaan van Flodorff.
R. Dexters, Volkskunde. Paas-Eisden.
Flor van de Geis, De Eisder "Pèèrdskeutel".
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Hazekoren?
U. Kohlbacher, Met de padden op het liefdespad.
X., Eisdens profiel. Dries Janssen.
J.K., Eisden in de krant. Nieuw Limburg, juni 1935. Vischwedstrijd.
W. Lenders, Eisdense poëzie. Once in a lifetime.
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. Juni 1952: het spook van het vinnet.
H. Meyers, Reacties. De molen van Eisden.

Jaargang 2, 1985, nr. 2.

J. Kohlbacher, Ten geleide.
T. Schepers, Maaslands gedicht. Het ouderhuis.
J. Kohlbacher, 1918-1920. De eerste stakingen te Eisden.
D. Janssen, Pestuurke Prinsen.
X., 't Kruidvaatje. St. Janskruid.
X., Eisden in de krant. De eeuwfeesten te Eysden.
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. Van god-den-vader, nonkel Jan en de krokodil.
X., Van vreuger. Akte van geboorte.
D. Janssen, Reacties. Van een appel tot een stamboompje.
H. Meyers, Reacties. Jeuris "Georgie" Conings.

Jaargang 2, 1985, nr. 3.

J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kusters, Reglement betrekkelijk den opzaal.
J.K., Eisdense schutterij.
X., Afscheid van Tjeu Schepers.
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden (2).
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Steinpilze, pfifferlinge en meer van dat fraais.
J. Kohlbacher, September 1944. Eisden bevrijd.
P. Janssen, Eisden-Tuinwijk. September 1944.
(F. Vanloffeld), De bevrijding van Eisden dorp.
U. Kohlbacher, Een bunzingfamilie in de achtertuin.
J.K., De Pauwengraaf.

Jaargang 2, 1986, nr. 4.

Red., Dank. Zondag 23 februari: diareportage en tentoonstelling "Eisden 1950".
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden (3).
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De maretak.
X., Moederke Wijshof vertelt.
J. Kohlbacher, Eisden 1913-1914. Eén telefoon en twee auto's.
X., Fotodocument. De eerste wagon steenkolen.
X., de naam "Eisden".
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. Tarzan, de schele, de witte en het koesjke.
J.K., Eisden in de krant. Nieuw Limburg. Eysden - groote werken.
F. Vanloffeld, Eisden's plat.
J. Kohlbacher, Uitzonderingen uitgesloten. Het tarief van het veer te Lanklaar.
J.K., Volkskunde te Eisden. Gewoonten bij begrafenissen.
(J. Frère), Gebruiken rond het huwelijk.

Jaargang 3, 1986, nr. 1.

X., Jef Ramakers is niet meer.
J. Ramakers, De Eisdense markt bestaat 60 jaar.
Pierre van de Geis, Dialect. De me-ert 60 joar.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis aan de grote klok gehangen.
(H. Meyers), Eisden in de krant. Doodelijk auto-ongeval.
X., De klamper -sperver - spelver.
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden 1936.
X., Fotodocument. 1917.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Euver niêtele!
J. Kohlbacher, Volkskunde. Het pin-spel te Eisden.
X., Reakties. Fotodokument - de eerste wagon.
X., Dank.
D. Janssen, Nog Eisders.

Jaargang 3, 1986, nr. 2.

J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Het hooi van pastoor Bernaerdts.       
X., Fotodocument. Onderwijs te Eisden. Wie is wie?
J. Kohlbacher, Onderwijs te Eisden. 1912-1929. Les soeurs de la Providence.
F. Vanloffeld, Eisden in de krant. De stichting van de fanfare.
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden.1937 (4).
X., Fotodocument. Feestvierende oudstrijders.
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. 10 mei 1940 te Eisden.
X., De naam 'Eisden'.
J.B. Dreesen, Reacties. De knaptoêt.
(J. Frère), Volkskunde. Gebruiken rond de geboorte.
X., Straatzangerswedstrijd.
M. Hermans, Eisdense poëzie. Ejsde van tow.
X., Straatnamen van de gemeente Eisden volgens de wegenatlas van 1845.

Jaargang 3, 1986, nr. 3.

J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. De veepest van 1798.
X., Kroniek van 'n oorlog. Dagboek van Gorissen Jean, Phylemon Stylman: Over de val van het fort te Stokkem.
X., Eisdense poëzie. Jean Gaspard Close, een Eisdense gelegenheidsdichter.
F. Vanloffeld, Oude Eisdense straatnamen.
J.K., Fotodocument. 16 oktober 1922. Het bezoek van H.M. Koningin Elisabeth aan de mijn en de Tuinwijk.
X., Eisden in de krant. Het Laatste Nieuws, 20 oktober 1942: Zeven mijnwerkers verongelukt te Eisden.
X., Pinspel te Eisden.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje: Bomen van de Tuinwijk, deel 1: De tamme kastanje.
X., Volkskunde. November slachtmaand. Het slachten te Eisden.
F. Vanloffeld, Eisden in 1914. Meester Fr. Van Reempts schreef een oorlogsboek.
E. Trips, Reacties. Gust van Sterkx van de babbeleirewinkel en Jeang de Pollis.

Jaargang 3, 1987, nr.4.

X., Parochiale geschiedenis. De aartsdiakonale visitaties in Eisden, 1646-1726.
X., Kroniek van 'n oorlog. Uit het dagboek van Jean Gorissen.
X., Kroniek van 'n oorlog. Uit het dagboek van Philemon Stylman.
F. Van Reempts, Het Europeesch bloedbad.
X., Oude remedies. Wratten.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Zaterdag 17 oktober1942.
J. Daamen, Zaterdag 17 oktober 1942. Randbemerkingen.
J.K., Eisden in de krant. Eysden statistieken.
J.K., Eisdense sagen en legenden. Alvermènkes.
F. Vanloffeld, Eisdens plat.
U. Kohlbacher, Zilvervos geschoten op "Den Geringerdil".
X., Reacties. Klasfoto 1918.
X., Sport van toen. Pedaal-club "In één band" van Eysden.

Jaargang 4, 1987, nr. 1.

X., Kroniek van 'n oorlog. Het dagboek van Jean Gorissen.
J. Kohlbacher, Eisdens noodgeld in 1940.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Twee eeuwenoude strooibriefjes.
R. Dexters, 19e eeuwse brieven aan "Hogere Overheden": "Au profit de leur Commune" en "A sa Majesté Leopold premier".
O. Notredame, De kleine geschiedenis. De beginperiode van Limburg-Maas (1907-1922).
F. Vanloffeld, Eisdens plat.
X., Een oud Eisdens recept. Oogwater.
F. Van Reempts. Eisden in '14-'18. Oorlogsgeschiedenis.
U. Kohlbacher, Fotodocument. Het eerste vliegtuig dat in Eisden landde.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Over "sjiekken", de "Kes" en dokter "Barrada".
E. Trips, Reacties. Rond de oorlogsgeschiedenis van meester Van Reempts.
P. Janssen, Reacties. Mijnramp 1942.
J.K., Eisden in de krant. De Middelbare School.

Jaargang 4, 1987, nr. 2.

X., Veertig jaar geleden schreef meester Dexters: "Het veranderende gelaat van mijn dorp".
X., Parochiale geschiedenis. De bouw van de pastorij in 1863.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Op de vlucht...
X., 't Kruidvaatje. Bomen van de tuinwijk: de paardekastanje.
G. Gerits, Uit de Delling. Het Paaschverlof.
J.K., Eisden in de krant. De geheimzinnige zaak van Eysden-Ste-Barbara.
J.K., Eisdense straatnamen... in Wallonië. Rue Marcel Niessen.
F. Vanloffeld, Fotodocument. Meisjes uit de dorpsschool (1896-1897).
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. De Kes, den toep en dokter Barrada.
D. Janssen, Eisdens plat... "As" en "Wi-j"-vergelijkingen in het Eisders.
J.K., Eisdense sagen en legenden. De weerwolf.
X., Volkskunde. Meigebruik: Bierschool - Eysden.
X., Eduard Trips onderscheiden met tweejaarlijkse prijs voor volkskunde.
X., Reacties.
M. Hermans, Eisdense poëzie. De Ejsder-mert.
X., In memoriam Harie Hermans.

Jaargang 4, 1987, nr. 3.

J.K., Kroniek van een oorlog. De dood van mijn leerling.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. De eerste nieuwe brug...
X., Fotodocument, De eerste bedienden van de koolmijn, 1921.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bomen van de cité. Wintereik, zomereik en amerikaanse eik.
J.K., Eisdense straatnamen in Wallonië: Rue Eysden Mines.
X., Een oud recept tegen jicht.
G. Devet, Uit de Delling. Aardappelen rooien.
G. Paradijs, Uit de Delling. Aardappelen rapen.
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. Aldus gedaan en opgemaakt in zitting, op dagen, maand en jaar als boven... of: Uit de school geklapt!
F. Vanloffeld, Eisdens plat.
X., Eisdense poëzie. Hulde eerbiedig opgedragen aan de heer J. Verdeyen - Directeur-gerant.
L. Bogers, Dit is ook al nostalgie. "Kolenproblemen, fusie en sluiting".
X., Volkskunde. Eisdens volksvermaak rond 1925.
J. Kohlbacher, Eisdense sagen en legenden, heksen op Heersendael.
X., Moederke Wijshof, Eisdens tweede eeuwelinge.

Jaargang 4, 1987, nr. 4.

D. Janssen, Nowjoarsbreef.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Jan Ramakers de enige Eisdenaar die sneuvelde.Leven op zegeltjes.
F. Vanloffeld, Wat de Romeinen te Eisden achterlieten.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Hoe 'Piet de leugeneir' bij 'Piet spek' op de koffie kwam...
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Hulst.
J. Kohlbacher, Eisden in de eerste Wereldoorlog.
J. Kohlbacher, Eisdense sagen en legenden. De vurige handdruk van de vuurman.
J. Van Reempts, Uit de Delling. Kermis.
J. Gijsen, Uit de Delling. Kiezel halen.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Een vreemd vliegtuig landt te Eisden St-Barbara.
X., Reacties. Eisden had drie eeuwelingen.
X., Eisdense mijndirecteurs.
D. Janssen, Gebruuksaanwiezing.

Jaargang 5, 1988, nr. 1.

J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. Toen de Rijksweg nog Napoleons' Keizerlijke Baan nr. 3 moest worden.
M. Dubois, Memorieboek. "Inkrecept".
X., De bomen van de cité. De lijsterbes.
F. Vanloffeld, De vreemde kronkelingen van de oude heirbaan te Eisden.
F. Vanloffeld, Eisders plat.
X., Eisden in de krant. Naar de watertentoonstelling in 1939.
M. Dubois, Memorieboek. "Om dobbele bloemen te winnen van enkle zaad".
X., Fotodocument, Karnaval in Eisden. 1952.
X., De oude Rijksheerlijkheid. Enkele 'mandaeten'.
L. Ramakers, Uit de Delling. Eisden Sportief 1 - L'Avenir 10.
M. Ramakers, Uit de Delling. Hij was te slim.

Jaargang 5, 1988, nr. 2.

X., Kroniek van een oorlog. Krijgsgevangenen keerden niet terug.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Parochiaal leven in de Franse Tijd.
F. Vanloffeld, Wie weet nog...
J. Kohlbacher, In het oude vat gekeken.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Ophaalbak neergestort in de mijn van Eisden.
X. Fotodocument. Legendarische figuren in 1932.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. In een kooi aan een kabel...
F. Vanloffeld, In "de goeden ouden tijd" viel er een goede werkman heel wat te verdienen.
J. Daamen, De oude Rijksheerlijkheid. Grensgeschil in 1767 tussen de Driebank Dilsen-Stokkem en Rotem enerzijds en Eisden anderzijds.
X., Vilain XIIII.

Jaargang 5, 1988, nr. 3.

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Steeds krijgsgevangenen! De terugkeer.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De drie Eisdense zouaven.
L. Ramakers, Uit de Delling. De voddenman.
J. Ramakers, Uit de Delling. hout rapen.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Kolen naar de mijn brengen.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bomen van de cité: de catalpa.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgs schrijver op bestelling.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De Eisdense keukenschool 1918.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. 28 mei 1921, de eerste slachtoffers in de mijn.
X., Een Eisdense hoogstudent uit de achttiende eeuw.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Om een kalkoen vet te maken.
X., Uit "Het spaarzame keukenboek".
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. Uit de school geklapt (2).

Jaargang 5, 1989, nr. 4.

J. Kohlbacher,Kroniek van een oorlog. 22 januari 1941: De dodentrein van Isenbuettel.
J. Kusters, De oude Rijksheerlijkheid. Eene conventie tusschen de gemeyntens van Loeuth en Eysden anno 1743.
X., Oude geneeswijze. Afgestooten vel op de scheenen ofelders.
X., Fotodocument. 1935: De meisjesschool van Eisden Tuinwijk.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De hazelaar.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgse schrijver op bestelling (2).
M. Dirkx, Uit de Delling. Een zigeunersfamilie.
R. Reulens, Uit de Delling. Naar de Weerten.
J. Kohlbacher, 1942: Pro- en anti Patro.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders. "Eisders plat" en "platter dan plat".
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. Uit de school geklapt! (3).

Jaargang 6, 1989, nr. 1.

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. "Ersatz-punten" scoren met een deurknop.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De leerkrachten van de Gemeenteschool 1938.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgse schrijver op bestelling.
X., Uit de Delling. Vooroorlogse opstellen. Bij het overlijden van Juffrouw Maria Vincken.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Een rumoerig 1936.
J. Kohlbacher, Eisdense sagen en legenden. De Maar, een nachtelijke plaaggeest.
R. Dexters, Nostalgia.
X., Eisdense poëzie. Verkiezingsgedicht.
J.K., Oude Eisdense recepten.
M. Jeurissen, Heemkunde "vreuger". De carbidlamp.
J. Kohlbacher, Aercheologie. 1868. Brief aan de gouverneur.
A. Schrijnemakers, De naam "Eisden". Eisden een romeinse statio?
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het Eisdense jaar 1914.

Jaargang 6, 1989, nr. 2.

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Smokkelen voor het dagelijks brood.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. Verdreven door het kanaal.
Flor (Vanloffeld), "Groote vuurbol" boven de Maas.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Een andere historie.
E. Booten, Uit de Delling. Kikkerboutjes braden.
E. Booten, Uit de Delling, Eekhoornjacht.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
J.K., Fotodocument. Star Eisden 1923-24.
J. Kohlbacher, Eisdense bieven aan de koningin.
X., Eisdense spotprenten. Een stukje historie 1932.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef Limburgse schrijver op bestelling.
X., Eisdense poëzie. P. Hialrion Thans dichtte voor een Eisdense eeuwelinge.
X., Eisden in de krant. Een mijnongeval te Eisden St. Barbara.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het Eisdense jaar 1914.

Jaargang 6, 1989, nr. 3.

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De gemeente in het eerste oorlogsjaar.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgse schrijver op bestelling.
X. Huismiddeltje. Verrekking der muskerls of der pezen.
M. Jeurissen, Volkskunde. November, slachtmaand.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Brief aan Koning Willem.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Zoethout.
X., Huismiddeltje. Zweeten der voeten.
X., Op zoek naar Eisdense filmen.
X., Fotodocument. 1 augustus 1914.
J.K., Eisdense cartoon 1943.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het water in de mijnen.
F. Vanloffeld, Wie weet nog? Waalse opzichter bepaalt de levensloop van Eisdenaar Mathieu Meyers.
F. Vanloffeld, Volkskunde. De bierschool.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Een mislukte fusie tussen Eisden en Vucht.
X., Huismiddeltje. Kloven in handen.
X., Een oude advertentie. Cinema Printania.
X., Een oud recept. Opgevulde varkenspooten.

Jaargang 6, 1989, nr. 4.

X., Kroniek van een oorlog. Eisden in de sluikpers.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. De muizen en de krekels. Waar zijn ze gebleven?
X., Wijensoep.
X., Fotodocument. Café-Restaurant Terminus. 1930.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. De militaire conscriptie te Eysden.
X., Een oude advertentie. Antoine Ramakers - Algemeene Aanneming.
P. Gregoor, De bomen van de cité. De beuk.
J. Dexters, Uit de Delling. Prijsuitdeeling.
P. Salden, Uit de Delling. Toneel
J. Verstegen, Uit de Delling. Prijsuitdeeling.
J. Ramakers, Uit de Delling. Pech hebben.
F. Vanloffeld, Sinte Barbara, patrones der mijnwerkers?
J.K., De kleine geschiedenis. Een huwelijksaankondiging uit 1799.
X., Niets nieuws onder de zon. 1797.
X., Naar het rustoord in het jaar 1736.
X., "Winkel-Register" Eysden 1911.
X., Gekwetste muskels of pezen door slag of stoot.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18.

Jaargang 7, 1990, nr. 1.

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De sluikpers te Eisden.
H. Sarneels, Kinderen schrijven over de oorlog. Soldaten in de Tuinwijk.
E. Mazur, Kinderen schrijven over de oorlog. "Eisden den 14den november 1939".
N. Lipic, Kinderen schrijven over de oorlog. Vliegtuigen bij nacht.
X., Een oud recept. Opgevulde varkenspooten.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. Een blik naar binnen.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De bomen van de cité: De berk.
J. Kohlbacher, Fotodocument. R. M. Eysden.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Over de putpaarden die tellen konden.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Een leven voor het zwarte goud.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
X., Huismiddeltje. Opengesprongene handen.

Jaargang 7, 1990, nr. 2.

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 10 mei 1940: door een Duitse bril bekenen.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bosbessen.
F. Vanloffeld, Mijnwerkers verhalen. Man verpletterd te Eysden.
Flor (Vanloffeld), Fotodocument. Leeuwenmoed - E.V.V.-Star-Eisden Sport.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
D. Janssen, Nog een faktuur.
J.K., Eisden in de krant. Een geheime moord in 1912?
X., Huismiddeltje. Gezwollen ader op de beenen.
D. Janssen, De kleine geschiedenis. Eisders, het Chinees van het Maasland. Enkele losse bedenkingen.
X., Huismiddeltje. Pokken.

Jaargang 7, 1990, nr. 3.

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De Duitse school in 1939.
(J. Kusters), Parochiale geschiedenis. De kwaliteiten van de Eisdenaren.
J.K., Op vakantie in 1942.
D. Janssen, Plat Eisders.
X., Fotodocument. Manhaftig poserende Eisdenaren. 1920.
X., 't Kruidvaatje. De braambes.
P. Janssen en F. Vanloffeld, De dood van Ingenieur Liben.
J.K., De kleine geschiedenis. Cité-kermis.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant... in het jaar 1929.

Jaargang 7, 1991, nr. 4.

J. Kohlbacher, 10 mei 1940, de poorten op de brug.
X., De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind.
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. "Uit de Delling", hoe het groeide.
X., Fotodocument. Internationale Konijnenkwekersbond 'Vooruitgang' te Eisden.
B. Sochaki, Vooroorlogs opstel. Mijn konijn op de tentoonstelling te Brussel.
X., Het oude voorschrift: moederzalf.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De bomen van de cité: de acacia.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
P. Janssen en F. Vanloffeld, Mijnwerkersverhalen. Ophaalbak neergestort in de Mijn van Eisden.
X., Vuile tanden. Om geene tandpijn te krijgen.
J.K., Eisden in cartoon. Eisderse cartoon 1935.
J.Kohlbacher, Eisden in 14-18.
F. Vanloffeld, Uit de boekhouding van Frans Dedroog, aannemer te Eisden. Lonen en prijzen.
X., Reacties.

Jaargang 8, 1991, nr. 1.

J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. De dodelijke draad.
J. Kohlbacher, Een oude advertentie. Schoenhandel Louwette Gebroeders.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De lange zwarte lijst. 6. Zware instorting in Limburg-Maas te Eisden.
F. Vanloffeld, Dodelijke ongevallen in mijn te Eisden.
X., Schele hoofdpijn of migraine.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (2).
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Fotodocument. Op schoolreis: Ecole Moyenne 1938.
R. Dexters, Onderwijs in Eisden. Uit de Delling (2).
H. Notredame, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. 1919.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Het tweede oorlogsjaar.

Jaargang 8, 1991, nr. 2.

J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (3).
D. Janssen, Plat Eisders. Over vloeken, verwensingen, min of meer 'vaste' uitdrukkingen en nog zo een en ander in het Eisders.
F. Vanloffeld, Mijnwerkers verhalen. Dodelijke ongevallen in de mijn.
X., Fotodocument. De jongensklas van 1938-1939.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bomen van de cité: de den.
M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. De dorpssmid.
X., Eisdense poëzie. Us pöt.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. 1941: Eisden Ste Barbe, Eisden-Mines... of gewoonweg Eisden?
H. Notredame, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1924.

Jaargang 8, 1991, nr. 3.

J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De Kleine Zusters van Sint Jozef.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Dodelijke ongevallen in de mijn.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. Smokkel, zwarte markt en tolmisdrijf.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
D. Janssen, Een trapje lager in het Eisders.
X., Fotodocument. De Kleine Zusters van Sint Jozef .
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Herfsttijloos.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen. De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (4).
H. Notredame, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1924.
G. Hoeven, Uit de Delling. Naar het veld.
A. Ramakers, Uit de Delling. Een bok geslacht.
M. Dirkx, Uit de Delling. Moeder bakt brood.
J. Dziergwa, De rantsoeneringszegels.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Het pinspel: een oude beschrijving.

Jaargang 8, 1992, nr. 4.

J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (5).
M. Jeurissen, H. Notredame en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1919.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Van alles get.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Klimop.
R. Dexters, Aanvullingen: de dikke den.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De meisjesschool 1918.
F. Vanloffeld, Mijnwerkers verhalen. Dodelijke ongevallen in de mijn.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Mijngasontploffingen.
F. Paes, Reacties.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het activisme.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Onze Vrietselbeek en de bronnen van het Limburgs drinkwater.

Jaargang 9, 1992, nr. 1.

J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (6).
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Waardevolle spreuken die in het dialect zeker zo goed klinken als in het "Goad Vloams".
D. Janssen, Spreekwoorden en gezegden in het Eisders.
C. Doumen, Dialect als hulpmiddel voor de A.B.N.-spelling.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Brem.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Grondverzakkingen in het mijngebied.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De mijnlamp.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. Berging van eetwaren, roggebroden, eieren en kaas.

Jaargang 9, 1992, nr. 2.

"Niemand zal het wellicht hebben bijgehouden, maar in dit nummer hebben we de kaap van duizend pagina's Eisdense geschiedenis bereikt!"

J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (7).
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
M. Hermans, Gabriël.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 1934: Een Sloveens-Kroatische kwestie.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1940. Volk en Staat tegen Dr. Faleys.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De inwijding van de Sint Barbarakerk.
D. Janssen, Eisden in 14-18. Verhaal bij een ansichtkaart.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. De lampisterie.
X., Cinema Printania.

Jaargang 9, 1992, nr. 3.

J. Kohlbacher en M. Jeurissen, Eisden onder het Hollands bewind (8). De afkeer voor het leger.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Plat gekald.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Het vreemde verhaal van een wandtegel.
X. Fotodocument. Vanwege het lager personeel.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1941. Het tweede oorlogsjaar.
Scheepers, Onderwijs in Eisden. Een vooroorlogs opstel: Verhuisd.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De Eisdense reddingsbrigade.
U. en J. Kohlbacher, Beestjes. Uilenspiegel voorgehouden.
M. Jeurissen, H. Notredame en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1929.

Jaargang 9, 1993, nr. 4.

J. Kohlbacher, Burgemeester tegen wil en dank (1).
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame, Eisden in de krant. het jaar 1929.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen. De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (9).
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Het verzwegen ondergoed.... met de sprekende naam.
R. Dexters, De kleine geschiedenis. 168 jaar geleden: een Maaslandse solidariteitsactie.
M. Jeurissen, Fotodocument. St. Willibrordusgroep 1950.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Mierikswortel.
J. Kohlbacher, Een oude advertentie. De cinema van dikke Frans.
X., Enkele recaties en mededelingen.

Jaargang 10, 1993, nr. 1.

M. Jeurissen en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (10).
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. De oorlogssoep.
J. Kohlbacher, Eisdense spotnamen. Bosbeer, Kompel of Kiezelbeer.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Het jaar 1941.
J. Kohlbacher, Fotodocument. Oude Eisdense stam.
M. Jeurissen, H. Notredame en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1929.

Jaargang 10, 1993, nr. 2.

J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Burgemeesters tegen wil en dank (2).
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Cijfers en letters rond de boringen.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Cijfers en letters rond de boringen.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Harde winter.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame, Eisden in de krant. Het jaar 1929.
X., Fotodocument, Leerkrachten Jongensschool Eisden Tuinwijk. 1938-1939.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Het Keltisch kopmotief bij onze Romaanse doopvont.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Het Eisdense station.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De klaproos.
E. Bonk, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen 1937: Begrafenis van een schoolmakkertje. Onze melkboer.
X., Schenkingen.

Jaargang 10, 1993, nr. 3.

X., In memoriam. Henri Notredame.
J. Kusters, Volkskunde. Huilbier en ketelmuziek. Beschouwingen rond enkele charivari in de oude Rijksheerlijkheid van Leut, Meeswijk en Eisden.
J. Kohlbacher, Fotodocument. De oudstrijders 1933-1993.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1929.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Look.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De moeilijke geboorte van de Sinte Barbara-parochie anno 1928.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1942: Een dorpsbibliotheek in de branding.
X., Een oud recept. Ossen-ziel.
R. Dexters, Naschrift bij "Kollekte ten behoeve van de ongelukkigen der Gemeente Obbicht".
X., Duizend en één jaar geleden.

Jaargang 10, 1994, nr. 4.

R. Dexters, De kleine geschiedenis. Bestuurders van Eisden tijdens het Ancien Régime.
F. Vanloffeld,Plat Eisders.
D. Janssen, De duip van mi zusterke.
M. Hermans, Eisdense droom.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1929.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. populier.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1941: Limburg verplichte verblijfplaats voor Joden.
P. Hauman, Uit de Delling. Het landleven in januari.
M. Jeurissen, Een Eisdense klasfoto.
X., Schenkingen. De helpende hand van de Koning Boudewijnstichting. Oorlog en bevrijding.

Jaargang 11, 1994, nr. 1.

R. Dexters, De kleine geschiedenis. Waar rook is...is vuur. Waar vuur is... is de Brandweer van Eisden.
M. Jeurissen, Fotodocument. Duivenbond De Maasvallei 1950.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Het leeve en de doe-ed.
C. Doumen, M. jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Het jaar 1930.
J. Kohlbacher, Eisden in cartoon. "Le conducteur".
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Eduard Trips.
J. Kohlbacher,Kroniek van een oorlog. 1941. Twintig Joden te Eisden (2).
J. Kohlbacher, Volkskunde. Spotnamen (2). Stecheleir! Spanjaard! Judden! Judassen...!
R. Reulens, Uit de Delling. Lichtmis.
J. Kohlbacher, Vastenavond.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Grond kopen achter pot en pint.
X., Een oude advertentie. Boderie shoe.
X., Schenkingen.

Jaargang 11, 1995, nrs 2 en 3.

Thematisch dubbelnummer: Vijftig jaar geleden... De bevrijding!

Redactie, Vijftig jaar geleden... dee bevrijding.Ten geleide.
R. Dexters, De honderd dagen na D-day.
R. Dexters, "Hell on wheels" op weg naar het Maasland...
P. Janssen, Na 1589 dagen... september 1944. De bevrijding van Eisden Cité.
F. Vanloffeld, De bevrijding van Eisden Dorp.
J. Kohlbacher, onschuldige slachtoffers.
J. Kohlbacher, Het dwaalspoor van de dood.
J. Kohlbacher, Met de G.I.'s door Europa.
P. Janssen, Het leven tijdens de oorlogsjaren.
J. Kohlbacher, "Als terrorist erschossen".
J. Kohlbacher, De Tommy's komen.
X., Beelden uit de tijd van de bevrijding.
X. De gevreesde terugkeer.
X., Ter nagedachtenis van...

Jaargang 11, 1995, nr. 4.

Bestuur, Dank U!
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Sint Marcoen, een aparte Eisdense heilige.
X., Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: "Uit de Delling".
E. Booten. Uit de Delling. Kolen in doen.
L. Paredys, Uit de Delling, De griep.
M. Jeurissen, Fotodocument. De doop 1850 - 1950.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De Joden te Eisden (3): een ondergedoken familie.
M. Jeurissen, J. Kohlbacher en J. Kusters. Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... in en rond Eysden.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Eisdense sagen. Het spook van het Greven.
X., Schenkingen.

Jaargang 12, 1995, nr. 1.

J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Koèrezel: koorgezel of coeur et zèle...
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Plat Kalle en dialektologie.
X., Fotodocument. De familie Dedroog, 1937.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1930.
M. Jeurissen, J. kohlbacher en J. Kusters, In en rond Eysden: het jaar 1894.
U. Kohlbacher, Beestjes. De Blènjaes of de Blènjöös.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Sint Markoenskruid of helmkruid.
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. 1944. Eisdense oorlogsvrijwilligers "... in dienst van Koning en Vaderland".
F. Vanloffeld en R. Janssen, Eisdense poëzie. Carneval 1955.
X., Varia en mededelingen.
X., Dank u! Schenkingen.
J. Reulens-Ramakers en L. Bovens, Bouwen in de goedkope oude tijd.

Jaargang 12, 1995, nr. 2.

J. Kusters, Parochiale geschiedenis. De aartsdiakonale visitaties van de parochie Eisden 1646-1726.
J. Kohlbacher, Fotodocument. Chiro Eisden Tuinwijk 1945-1995.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en J. Kusters, Eisden in de krant. Een eeuw geleden: 1892. Verboden ongewassen kleding in te voeren.
U. Kohlbacher, Beestjes. De otter en de Eisdense premiejagers.
J. Kohlbacher, Een oude advertentie. Een weldadigheidsfeest dat zestig jaar geleden Dorp en Cité verenigde.
G. Salden, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. De kar.
J. Gijsen, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Kiezel halen.
X., Varia en mededelingen.
X., In memoriam. Mevrouw Yvonne Ramakers.

Jaargang 12, 1995, nr. 3.

J. Kusters, Parochiale geschiedenis. De kerk van Eisden anno 1562.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Meidoorn.
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. "In dienst van Koning en Vaderland..."(2).
X., Een halve eeuw geleden: Een koekjes-verhaal. De koekjes van Winterhulp.
M. Hermans, Eisdense poëzie. Klaas.
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1930.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Toen de schapen uit de heide verdwenen.
X., Fotodocument. Het Eisdense zangkoor Peter Benoit.
X., Varia en mededelingen. Ons museum is geopend.
X., Schenkingen van heinde en verre.

Jaargang 12, 1995, nr. 4.

Redactie, Nieuwjaarswens.
J. Kohlbacher, Volkskunde. De kerstboom te Eisden.
C.J. Vigneron - Ramakers, Eisdens profiel. Jean Gaspard Close 1858-1934. Een dichtende pionier onder de ontdekkers van de steenkool.
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Eisden in 1930.
J. Kohlbacher, Fotodocument. 1937: Studentenbond K.S.A. Eisden.
J. Kusters, Parochiale geschiedenis. Het kruis van de verbannen ongeschoeide karmelietessen... weer in de Sint Barbarakerk.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
E. Beckers, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Sint Niklaas.
A. Scheepers, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Sint Niklaas.
X., Varia en mededelingen. De 5.000ste bezoeker.

Jaargang 13, 1996, nr. 1.

M. Jeurissen en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. In dienst van het onafhankelijke België.
C.J. Vigneron-Ramakers, Eisdens profiel. Jean Gaspard Close (2).
X., Fotodocument. Eisdenaren in een onbekende vereniging?
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. "In dienst van Koning en Vaderland..."(3).
C. Doumen, M. jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. 1930.
M. Dirkx, Uit de Delling. Verhuisd.
P. Dirkx, Uit de Delling. Mijn hond.
X., Mededelingen. Afscheid van Gert Kopiec.

Jaargang 13, 1996, nr. 2.

" Dit tweede nummer van onze dertiende jaargang is meteen het vijftigste exemplaar van het tijdschrift "Eisden". Twaalf jaar nadat het eerste nummer in april 1984, ter gelegenheid van de eerste tentoonstelling rond de steenkoolmijn en de cité, verscheen, maken we het vijfde tiental vol. We naderen de vijfhonderdste pagina van onze tijdschriftuitgave..."

X., Ten geleide. Het vijftigste nummer... en het Derde Congres voor Monumentenzorg in Vlaanderen.
M. Jeurissen en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. De dienstplicht en lotelingen in 1832.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Een Excellent Authentisch Eisdens Chronogram.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Herfsttijd - Sterftijd.
(P. Janssen), Kroniek van een oorlog." In dienst van Koning en Vaderland" (4).
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1931.
J. Kusters, Honderd jaar geleden... Eisden in 1896.
X., Fotodocument. 1973. De doorsteek tussen Eisden en Waterschei.
J. Kohlbacher, Rond het museum. De voetschrap(p)er.
X., Afscheid van Ir. Jacques Vanderputte.

Jaargang 13, 1996, nr. 3.

P. Janssen, Kroniek van een oorlog. "In dienst van Koning en Vaderland..."(5).
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1931.
J. Kusters, Honderd jaar geleden: 1896.
F. Vanloffeld, Fotodocument: Een grote familie.
F. Vanloffeld, Eisden in 14-18. Op de vlucht naar Holland.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Vette jaren, magere jaren, soldaten en soldaatjes.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. 40 jaar geleden... Eisdenaren en de mijnramp van Marcinelle.
X., Naschrift. De mijnramp van Marcinelle.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse tijd. 200 jaar geleden. Het eerste Eisdense gemeentezegel.
X., Varia en mededelingen.

Jaargang 13, 1996, nr. 4.

F. Vanloffeld, Oude klasfoto's uit Eisden.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden: 1896.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Zestig jaar Sint Barbarakerk... en de kruisweg van Servaes.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. De reclamaties of de gewenste sociale controle.
J. Kusters, De kleine geschiedenis. De markt van Eisden... 70 jaar jong.
J. Kohlbacher, In en rond het museum. Keukengerief van en naar eigen hand.
J. Kusters, Onze Lieve Vrouw van Overwinning ... op een postkaart.
Annie, Jacky en Johan, Enkele mededelingen. een nieuw jaar, en vele geluiden.

"Eisden"

Driemaandelijks Tijdschrift van de
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.

Jaargang 14, 1997, nr. 1.

J. Kohlbacher, Eisdens profiel. "Madammeke" Gendera werd honderd. De eerste "vreemde" eeuwelinge.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Van Eysden naar Eisden en van Stockheim naar Stokkem...?
X., Fotodocument. Snit en naad in de jaren twintig.
J. Kohlbacher, De parochiale geschiedenis. E.H. Maurice Vanschoenbeek, "de kleine kapelaan" is niet meer.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden. Het jaar 1897.
P. Meyers, De kleine geschiedenis. Uit het dagboek van ere-prefect Pierre Meyers.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen. De kleine geschiedenis. Protestliederen van de loteling.
X., 1996: Een succesjaar. Van "v.z.w. Geschied- en Heemkundige Kring" naar ... "v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.".

Jaargang 14, 1997, nr. 2.

Y. Sterk, Eisdens profiel: Sterk... een oudeEisdense familie.
X., Beknopte genealogie Sterk.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1946. Twee krijgsgevangenen en het patronaatslied.
J. Kohlbacher en F. Vanloffeld, Fotodocument. De Koninklijke Harmonie Vrij Vooruit zestig jaar jong.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1897.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
A. Notredame en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Echte broederdiensten.
J. Kohlbacher, In en rond ons museum. Een straatnaam: Prinses Marie Joséstraat, koningin voor een maand.
M. Dirkx en A. Ramakers, Onderwijs in Eisden. Uit de Delling. Moeder bakt brood.
X., Schenkingen.
J. Kohlbacher, Varia. Nog Eisdense chronogrammen.

Jaargang 14, 1997, nr. 3.

J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Jan Dreesen skipper van de koning. 1925-1997.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1897.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Marieke Kusters, een winkelmeisje van "De Groep".
X., Fotodocument. 1930: de Bond van het Heilig Hart.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Soline, Onderwijs in Eisden. Zestig jaar geleden: De voddenkoopman op de wijk.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Over biecht- en andere trouwbriefjes.
J. Kohlbacher, In en rond ons museum. Over de koolschaaf naar zuurkool.
J. Kohlbacher, In memoriam Eduard "Doudou" Trips, 1921-1997. "Niets menselijks is me vreemd".

Jaargang 14, 1997, nr. 4.

X., Op naar een nieuw jaar.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Tien jaar geleden werd de kolenmijn gesloten.
J. Kohlbacher en A. Notredame, De kleine geschiedenis. Militielijsten 1837.
X., Fotodocument. 1947-1997. gouden Eisdense vrouwengilden. K.A.V. Sint Willibrordus Eisden.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1897
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 50 jaar geleden: Burgers in het Kamp.
J. Ramakers, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Noten slaan.
R. Asaert-Corthouts, Eisdense poëzie. Onze rantsoeneringszegels in oorlogstijd (juni 1942, 8ste leerjaar).
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Fraaie en minder fraaie uitdrukkingen.
X., Schenkingen aan ons museum en Archief- en Documentatiecentrum.

Jaargang 15, 1998, nr. 1.

J. Kusters en J. Kohlbacher, 15 jaar samenwerking.
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Christiane Joséé Henriëtte Vigneron - Ramakers, componiste-muziekpedagoge.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. Militielijsten 1838.
X., 't Kruidvaatje. De meidoornhaag.
X., Fotodocument, De keukenschool van Eysden 1918.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1898.
X., Eisden in 14-18. Eysden tijdens den oorlog 1914-1918.
X., Reacties.
X., Schenkingen.

Jaargang 15, 1998, nr. 2.

P.Janssen en J. Kohlbacher, Onderwijs inEisden. Mijnschool? De mijn was onze school!
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1898.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. De dienstplicht met mondjesmaat.
J. Kohlbacher, Sociaal verleden. Zestig jaar geleden: De eerste bewoners van de nieuwe cité.
Y. Sterk, De kleine geschiedenis. De bollenwinkel "bij Sterkske".
M. Hermans, Eisdense poëzie. Miene Duip.
X., In en rond het museum. Schenkingen.
X., In en rond het museum. Onze 15.000ste bezoeker!
X., Van het Russisch Kamp naar de Brikkenbekkers.

Jaargang 15, 1998, nr. 3.

J. Kusters, De tocht der duizenden. Maaslandse brikkenbakkers naar Duitsland: 1840-1914.
Dit nummer maakt tevens deel uit van de reeks 'Losse studies'.

Jaargang 15, 1998, nr. 4.

X., In memoriam, Martin Keurissen. 1932-1998.
X., In memoriam. Dries Janssen. 1925-1998.
X., Na 15 jaar en meer dan 2000 pagina's: Van Onnozele Kinderen tot de Tocht der Duizenden.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1898.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. 70 jaar Sint Barbara-parochie.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Het Vrijthof: herinneringen aan "vreuger".
J. Kohlbacher, Fotodocument. Missienaaikring Sint Barbara Eysden 1927.
J. Kohlbacher en A. Notredame. Onder de wapens. De militielijstenvan 1840. De "cartouche" van Jean Jacques Janssen.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Van pesten en treiteren.
H. Miscoria, Uit de Delling. Mijn nieuwjaar.
Fieten, Uit de Delling. Nieuwjaar.
D. Janssen (+), Eisdense poëzie. Geschonden landschap.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De Paus, de Bisschop en ik.
X., Schenkingen.
X., Reacties.
X., In en rond het museum.

Jaargang 16, 1999, nr. 1.

J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. De militielijsten van 1841. "... pour les Flamands et les Wallons la même chose..."
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden, het jaar 1899.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. over de waarde van de appel en het ei.
X., Fotodocument. De 12 meisjes van Kris van Klaos.
J. Dreesen, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Op de markt.
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Romain Cappuyns legde werk van Eisdense componisten vast.
X., Schenkingen.
X., In en rond het museum. 600ste abonnee. 20.000ste bezoekster...

Jaargang 16, 1999, nr. 2.

J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden, het jaar 1899.
L. Bogers, Kroniek van een oorlog. 59 jaar geleden. De fatale vlucht van 21-22 juni 1944.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De gouden mijnwerkers-brancardiers Sint Barbara.
J. Kohlbacher en A. Notredame.Onder de wapens. De militielijsten 1842.
X., Fotodocument. Lourdesbedevaart 1954.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Drie generaties Jaminé's: bouwmeesters zonder standbeeld.
X., Schenkingen.
X., Mijnwerkersverhalen. Vijftien jaar geleden: de laatste Eisdense mijnramp.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Heilige Donatus: met de kwaliteiten van de dondergod.
X., In en rond het museum. Van Ljubljana, over Aken en Potenza tot in Sri Lanka.

Jaargang 16, 1999, nr. 3.

Themanummer: "Oscar Bronkaers 1899 - 1999"

Aansluitend werd de retrospectieve tentoonstelling "Oscar Bronkaers 100" georganiseerd.

Jaargang 16, 1999, nr. 4.

J. Kusters, Gelukkig nieuwjaar.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden. Het jaar 1899.
R. Driessen, De Oude Rijksheerlijkheid. Thornshof in de 17e eeuw.
X., Fotodocument. Toneelclub "De Ster der Maasvallei".
G. Hoeven, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Een gebroken arm.
G. Salden, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Naar den dokter.
J. Kohlbacher. Volkskunde. Als de Kelten modern worden... Samhain, Allerheiligen, Sint Maarten of ... Halloween?
Red., Parochiale geschiedenis. Afscheid van pastoor Guido Vanheusden. 1985-1999.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. Militielijsten van 1843.
X., In en rond het museum. 25.000ste bezoeker gevierd.
X., In en rond het museum. Na vijftig jaar komt een vlag weer te Eisden terecht.
X., Schenkingen.
X., Reacties.

Jaargang 17, 2000, nr. 1.

J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden: het jaar 1900.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De boerenwacht.
R. Bonk, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Kolen halen.
J. Kohlbacher, De naam Eisden. Eisdenstraat, Slotervaart-Overtoomse veld.
X., Fotodocument. 1948: Met de ziekenkas op vakantie.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. De kaai hield 90 jaar stand.
Red., Volkskunde. Wie weet het nog? Vief-en-dartigen!
J. Kohlbacher, In en rond het museum. Driekoningen? Een nieuwe mixer!
J.K., Parochiale geschiedenis. Aloïs Rajk, een nieuwe pastoor.
X., Een oude advertentie. 50 jaar geleden: Circus Bouglione.
X., Schenkingen.

Jaargang 17, 2000, nr. 2.

J. Kusters, Eisden in de krant. Het jaar 1900.
P. Fronczyk en J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Stop wat kolen in je tank. Kolen- en houtgas als oorlogsbrandstof voor motoren.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Een Duitse soldaat schreef in 1917 van uit Eisden.
X., Fotodocument. Op reis in 1938.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Van pungel tot mallet, van sjnoef tot sjik.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. KWB Eisden Dorp in het goud.
X., Onze Stichting in Slovenië.
X., Wij waren gastheer. Historische dag voor Vlaams-Nederlandse samenwerking voor het industriële erfgoed.
X., Schenkingen.
X., In en rond het museum. Wij waren met dertigduizend!
J. Kohlbacher, De naam Eisden. Eisden als thuishaven.
X., Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Verslag der eerste lentewandeling (1937).

Jaargang 17, 2000, nr. 3.

J. Kusters, Eisden in de krant. Het jaar 1900.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 1826-1827. De perikelen rond de Zuid-Willemsvaart.
X., In en rond het museum. De naam Eisden... vindt men op alle plekken.
X., Fotodocument. 1934. De Boekhouding, de "peije" en de magazijnen.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Van kop tot teen...
H. Schurgers, Onderwijs in Eisden. Het station.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Koksijde: rustoord der Mijn.
X., Open Monumentendag 2000 Maasmechelen: honderden bezoekers.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Vijftig jaar geleden begon de Koreaanse oorlog.Eisdenaren in het land van de stille morgen.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. Het jaar van de eerste taalwetgeving. Militielijsten van 1844.
X., Schenkingen.

Jaargang 17, 2000, nr. 4.

X., In memoriam. Dr. Frits Gerards.
X., Men zegge het voort.
J. Kusters, Eisden in de krant. Het jaar 1900.
R. Driessen, De Oude Rijksheerlijkheid. Thornshof in de 18e eeuw.
X., Fotodocument. Een klas van de "Ecole Moyenne" in 1940.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. "Geef hem een kolenschup!".
N. Wenzel, Onderwijs in Eisden. Een nieuwe school.
J. Slepicka, Onderwijs in Eisden. Onze school.
J. Kusters, Onder de wapens. De militielijsten van 1845. "De schandelijke soldatenziekte".
J. Kohlbacher, Onder de wapens. De militielijsten an 1845.
J. Kohlbacher, Sociaal verleden. Zij kwamen van heinde en verre. Duimke in het land der reuzen.
X., Schenkingen.
X., Studenten van de Leuvense Universiteit en Eisdense opstellen.
X., Reacties, Eisden in 14-18.

Jaargang 18, 2001, nr. 1.

J. Kusters, Honderd jaar geleden. Het jaar 1901.
J. Kohlbacher, Onder de wapens. De militielijsten van 1846. Een bewogen jaar.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. DE mijnwerkersbijl of de Hèp.
X., Bij een honderdste verjaardag. Boortorens in het Maasland.
X., Fotodocument. 1950: Meisjes bij meisjes.
J. Kohlbacher, Onderwijs in Eisden. Eisden 1917-1830. Er bestaat geen behoorlijk schoolgebouw en geen schoolmeester...
F. Van Reempts, Vooroorlogse opstellen. De lentewandeling in 1937.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1945: Het unieke Amerikaanse Rest- and Recreation Center in het verkeerde Eisden.
X., In en rond het museum. Groene koffiebonen branden.
X., In en rond het museum. De 35.000ste bezoeker: groot feest voor de kleuters.
X., Schenkingen.
X., De naam Eisden.
X., Reacties.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Paas-Eisden, eierkuppen en bedevaarten.
X., Een oude advertentie. De garage P. Welkenhuysen Eysden Ste. Barbe.

Jaargang 18, 2001, nr. 2.

X., Denkend aan Johan... Johan Kusters, 1958-2001.
J. Kusters (+), Eisden in de krant. onderd jaar geleden. Het jaar 1901.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Dwars door België eindigde te Eisden.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De putzaag of mijnwerkerszaag.
J. Kohlbacher, Onder de wapens. 1847: Een jaar van nationale rampen.
J.K., In en rond het museum. Het voetstoofje.
X., Fotodocument. bedienden Kolenmijn Limburg-Maas.
M.J. Brabants, Eisdens profiel. Frans Simons, Eisdenaar in hart en nieren.
J.K. De kleine geschiedenis. Zestig jaar geleden: Het Werk van den Akker.
J. Kohlbacher, 't Kruidvaatje. Alsem: van de verboden Absint tot het Elske.
X., Schenkingen.
X., Reacties.

Jaargang 18, 2001, nr. 3.

Themanummer: J. Kohlbacher, Op zoek naar steenkool. De boringen in het Maasland. 1900-1910.

Aansluitend werd een tentoonstelling georganiseerd op de mijnsite te Eisden:
"Zoektocht naar steenkool. De boringen in het Maasland. 1901-1910".

Jaargang 18, 2001, nr. 4.

X., Terugblik.
J. Kusters (+), 100 jaar geleden. Groote dagloonen, nieuwe volksmenners.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis.Eisdense markt, driekwart eeuw oud.
J. Kohlbacher, 70 jaar geleden. Een luisterrijke toneelavond.
X., In memoriam. Frans Simons.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De Koninklijke Harmonie Vrij Vooruit 65 jaar jong.
X., Eisdens profiel. Meester Frans Van Reempts. 1895-1970 (1).
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Van de kolenpik en steinpik tot de pikeur.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. 65 jaar geleden: De Sint Barbarakerk ingezegend.
X., Stichting aan de eer op historische koningsdag.
X., Eisdense eeuwelingen. Elisa Vanderhoeven, "Lieske van de ploogbaas" aan de eer.
X., Eisdense eeuwelingen. Maria Facciolo, "La Mora-Mora" dansend naar de 100!
J. Kohlbacher, Volkskunde. Sint Barbaratakjes.
J.K., Parochiale geschiedenis. Ere-pastoor Moors zestig jaar priester.
X., Schenkingen.
X., In en rond het museum. De 40.000ste bezoeker.
X., Reacties.

Jaargang 19, 2002, nr. 1.

J. Kusters (+), Honderd jaar geleden. Het jaar 1902.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 50 jaar Maaslands Huis.
J. Kohlbacher en R. Babczuk, Onder de wapens. Maaslandse groei: van halfwas tot soldaat. De militielijsten van 1849.
X., Eisdens profiel. Meester Frans Van Reempts. 1895-1970 (2).
C. Doumen, 1928: Reis rond de wereld, met vertrek te Eisden.
R. Dexters, De Zuid-Willemsvaart: een merkwaardige atlas. "Canal de Maestricht à Bois-le-Duc. Itinéraire."
X., Reacties.
X., Schenkingen
X., Fotodocument. Schoolreis Valkenburg 1949.
X., Erfgoedweekeinde in Vlaanderen. 20-21 april 2002.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. Aanwinsten in het archief: "September 1944 Research Files".

Jaargang 19, 2002, nr. 2.

J. Kusters (+), 100 jaar geleden.Het jaar 1902.
J. Kohlbacher en R. Babczuk, Onder de wapens. Deserteurs aan de kruiwagen.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Stempels en bielen, een dak boven het hoofd.
J.K., Reacties. Nog over "Rustoord De Mijn".
X., Fotodocument. Vijftig jaar geleden. Het Willibrorduszangkoor.
J. K., Belfleur of Bèle-fleur?
X., Reacties.
X., Eisdens profiel. De herinneringen van meester Van Reempts (3).
X., Schenkingen.
J. Kohlbacher en J. Martens, Volkskunde. "Planté en bloemé...!" De plantenman van weleer.
J.K., Onderwijs in Eisden. 65 jaar geleden. Opening van de Rijksmiddelbare school in het voorlopige gebouw.

Jaargang 19, 2002, nr. 3.

J. Kusters (+), 100 jaar geleden. "Nieuwe argonauten, ter verovering van het Gulden Vlies".
J. Kohlbacher, Onder de wapens. 1851: Ongehoorde kuiperijen.
R. Dexters, De Zuid-Willemsvaart: een natte historie.
X., Fotodocument. 1937 - 30 jaar Limburg-Maas.
J. Kohlbacher, 50 jaar geleden. 11 september 1952, toen de Charbonage Koolmijn werd.
X., Schenkingen.
J. Kohlbacher, Zondag 8 september. Open Monumentendag 2002 in Maasmechelen. Op zoek naar symbolen.
X., Reacties.

Jaargang 19, 2002, nr. 4.

X., Met onze beste wensen.
Red., In memoriam. Jean Decsi, Josée Vigneron Ramakers, Frans Verbouw, Nina Doumen Ciemmiak, Adolphe Frère.
J. Kusters, Honder jaar geleden. Bestemd voor de behoeftige klas...
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Yvonne Sterk, dichteres zonder grenzen.
J. Kohlbacher en R. Babczuk, Onder de wapens. 1852: met de postkoets op reis.
X., Fotodocument. 1937. meisjesklas "Ecole Moyenne" Eisden.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Blokken, een dak boven het hoofd.
J. Kohlbacher, 1942-2002: Zestig jaar Patro.
R. Dexters, Volkskunde. Het boek van Sinterklaas... en pastoor Dubois...
J. Kohlbacher, In en rond het museum. "Dichtung und Wharheit" rond een slaapkamerprent.
X., Schenkingen.
X., Reacties.
J. Kohlbacher, Zeg me waar ze zijn, die winters van weleer.

Jaargang 20, 2003, nr. 1.

J. Kohlbacher en R. Babczuk, 100 jaar geleden. Drankmisbruik... vult de Staatskas.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. De lotelingen van 1853.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Oude maten en gewichten.
J. Kusters, Volkskunde. Brikkenbakkersroep werd koninklijke leuze...
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Armand Dexters krijgsgevangen dambouwer.
R. Dexters, Parochiale geschiedenis. Paus Pius IX in het "Liederboek" van Pastoor Martinus Dubois.
X., Fotodocument. 50 jaar geleden: K.W.B. Eisden Sint Barbara.
X. Schenkingen.
X. Reacties.
X., 26-27 april 2003 Erfgoedweekeinde. Eisdenaren kwamen, Eisdenaren gingen.

Jaargang 20, 2003, nr. 2.

Red.,www. erfgoedeisden. tk .De "Stichting Erfgoed Eisden" op het internet...
R. Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Alcohol en... kikkerbillen.
R. Dexters, Eisden tijdens het Ancien Régime. "Schat Cedule door mij Dierck Haaghmans".
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De Bout'feu of Schietmeester.
X., In memoriam. Piet Decsi en Pierre Ramakers.
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Renier Janssen, beroepsmuzikant en componist.
N. Janssen en J. Ramakers, Fotodocument. Kinderzegen 1952.
J.K., Parochiale geschiedenis. De Federatie Noord Oost Maasmechelen.
J.K., Parochiale geschiedenis. 75 jaar Parochie Eisden Sint Barbara.
X., Schenkingen. En weer: duizendmaal dank!
J.K., Dank u Eisdenaren in de wereld...
Red., In en rond het museum. SBS-leerlingen trokken met ons door het mijnverleden.

Jaargang 20, 2003, nr. 3.

Thematisch dubbelnummer, naar aanleiding van 75 jaar Sint Barbaraparochie:

J. Kohlbacher, Het verleden van velen. Verhalen uit de geschiedenis van de Sint-Barbaraparochie. 1912-2003.
P. Jaspers, De Sint Barbarakerk van Eisden. Een Limburgse mijnkathedraal.

Jaargang 20, 2003, nr. 4.

Red., Denkend aan Jaak Reulens.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. De leerplicht: gunst of straf...?
Red., De Cultuurprijs 2003 voor Tom Gendera.
Red., Gelukkig 20 Nieuwjaar.
Red., Laureaat van 'Open Monumentenmaandag Idee'.
X., Fotodocument. 1956. KWB Eisden Cité op reis naar de Rijn.
X., Eisden Dorp, gisteren, vandaag, morgen.
X., Eisdense Scouts 1938-1945.
F. Vanloffeld, Kroniek van een Oorlog. De zaak Reinberger, 10 januari 1940.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Met veertien de put... kinderarbeid?
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. 3 maanden opleiding, 27 maanden opvoeding.
X. Reacties.
X. Schenkingen. Dank u! U waart weer geweldig!

Jaargang 21, 2004, nr.1.

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1904."Ze zaten het ganse jaar in de klas..."
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. De voorgeschiedenis van het "Russisch Kamp": Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager IVH (304).
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Het bovengrondse kolenvervoer. Armand Dexters en Harie Lenders.
X., Fotodocument. De leerkrachten van de Rijksmiddelbare school 1948-1950.
Red., In en rond het Museum. Eerste eeuwelinge op bezoek.
Red., In en rond het Museum. Decor voor Woestijnvis.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. Nachtwachten tegen veldstroperijen. De militielijsten van 1855.
X., Volkskunde. Leen Salden, unieke Eisdense spietsloopster.
X., Schenkingen.
Red., Reacties. De Eisdense scouts 1938-1945.
Red., Erfgoedweekeinde Vlaanderen. 't zit in de familie.
Red., Stichtingsactiviteiten.Nieuwe secretaris. Themanummer Bevrijding. Peerdskeutele Pier. De nacht van de geschiedenis.
Red., Uit ons waarnemingsboek, 3e graad. Het leven in februari.

Jaargang 21, 2004,nr.2.

R. Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Verkiezingscampagnes zonder franje.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Vrije windvang voor de Eisdense windmolen.
J. Kohlbacher, Onderwijs in Eisden. 50 jaar Provinciaal Onderwijs in Eisden. Gouden PTS begon in de Gemeenteschool.
R. Dexters, Brandweer Eisden 50 jaar. Een verhaal van commandanten zonder manschappen en een succesvol korps.
X., 25-50-65-75-95 Jubilea langs de Koninginnelaan. De laan - Tramlijn - Standbeeld - Zwembad - Fietspad.
X., Fotodocument. De mannen van de veiligheid: Het afscheid van Georges Ramakers.
J. Kohlbacher, Mijnwerkersverhalen. Het bovengrondse kolenvervoer 2: Het tijdperk van de diesellocs.
J.K., Parochiale geschiedenis. Pastoor Gerard Van de Weyer.
X., Schenkingen.
X., Reacties.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. Vilain XIIII redde Belgische persvrijheid. Militielijsten van 1856.
X., Gustaaf Asaert, een van onze abonnees aan de eer.
X., In en rond het Museum. De mijnwerkerstweewoonst, een monument.

Jaargang 21, 2004, nr.3.

Thematisch nummer, naar aanleiding van "60 jaar Bevrijding"
Ook verschenen als "Losse studie nr.6"

R. Dexters, P. Janssen, J. Kohlbacher en F. Vanloffeld, De bevrijding van het Limburgse Maasland. De verslaggeving uit de militaire archieven en de ooggetuigeverslagen.

Jaargang 21, 2004, nr.4.

Red., Samen blij omzien.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Eenen uitmuntende algemeenen spuwbak.
R. Dexters, Eisdens profiel. Zijn leven was delen, voor iedereen en altijd. Dokter Albert Dexters.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 65 jaar geleden. 1939: Eisdenaren in het Poolse expeditieleger.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. 1857. En nog eens Burggraaf Vilain XIIII.
Red., Reacties.
Red., In en rond het Museum. Sant in eigen land... en het buitenland.
J. Reulens-Ramakers, J. Simons-Dexters, M. Klingels en J. Ramakers, Fotodocument. De jeugdigste eeuweling van het land: Kind en Gezin. 1938. Appel in het kinderheil.
Red., Men denkt overal aan ons. Verrijkende en verreikende schenking.
J. Kohlbacher, Het Belang van Limburg 125 jaar...Zondag en Maandag 1 en 2 Januari 1933: Een valse start voor Eisden.
P. Hauman, Onderwijs in Eisden. 1940. Winterse beelden in het schoolkrantje "Uit de Delling". Het landleven in Januari.
X., 50 jaar geleden. De nieuwe brug ingehuldigd.
X., Een tweede maal bekroond.
X., Actrice op bezoek.
J.K., Onderwijs in Eisden. 70 jaar geleden.

... het volgende nummer is in voorbereiding

en verschijnt weldra...

 

 

home        kennismaking        museum        tijdschrift        actueel        vraagbaak