Contact Links Home
  Thema's   Proces- en projectbegeleiding   Vorming en training   Onderzoek   Wie is Nesma?   Projecten
  Projecten  
     
 
  Een greep uit de projecten die Nesma Consulting uitvoerde
   
  EU projecten
 • 2009 - 2010: DG research: Gender toolkit, expertise and training op verschillende locaties in Europa.
 • June 2005 - 2007: Evaluation gender INCO-DEV projects. European Commission DG Research.
 • 2009: Europees project: Euréval, expertise think tank
 • 2002-2007: Evaluation of the federal programme on ESF Objective 3 2001-2007. Mid-term report and final report of 2002 to 2007
Andere opdrachten
 • 2010 - 2011: provincie Antwerpen: gender in de Blender project, gender vorming voor leerkrachten
 • 2009-2010: Provincie Antwerpen: ontwikkeling educatief spel voor alleenstaande ouders.
 • 2009-2010: 2-daagse Training (8 maal georganiseerd): gelijke kansen en diversiteit in Adviesraden, provincie Vlaams Brabant en Antwerpen.
 • November 2008: Artesis Hogeschool, cursus Interculturele communicatie
 • Jan - dec 2008: Stad Gent: dienst interculturalisering: begeleiding interculturaliseringsproces in OCMW en seniorendienst via zelfsturende co-creatieteams
 • Jan - dec 2008: Koning Boudewijn Stichting: begeleiding bruggenbouwers projecten
 • Februari 2008: 20 uren training interculturele communicatie voor leerkrachten middelbaar onderwijs Koninklijk Atheneum Antwerpen.
 • Februari 2008: 20 uren training interculturele communicatie IVCA (Intercultureel Vrouwenhuis Antwerpen)
 • April 2008: 5 daagse vormingscyclus training voor trainers rond procesbegeleiding en communicatie.Stad Antwerpen, team diversiteit.
 • Februari 2008: 5 daagse vormingscyclus training voor trainers rond procesbegeleiding en communicatie. ING en ODICE (provincie Oost Vlaanderen en Stad Gent), integratie diensten.
 • 2008: provincies Vlaams Brabant en Antwerpen: onderzoek naar de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesraden.
 • Oktober 2007: 5 daagse vormingscyclus training voor trainers rond procesbegeleiding en communicatie.Provincie Antwerpen, integratie diensten.
 • 2007: diverse lezingen over het thema interculturaliteit: sensoa, actueel denken
 • December 2007: ondersteuning en begeleiding management team Prisma (prov. Integatie dienst)
 • Sept - jan 2007/8: hogeschool Crescendo Mechelen: opleiding Orthopedagogie vak: Interculturele communicatie
 • Sept - dec 2007: Provincie Antwerpen: Gender en opvoeding, ontwikkeling van instrument voor buitenschoolse kinderopvang en verschillende workshops met dit instrument
 • Mei - oktober 2007: begeleiding en bemiddeling team van creche kleine berg.
 • 2007: begeleiding van projecten voor de oproep ‘Buggenbouwers’ van de Koning Boudewijn Stichting
 • jan - dec 2007: evaluatie van beleid rond partnergeweld de ontwikkeling van een monitoring instrument.
 • 2006- nov 2007 Antwerpen, Gender en lokaal beleid: Begeleiding van gender mainstreamingsprocessen in het lokaal beleid in opdracht van de provincie Antwerpen, cel gelijke kansen.
 • Januari 2007: vormingcyclus (5 dagen) voor Prisma (integratiedienst prov. Antwerpen) : training voor trainers rond procesbegeleiding en communicatie.
 • Jan - juni: supervisie van teams diversiteitconsulenten in Prisma (prov. Integratie Dienst)
 • September2006: begeleiding team gehandicaptencentrum ’t Giels bos in multiculturele werking.
 • Mei 2006: vak interreligieuze bemiddeling aan Universiteit Antwerpen in de postgraduaat opleiding ‘Levensbeschouwing, overheid en samenleving’.
 • 2006: zij-kant assertiviteits en communicatietrainingen aan nieuwkomers politici. Verschillende sessies.
 • 2006-2007: gender monitoring EU projecten via consulting groep TACITUS
 • 2006: evaluatie Europese Sociaal Fonds projecten, via consulting groep ENGENDER
 • Februari 2006: Koning Boudewijn Stichting, evaluatie projecten huwelijksmigratie.(4 maanden)
 • Januari 2006: Stad Antwerpen, gendermainstreamings brochure stadspersoneel.(4 maanden)
 • November 2005: BTC (Belgische Technische Coöperatie) missie in Marokko, projectformulering PMVB irrigatieproject Ouijjane (Tiznit)(10 dagen)
 • Juni 2005: Evaluatie gender INCO-DEV projecten. Europese gemeenschap DG Research.
 • Mei 2005: Machtswijzer training vormingsdienst SPA.
 • Mei 2005 (6 maanden): Evaluatie van het lokale gelijke kansen beleid van België. Opdrachtgever: Federaal Instituut voor Gelijkheid Mannen en Vrouwen.
 • Februari 2005: vierdaagse training in Rabat voor Marokkaanse NGO’s rond organisatieontwikkeling en interculturele communicatie
 • Januari 2005: Stad Antwerpen: samenstelling Adviesraden, analyse volgens geslacht, evaluatie van beleidsimplementatie.
 • Dec. 2004: Training ‘Machtswijzer’ voor vrouwelijke politieke madatarissen van de Provincie Antwerpen
 • Mei - okt 2004:Prov. Oost Vlaanderen: Emancipatie Effecten Rapportage van het seniorenbeleid
 • Mei - Juni 2004: Gemeente Oosterzele: Emancipatie Effectenrapportage Welzijnsbeleid
 • Mei 2004: in Marokko, in opdracht van Vlaamse Overheid, Dienst Ontwikkelingssamenwerking, Schrijven van projectdossier, opstellen logisch kader en probleemidentificatie met lokale partnerorganisatie
 • December 2004: Provincie Antwerpen: training over gender en gelijkekansebeleid. Begeleiding van lokale emancipatieambtenaren in emancipatie effecten rapportage.
 • Oktober 2003: VBJK: Ontwerpen van een handleiding bij begeleiding van mannen in de kinderopvang.
 • September 2003: in Marokko, in opdracht van BTC (Belgische Technische Coöperatie): assisteren van lokale Marokkaanse NGO’s bij de opmaak van projectdossiers.
 • September 2003: Provincie Oost Vlaanderen: training in verband met Emancipatie Effecten Rapportage
 • Jan - Jun 2003: VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten): Assistentie aan sportdiensten in diverse gemeenten (Lummen, Ingelmunster) bij het uitvoeren van een emancipatie effecten rapportage van het sportbeleid.
 • Oktober 2002 - Juni 2003: Stad Antwerpen: Emancipatie Effecten Rapportage Jeugdsportbeleid.
 • 2001 - 2002 - 2003: Stad Gent Dienst Emancipatie: Assisteren bij het uitvoeren van emancipatie effecten rapportage op diversie beleidsdomeinen (integratiebeleid, holebi beleid, bibliotheekbeleid, sportbeleid, onderwijsbeleid, e.a.). Assisteren bij het uitvoeren en vormgeven van gendermainstreaming.
 • Oktober 2002: CD&V: Training in emancipatie effecten rapportage voor politieke mandatarissen.
 
     
 
 
 
 
  © 2010 Nesma Consulting - Katrien Van der Heyden - www.nesmaconsulting.be