Derby Darts Liga

Kompetitie

A1. Iedere wedstrijd begint om 20 uur, indien een ploeg te laat komt mag zij in geen geval de grens van 20 min. overschreden hebben of anders kan de tegenstrever een forfait eisen.

 

A2. Wanneer een ploeg slechts met 2 darters aanwezig is wordt de wedstrijd met 14-0 forfaitcijfers verloren. De boete voor een forfait bedraagt € 35 Daarvan gaat € 20 naar het forfait gekregen ploeg gaat en de rest naar het bestuur.

 

A3. De boetes die niet op tijd betaald worden, worden afgetrokken van de waarborg. Men krijgt normaal drie weken de tijd om de boetes te betalen. Gebeurt dit niet binnen deze termijn dan zal er € 10 bijkomen voor nalatigheden.

 

A4. Een matchdatum kan verlegd worden, mits akkoord van beide dartsclubs, maar moet gespeeld worden binnen de 14-dagen voor of na die matchdatum. En moet steeds gebeuren voor de kwalificatie rondes of eindrondes. Indien een wedstrijd uitgesteld wordt dan moet het bestuur hiervan op de hoogte gesteld worden uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijd. Er moet dan ook een wedstrijd uitstelformulier ingevuld en afgegeven worden aan de competitieleiders of voorzitter om latere discussie te voorkomen. Tijdens de eindronde kunnen enkel wedstrijden verplaatst worden in hetzelfde weekend. En dit tussen woensdag en zondag.

 

A5. Indien er geen officieel wedstrijdblad gebruikt wordt, zal 15 € boete aangerekend worden. 

Een wedstrijd bestaat uit 3 x 3 enkels & 1 koppel + een Captain choice die bestaat uit 1x enkel + 1x koppel. Het wedstrijdblad wordt in vier keer ingevuld door telkens 1x 3 enkels + 1 koppel in te vullen. En als laatste de captain choice 1x enkel + 1x koppel.

De wedstrijduitslag moet genoteerd worden in de bijhorende kader met vermelding 'Uitslag games' en 'Uitslag legs'.

De spelers die erop vermeld worden moeten aanwezig zijn in het lokaal, tenzij er een onderlinge afspraak is tussen beide ploegen. Deze dient in het vak Opmerkingen ingevuld te worden.  Dit om misverstanden te vermijden bij het verwerken van de individuele punten.  Indien de volledige naam, familienaam en voornaam, niet volledig ingevuld is, krijgt de betreffende persoon geen punten.  Voor wie te lui is om zijn volledige naam te schrijven, is het bestuur ook lui voor deze persoon punten te geven.  Indien een persoon die op het wedstrijdblad vermeld staat niet aanwezig is op het moment de wedstrijd gespeeld te worden, verliest hij zijn match met 2-0.

 

A6. Er worden in totaal 14 games gespeeld, bij het enkelspel wordt er begonnen op 501, bij de dubbels op 701. Een leg eindigt met een dubbel punt en om een game te winnen wordt er gedartst voor "the best of 3". Dit zowel voor de enkels als voor de koppels. Men kan zich niet kapot werpen als men zich uitwerpt? Uit is uit!

 

A7. De verlichting van het dartsblok moet optimaal zijn, de center van de blok moet zich op een hoogte van precies 1m73 bevinden, en het werplaat op 2m37 gemeten vanaf de voorkant van het blok. Onder de werpblok moet een mat/plaat geplaatst zijn om de pijlen te beschermen.

Voor G-darters zijn volgende afstanden van toepassing : hoogte 1m37 en afstand 2m37.

Als laatste moet de dartsblok van zeer goede kwaliteit zijn. Indien deze regel niet nageleefd wordt kan de tegenpartij een forfait eisen met bijkomende boete van 35 €.

 

A8. Voor de aanvang van een game wordt er met ιιn pijl opgegaan naar de "Bull's eye". Wie deze het dichtst benaderd mag opgaan voor de eerste leg. De tegenspeler gaat op voor de tweede leg daarna terug de eerste enz...

Er wordt dus niet meer opnieuw opgegaan voor de roos bij gelijke legs. Het is wel zo dat indien er een speler in de roos werpt (zowel de grote als de kleine) zijn pijl dient te worden verwijderd vooraleer de volgende speler werpt.

Indien beide spelers gelijke rozen werpen wordt er opnieuw voor de roos opgegaan. In verband met het eerst opgaan naar de roos zal dit steeds door de bezoekers gebeuren.

 

A9. Bij een wedstrijd moeten twee personen controle uitoefenen op de schrijver, om na te gaan of alles normaal verloopt. Ieder ploeg zal om beurten instaan als schrijver, die de verantwoordelijkheid draagt voor een vlot en sportief verloop van het spel.  Opgelet, na elke dubbel wordt de volgorde omgewisseld.  Zo dient de tegenstrever niet de hele avond de dubbels te schrijven.

 

A10. Alleen pijlen die in het dartsblok steken zijn geldig en mogen slechts verwijderd worden nadat de schrijver luidop de punten geteld heeft. Men mag absoluut niet werpen bij het noteren van de score terwijl de volgende speler zich in werphouding mag plaatsen enkel als zijn tegenstander terug over de lijn gekomen is. Wanneer men over de meet stapt en ιιn der pijlen valt, zal de geworpen score blijven gelden. Uitzondering op art.10 is bv. als er een pijl onder het ijzer terechtkomt en zijn punt steekt niet in de belt waar hij eerst geworpen is zal men als punt het getal waar de pijl voordat hij onder het ijzer gegaan is geldig tellen.

 

A11. Het is verboden de spelers die aan het werpen zijn te storen, er moet ook 1 meter vrije ruimte gelaten worden rondom de werper. Ook mag men een medespeler (behalve bij de koppels) niet zeggen wat hij moet werpen om zich uit te gooien. Uitzondering op deze regel is voor leden die het bestuur op te hoogte gebracht hebben van hun telgebrek.

 

A12. Er wordt verondersteld dat ieder lid dit huisreglement kent en zich ermee akkoord verklaard door te tekenen op het leden inschrijvingsblad van zijn club. Er wordt getekend met hetzelfde handtekening als op de identiteitskaart zoniet kan men de speler weigeren om deel te nemen aan de zomerkompetitie.

 

A13. Een schrijver mag in geen geval storend zijn voor een speler en een speler mag zich enkel wenden tot de schrijver en in geen geval tot zijn medespelers of derden. Het scorebord moet duidelijk zichtbaar zijn en aangebracht op een veilige afstand van het dartsblok (in geen geval achter de werper). In geval dat de schrijver rookt en dit storend is voor een speler die aan het dartsen is, moet de schrijver deze uit doven.

 

A14. De thuisploeg moet er voor zorgen dat het wedstrijdblad ofwel

- tijdens het eerstvolgend tornooi afgegeven wordt

- per mail doorgestuurd wordt naar de competitieleider de volgende dag voor 18h

Competitieblad dient dus niet meer afgegeven worden in het hoofdlokaal.  De stand moet door de thuisploeg vrijdagavond doorgebeld of bij voorkeur via SMS gestuurd worden naar de competitieleider met vermelding van volgende scores: games & legs. Iedere nalatigheid hiervan wordt beboet met € 15.  Tot 1 uur worden de uitslagen aanvaard.          

 

A15. De dartsclub die op verplaatsing speelt zal een dubbel van het wedstrijdblad moeten bijhouden t.e.m. het klassement van de poule opgemaakt is. Dit wedstrijdblad kan eventueel gevraagd worden door het bestuur.

 

A16. Iedere ploeg is verplicht een kapitein aan te duiden die verantwoordelijk is voor zijn club. De kapiteins moeten de wedstrijdformulieren opstellen en zorgvuldig invullen en ondertekenen.

 

A17. Een elektrisch scorebord is toegestaan voor de DDL-wedstrijden. Toch als er een ploeg vraagt om te schrijven, moet er geschreven worden!

 

A18. De bezoekende ploeg heeft het recht om 10 minuten te trainen op het wedstrijdblok voor de aanvang van de wedstrijd. Uiteraard als die in het lokaal is voor het aanvangsuur is.

 

A19. Enkel ingeschreven leden van de D.D.L. zomercompetitie mogen deelnemen aan de competitie of Derby Tornooien. De persoon of club die lid is van de D.D.L. moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart of op het ledenblad vermeld staan en de ouderdom van 12 jaar bereikt hebben (Voorwaarde: zijn pijlen kunnen gooien op de blok, terughalen.en kunnen schrijven.

Vanaf 11 spelers dient er 6 € per speler betaald te worden ipv 4 € speler.

 

A20. Er mogen steeds nieuwe spelers ingeschreven worden, maar voordat ze mogen deelnemen aan een wedstrijd moet er een nota afgeven worden aan iemand van het bestuur met vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en identiteitskaartnummer. Men is wel verplicht om een nieuwe speler 3 uur voor de aanvang van een wedstrijd te laten inschrijven, dus niet een 1/2 uur voordat de match begint want dan wordt hij niet meer aanvaart. Een speler die zich in twee ploegen laat inschrijven wordt onmiddellijk geschorst voor de voorronden daarna zou hij eventueel mogen spelen bij een club. Dit in overleg en goedkeuring van het bestuur. (Zie A25.)

Een speler die zich telefonisch laten inschrijven en nog niet zijn speler inschrijvingsnota afgegeven heeft moet zich op het wedstrijdblad melden in het vak opmerking voordat de wedstrijd begint + handtekenen?

 

A21. Het inrichtende lokaal zal de officiλle stand en uitslag openbaar tentoon hangen in het hoofdlokaal.

Ook zal er een infoschriftje ter beschikking zijn waarin men alles van de zomerkompetitie kan nazien. Of via onze website kan men ook alles nazien van de voorbije gebeurtenissen van onze organisatie.

 

A22. Iedere ploeg is verplicht met minstens twee leden naar de prijsuitreiking te komen, zo niet betalen ze 20 € nalatigheid. Indien men na 14 dagen nog steeds niet achter zijn prijs komt in het hoofdlokaal is men zijn waarborg en trofeeλn volledig kwijt.

 

A23. Het klassement wordt opgemaakt als volgt:

5 punten _ voor gewonnen wedstrijd tussen 12 – 2 / 13 – 1 / 14 – 0

4 punten _ voor gewonnen wedstrijd tussen 8 – 6 / 9 – 5 / 10 – 4 / 11 – 3

3 punten _ voor een draw (gelijk spel) 7 – 7

2 punten _ voor verloren wedstrijd tussen 6 – 8 / 5 – 9 / 4 – 10 / 3 – 11

1 punten _ voor verloren wedstrijd tussen 2 – 12 / 1 – 13 / 0 – 14

0 punten _ voor forfait wedstrijd 0 – 15

De gewonnen wedstrijden hebben prioriteit op de draws en verloren wedstrijden. En de draws op verloren wedstrijden. Het verschil van de games gaat voor het verschil van de legs.  Indien het verschil gelijk is, gaan de gewonnen games / legs voor de verloren games / legs.

Individueel gaan de punten als volgt: 2-0 = 4ptn. , 2-1 = 3ptn. , 1-2 = 2ptn. , 0-2 = 1 ptn.

Opgelet indien een speler meer dan 3 games speelt tijdens een competitiewedstrijd worden enkel maar zijn drie beste resultaten meegeteld voor het klassement.

Er wordt voor het individueel klassement een procentuele rangschikking gemaakt waarbij men minstens 70% van de games gespeeld moet hebben. Dus op 2 wedstrijden moet men zeker 6 games gedarts hebben. In geval van gelijke punten zullen degene die minder games gespeeld hebben voor krijgen op de anderen.

 

A24. Een speler kan maar max. 2 koppels spelen vσσr de Captain Choice en dit met een verschillende partner. Dit om te voorkomen dat de koppels steeds met hetzelfde koppel gedarts wordt. De Captain Choice moet gespeeld worden met 3 verschillende spelers !

 

A25. Een speler zou mogen overgaan naar een andere ploeg indien hij nog geen enkele wedstrijd al meegedaan heeft met zijn eerst ingeschreven ploeg, ook al bestaat een club uit twee ploegen.

Toch moet de speler wachten tot er 3 kompetitie wedstrijden gespeeld zijn alvorens over te gaan naar een nieuwe ploeg. Dit om het nut van het tekenen op een ledenblad ter verzekeren.

Toch kan het bestuur hierover anders over beslissen!

 

A26. Voor de eindronde wedstrijden mogen enkel leden nog meespelen die minstens 2 keer op 2 verschillende wedstrijdbladeren meegedaan hebben.

Leden die in de eindronde niet meer in aanmerking kkomen en toch op blad staan zullen al hun wedstrijden op verlies gezet worden met forfait + 5 € boete per keer dat ze op het wedstrijdblad vermeld staan.

In de eindronde zal in het geval een gelijkspel is, een bijkomende enkel gespeeld worden ongeacht het verschil van de behaalde games / legs.

 

A27. Bij discussie of onoverbrugbare moeilijkheden zal het bestuur als bemiddelaar optreden en indien nodig een beslissing nemen. Deze zijn niet aan te vechten.

 

A28. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade aan persoonlijke materialen tijdens een wedstrijd, tornooien of organisatie.

WIJ WENSEN ALLE LEDEN EEN AANGENAME ZOMERCOMPETITIE EN DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN IN ONZE DERBY DARTS LIGA.


Tornooi

T01. Er zal € 4,00 per tornooi gevraagd worden als inschrijvingsgeld.

T02. Er is geen enkel verplichting om deel te nemen aan een Derbytornooi. Men kan er alleen maar punten mee verdienen voor het algemeen klassement die verdeelt is onder een aantal Derbytornooien opgesteld tijdens de ontmoetingsvergadering.

T03. Inschrijvingen kunnen gebeuren tot 19u45 zodat het tornooi om 20 uur starten kan. Na 19u45 zal er niemand meer aanvaard worden en we wijzen erop dat elke ploeg hiermee rekening mee houd!

T04. Spelers die verwittigen hetzij telefonisch of door een medespeler om deel te nemen aan een tornooi, moeten aanwezig zijn voor 20h45 en voordat de eerste ronde afgelopen is. Zo niet gaat gewoon zijn tegenstander over tot de volgende ronde met het maximaal aantal punten voor score. De speler die afwezig was ontvangt automatisch geen punten.

T05. Er wordt gespeeld zoals op een gewoon tornooi met directe uitschakeling d.w.z. volgens het break-out systeem. Ook rekenen we op de winnaar dat hij als schrijver optreed voor de volgende game na hem, zo niet verliest hij zijn gewonnen game en gaat zijn tegenstander over tot de volgende ronde met het maximaal aantal punten. Natuurlijk mag de winnaar iemand anders dan hem laten schrijven.

T06. Een speler die wint gaat naar de volgende ronde, de verliezer is helaas uitgeschakeld, dit om de duur van het tornooi te beperken.

T07. De speler wie zijn naam het eerst genoemd is van de twee, zal het eerst moeten gooien naar de roos, om te zien wie het eerst op mag gaan. Het is wel zo indien beide spelers op gelijke stand staan voor de laatste leg er niet-meer gegooid wordt naar de roos maar gewoon degene die aan de beurt is verder doorgaat.

T08. De puntenverdeling:
In de finale wordt er gedartst naar the best of 7 bij de heren, bij de dames is dit the best of 7, winnaar = 24 punten. verliezer = 20 punten.
1/2 finale " " " " the best of 7, verliezer = 18 punten, voor de dames is the best of 5
1/4 finale " " " " the best of 5, verliezer = 16 punten.
1/8 finale " " " " the best of 5, verliezer = 14 punten.
1/16 finale " " " " the best of
5, verliezer = 12 punten.
1/32 finale " " " " the best of
5
, verliezer = 10 punten.

T10. Als er tijdens de trekking de aantal deelnemers onpaar uitkomen wordt er een voorronde ingelast. Om een voorronde te voorkomen moet men een veelvoud van 2 tot de macht 2 hebben (zoals '4'6'8'16'32'64 enz...)

T11 Vrouwen spelen een apart tornooi met apart klassement. Ze starten ook met een begin score van 501. Er kan steeds een andere beslissing genomen worden tijdens een algemene vergadering.

T12. De beslissing van het plaatselijk bestuur blijft onveranderd, wat er ook mag gebeuren. Ook mag er tijdens de avond een tombola door de organiserende ploeg, waarbij de opbrengst voor hun club is.

T13. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade aan persoonlijke materialen tijdens een tornooi of organisatie.

T14. Indien er tijdens een tornooi de blokken niet goed bespeelbaar en verlicht zijn, zal de ploeg die verantwoordelijk is voor de Derby Darts Tornooi een boete van € 20 Betalen. De slechte blokken zullen vervangen worden door anderen van het bestuur.

T15. In geval dat men niet aanwezig kan zijn op een tornooi en men heeft zich laten inschrijven (dus € 4,00 betaald) zal men geen punten ontvangen. Uitzondering, indien de afwezigen zich laten zien hebben op de avond.

T16. Het lokaal waar een tornooi plaats vindt is verplicht om een tafel met drie stoelen vrij te houden voor het tornooi begeleiders van de DDL. Zoniet wordt er een boete van € 20 aangerekend.

T17. Men vraagt 30 consumptiebonnen te geven per tornooi aan de tornooibegeleiders. Zoniet worden deze afgetrokken van de organiserend club hun waarborg. De meeste organiserende clubs laten de tornooileiding gratis drinken.

T18. Er wordt op 8 dartsblokken gespeeld. Dit om een vlot verloop van het tornooi te garanderen.

T19. De beste 9 geklasseerde ploegen zullen de voorkeur krijgen om volgend seizoen een tornooi te mogen organiseren.  Voorwaarde is dat deze met meer dan 27 spelers in het totaal gekomen is gedurende alle tornooien.  Lokalen met meerdere ploegen moeten voor de start van de competitie vermelden dat ze samen of apart opkomen.

T21. De organiserende ploeg moet met minimum 3 spelers aanwezig zijn voor het begin van het tornooi en zal ook instaan als schrijver tijdens de finales.

T22. Ieder lid verklaart akkoord te zijn met dit tornooireglement door zijn/ haar handtekening op het ledeninschrijvingsblad van zijn club.

T23. Opgelet, de waardebonnen zijn 1 jaar geldig.