Onder de Zuid-Willemsvaart, in de buurt van de losplaats van Neeroeteren, bevindt zich een duiker om het water van de Grote Beek door te voeren. Tijdens de Wereld Oorlogen werd die duiker soms gebruikt, als schuilplaats of om ongemerkt over het kanaal te vluchten, door mensen, die wegens hun politieke overtuiging door de bezettende macht gezocht werden. In 1915 werd er een voortvluchtige burger door Duitse soldaten dood geschoten, zoals blijkt uit het opschrift van de koperen gedenk- plaat, die boven de ingang van de duiker werd aangebracht : In dezen duiker werd den nacht vanden 7de juli 1915 Raoul Nahon van Herstal door de Duitsche soldaten wreedaardig dood geschoten ..