Falla-Meirs


Ga naar de inhoudsopgave

Val-Meer

Algemene situering
Val-Meer, deelgemeente van Riemst sinds 1977, is gelegen in het zuidoosten van Belgisch-Limburg. Val-Meer, ongeveer halfweg tussen Tongeren en Maastricht, ligt verborgen in het glooiend Haspengouwse landschap. Boerderijen en huizen leunen dikwijls dicht tegen elkaar aan en vormen de langgerekte hoofdstraat die vertrekt van de steenweg Tongeren - Maastricht en leidt naar de Jekervallei.Deze kronkelige straat wordt soms erg nauw en geeft een wat rommelige indruk. Doch verzorgde tuintjes, boomgaarden en weiden geven uitzicht op de vruchtbare weidse velden die de omliggende heuvels en depressies bestrijken.Ten zuidoosten grenst Val-Meer aan de provincie Luik en is er uiteraard de taalgrens. Door zijn vruchtbare bodem is dit dorp vrijwel uitsluitend agrarisch uitgebouwd. De bewoning is geconcentreerd zodat de vruchtbare leembodems maximaal kunnen renderen ten behoeve van de landbouw. Deze bodem, bestaande uit kalkrijke leem, rust op secundaire krijtformaties en een doorlatende laag tertiaire zand. Dit is het droge, het echte Haspengouw.


Landschapstypering
Gelegen in Droog-Haspengouw met zijn goed doorlatende ondergrond,is er weinig verspoeling van de bovenste leemlaag, wat deze zeer vruchtbaar maakt. Het is een uiterst droog, golvend landschap met enkele markante holle wegen en, zeker na de herverkaveling en de aanleg van bijhorende betonnen veldwegen,
De leemlaag is een lössbedekking uit het Pleistoceen, door de wind aangevoerd en in dikte verschillend.In het zuidelijk dorpsgedeelte, Val, is de leemlaag dik en bevat silex. De ondergrond is hier krijt- of kalkhoudend en heeft ook gediend als mergelwinning.Tekenend is hierbij dat slechts onder het bewoonde gedeelte en onder het natuurgebiedje "De Kuilen" in het zuidoosten ruime mergelwinning heeft plaatsgehad

Deze typische ondergrond levert de specifieke mergelstenen op, die jaren geleden dienstig waren bij de bouw van talrijke boerderijen en oude woningen. Zelfs de mortel werd eertijds gemaakt uit een substraat van zand en kalk.Uitzicht
De twee kernen, Val en Meer, die een apart historisch verleden hebben, vormen een langgerekte woonforenzen en landbouwgemeenschap.


Beide kernen zijn straatdorpen met een opvallend aantal verbouwde hoeven en resten van hoeven.Slechts de grens tussen beide woongemeenschappen, Rechtstraat en Bolderstraat, vormt een belangrijke dwarsweg in noordoostelijke richting.
De oorsprong van de naam Val-Meer Zuiver afgaande op de vertaling worden twee hypothesen naar voor geschoven. Zo wordt aangenomen dat Val afgeleid is van "Fallis", dat vallei betekent, naar de reliëfbeschrijving. Anderzijds stelt men dat het woord "falisa" dat rots betekent, aan de oorsprong van de naam ligt "Meer" zou wateroppervlak betekenen naar de oudste laaggelegen woonkernen verwijzend.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu