Falla-Meirs


Ga naar de inhoudsopgave

Publicaties

Heemkunde

De Heemkundige Kring Falla-Meirs heeft enkele leden die zich verdienstelijk gemaakt hebben door publicaties of door de oude gebouwen historisch vast te leggen.

Jozef Jackers , oud-onderwijzer, heeft reeds meerdere publicaties uitgegeven over zowel Val-Meer als Riemst :
• Historische schets van Val-Meer in 1991
• De Sint-Severinuskapel te Val-Meer in 1994 i.s.m. Monique Lenaerts
• Onze Mgr. Kerkhofs en zijn zeer godsdienstige tijd in 1996
• Heilige Huisjes in Riemst in 2002
• 25 jaar fusie in 2002 i.s.m. Vital Medaerts
• Het tweelingdorp Val en Meer in 2006
• Oorlogsleed 1940- 1945 Gezien door een Val-Meerse bril
• Riemst klinkt van Jozef Jackers en Vital Medaerts
• Ook Val-Meer streed en leed (wereldoorlog 1914- 1918) ten behoeve van de Val-Meerse schooljeugd
• Het kleine Val-Meer in de groote oorlog in 2014
Voor zijn werken ontving meester Jackers 5 maal de geschiedkundige prijs van de gemeente Riemst.

Jean Nivelle (+2018 ) maakte meer dan 120 pentekeningen van oude gebouwen en zorgde er aldus voor dat het oude Val-Meer blijft voortbestaan. Dankzij zijn pentekeningen, waarvan er enkele op onze website terug te vinden zijn, kon de kring in 2005 een succesvolle tentoonstelling organiseren: “Hoe zag Val-Meer er vroeger uit ? ”.

Ronny Keulen ( ex- lid ) is licentiaat Germaanse Taal- en Letterkunde en schreef als eindwerk “Synchrone en diachrone fonologie van het dialect van Val-Meer”. Vanaf 2000 is hij verbonden aan het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie van de K.U.Leuven, waar hij zes afleveringen van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten redigeerde. Sinds 2008 werkt hij aan een doctoraat over de klankstructuur en klankgeografie van de Limburgse dialecten.
Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en is tevens onder meer secretaris van de Stichting Nederlandse Dialecten en bestuurslid van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde en Veldeke Bels(j) Limburg.
Publicaties:
• Belgisch-Limburgs (2004), i.s.m. Rob Belemans
• Woordenboek van de Limburgse Dialecten, deel III,
- 1.1 Het menselijk lichaam (2004)
- 1.2 Beweging en gezondheid (2004)
- 1.3 Kledij (2005)
- 3.1 Maatschappelijk gedrag (2006)
- 3.2 Feest en vermaak (2008)
- 3.3 Kerk en geloof (2008)
• Riek van Klank, Inleiding in de Limburgse dialecten (2007) (red., i.s.m. Ton van de Wijngaard e.a.)


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu