Op de Interchange Page publiceren we informatie over INCAP activiteiten
  aan de K. Universiteit Leuven,
   we bieden een forum voor de Antropologie Alumni Vereniging, en trachten de
   cyber initiatieven van het Departement Antropologie te ondersteunen.


go to

Departement Antropologie

Van de KUL pagina's

 Lesroosters
 Vakken & profs
. . .

Seminaries Antropologie

Vrouwenstudies On-Line

Rechtsbeginselen On-Line

 Lesnota's, Q & A. . .

Alumni Vereniging

alles over

de vereniging van Antropologen
 . . .


Het Departement Antropologie

The following information and links are provided by the official KUL Campus Wide Information System .
When consulting pages which contain  information on specific courses etc., double
 check it at the department, since not everybody is aware of the existence and/or contents of these pages.

Antropologie Home Page

Africa Research Centre (ARC)

Faculteitsbibliotheek

 Informatie omtrent Antropologie opleiding

 Roosters

 1e Lic Antropologie; 1ste semester - 2de semester
 2e Lic Antropologie; 1ste semester - 2de semester
 Aanvullende Studie Antropologie; 1ste semester
 CADES programma Develoment Studies

Alle cursussen zijn vermeld op de CWIS pagina's. Gezien de regels voor het samenstellen van het vakkenpakket van de licentiaatsopleiding dit jaar gewijzigd zijn, willen we hier nogmaals een overzichtelijke lijst reproduceren van de verplichte vakken (V), en de verplichte vakken met keuzemogelijkheid (Vk). Op deze manier willen we een nuttig instrument aanbieden dat duidelijk maakt hoe je een pakket kan samenstellen op jouw maat  ťn volgens de opgelegde regels

Tabel 1 : Lijst met Algemene vakken (19)

code

course

# hours

professor

credit

status

PB68

 Familiale & Seksuele Antropologie

30

 Baerends

4

1e Lic.

V

PA09

 Sociale & Culturele Antropologie

30

 Devlieger

4

1e Lic

V

PF42

 Studie van hedendaagse cultuurcontacten

45

 Foblets

7

2e Lic

V

PF48

 Semenarie hedendaagse cultuurcontacten

30

 Foblets

5

2e Lic.

V

 

 

 

 

 

 

 

CL24

 Rechtsbeginselen niet-Westerse volkeren

30

 Foblets

4

 

Vk

CL25

 Seminarie Rechtsbeginselen

30

 Foblets

4

 

Vk

PF43

 Vrouwenstudies

45

 Foblets

7

 

Vk

PF47

 Seminarie Vrouwenstudies

30

 Foblets

6

 

Vk

PF40

 A. & Gesch in het postkoloniale tijdperk

45

 De Boeck

6

 

Vk

PB65

 TheorieŽn, methoden en technieken v.d. SCA

30

 Devlieger

5

 

Vk

PF41

 Autochtone Kennissystemen

30

 De Boeck

5

 

Vk

PF44

 Politieke Antropologie II

45

 De Boeck

6

 

Vk

PF46

 Studie van Riten en Cosmologie

30

 De Boeck

5

 

Vk

A409

 Religie en socio-culturele verandering

30

 Neckebrouck

4

 

Vk

F280

 Geschiedenis van Latijns Amerika

30

 Stols

4

 

Vk

PF45

 Cultuur, ecologie en ontwikkeling

45

 De Boeck

7

 

Vk

F685

 Culturele Antropologie : materiŽle cultuur

30

 Loeckx

5

2000-01 !

Vk

PB20

 Cross-culturele psychologie

30

 Poortinga

5

 

Vk

   AD87   Vraagstukken godsdienstwetenschappen - Cornille (15u / 3pt) Verplicht, niet vervangbaar

Na te volgen regels bij de samenstelling van het vakkenpakket


Het totaal pakket : 19 algemene vakken + 3 keuzevakken + verhandeling,
     ter waarde van 120 studiepunten over 2 jaar. (een jaar moet min. 45pt omvatten)

Algemene Vakken ( V + Vk)
Over elk van bovenstaande algemene vakken (19) moet in principe examen afgelegd worden, vrij te spreiden over beide licentiejaren.
Beperking op de spreidingsvrijheid : vakken PB68 en PA09 dienen in de eerste Lic. afgelegd te worden.
Keuzeopties : max. 4 van de plichtvakken met keuze (Vk) mogen vervangen worden door algemene vakken van de aanvullende opleiding antropologie ter waarde van een zelfde aantal studiepunten.

Keuzevakken
Daarnaast dienen 3 keuzevakken opgenomen te worden ter waarde van min 12 pt. Kies vrij uit de Lijst met keuzevakken. Laat deze lijst echter geen grenzen stellen. Mits een degelijke motivatie, waarin u schriftelijk aantoond waarom een specifiek keuzevak in uw opleiding past, kan in principe elk universitair vak in aanmerking genomen worden.

De verhandeling (thesis) geldt voor 6 studiepunten in 1ste Lic., 8 in 2de Lic.  Voor advies en antwoorden op je vragen omtrent de samenstelling van het vakkenpakket (PSP formulier) kan je ook terecht bij Steven Marchand
  van het INCAP
  .
   


[Home Page] [About Us] [Links]