Kupa Europiane e Klubeve Prishtina&Theranda


Rozentalis,E - Sadiku,B
Makoli,P - Doettling,F
Roos,L - Bujupi,B
Elezi,E - Kallai,G
Reinhart,E - Murtez,H
Klisurica,J - Roos,J
Dambacher,M - Sahitaj,N
Bahtijari,B - Ris,R
Berkvens,J - Jupaj,I
Basha,S - Willemze,J
Van Beek,A - Elshani,A
Gashi,A - Willemze,T
Radjabov,T - Sadiku,B
Makoli,P - Shirov,A
Grischuk,A - Bujupi,B
Elezi,E - Akopian,V
Malakhov,V - Murtez,H
Klisurica,J - Dreev,A
Sahitaj,N - Rozentalis,E
Doettling,F - Bahtijari,B
Jupaj,I - Roos,L
Kallai,G - Basha,S
Elshani,A - Reinhart,E
Roos,J - Gashi,A
Sadiku,B - Sasikiran,K
Jobava,B - Makoli,P
Bujupi,B - Palac,M
Zelcic,R - Elezi,E
Murtez,H - Sulava,N
Zaja,I - Klisurica,J
Sebag,M - Sahitaj,N
Bahtijari,B - Cekro,E
Manca,F - Jupaj,I
Basha,S - Foisor,C
Goossens,E - Elshani,A
Gashi,A - Dal Borgo,A
Sadiku,B - Atakisi,U
Tanrikulu,E - Makoli,P
Bujupi,B - Apaydin,F
Yaramis,H - Elezi,E
Murtez,H - Firat,B
Yilmazyerli,M - Klisurica,J
Sahitaj,N - Zarkaj,A
Bajraktari,H - Bahtijari,B
Jupaj,I - Prifti,V
Begaj,A - Basha,S
Elshani,A - Frasheri,P
Sherifaj,P - Emini,H
Brittner,S - Sadiku,B
Makoli,P - Prizker,B
Gnichtel,G - Bujupi,B
Elezi,E - Oberweis,P
Corbin,P - Murtez,H
Klisurica,J - Wilger,F
Sahitaj,N - Schaufelberger,H
Gantner,M - Bahtijari,B
Jupaj,I - Rodic,D
Mueller,L - Basha,S
Elshani,A - Brunner,W
Meier,K - Gashi,A
Sahl,B - Sadiku,B
Makoli,P - Ekeberg,C
Aulin Jansson,J - Bujupi,B
Elezi,E - Hammerstad,A
Sahl,S - Murtez,H
Klisurica,J - Diesen,B
Jones,R - Sahitaj,N
Bahtijari,B - Bennett,A
Sinnett,G - Jupaj,I
Basha,S - Gibbons,A
Cast,J - Elshani,A
Emini,H - Moore,R
Bujupi,B - Hammer,J
Hondozi,M - Moen,A
Kovachev,D - Klisurica,J
Ogaard,L - Makoli,P
Sadiku,B - Johannessen,L
Trygstad,K - Elezi,E
Bahtijari,B - Perrett,D
Basha,S - Thornton,J
Morina,H - Gilbert,C
Rees,G - Sahitaj,N
Robinson,D - Jupaj,I
Tew,P - Elshani,A