<< Menu  


De Russische strijdkrachten :

De sterkte van het Rode Leger wordt op dat moment geschat op 180 divisies, waarvan er ongeveer 45 zullen ingezet worden tegen Finland Noteer dat een Russische divisie met haar 18.000 manschappen een Finse divisie ver overtreft met “slechts” 15.000 manschappen..

Het wezenlijk verschil zit hem echter in het materiaal. Een Russische divisie beschikt over dubbel zoveel mitrailleurs en veldgeschut; een divisie wordt meestal nog versterkt met artillerie en tanks. Tijdens de winteroorlog zal de SU zowat 1.200.000 manschappen, 6 tot 7 tankbrigades (1.500 tanks) en 3.000 vliegtiugen inzetten. Daarenboven kan een beroep gedaan worden op een haast onuitputtelijke voorraad munitie, een overvloed aan transportmiddelen en een beter verbindingsnetwerk.

Onder de gegeven omstandigheden verwacht het Rode Leger zich aan een snelle en gemakkelijke overwinning die voltooid zou worden met de bezetting van Finland. De praktijk zal evenwel uitwijzen dat de Russen absoluut geen optimaal gebruik hebben gemaakt van dit materiële voordeel.

Vooreerst is er het gegeven dat de Russische eenheden opgeleid zijn voor operaties in open terrein; ze hebben dus niet geleerd om efficiënt te vechten in bosrijk gebied, waar ze bovendien gebruik maken van de bestaande verharde wegen.

Daarnaast bestaat er op dat ogenblik in het Rode Leger een stricte scheiding van bevelvoering, zonder enige vorm van coördinatie tussen de verschillende wapens. Zo vechten de artillerie, de infanterie, de cavalerie en de tanks elk hun eigen oorlog.
Een eigenaardige vaststelling is de gebrekkige voorbereiding op een winteroorlog. Er zijn geen ski-eenheden voorzien, er is een gebrek aan witte camouflage-uitrusting en een onvoldoende bescherming van de voertuigen en de wapens tegen de koude.

Een laatste opmerkelijk feit is de inefficiëntie van de Russische luchtmacht. Ze heeft geen enkele rol van betekenis gespeeld en het verlies van zowat 800 toestellen is vrij hoog. Ter illustratie enkele cijfers: verliezen aan bommenwerpers en stootvliegtuigen: door de Finse jacht: 42, door de luchtafweer: 85, door een onbekende reden: 65 en na ongeval: 273, of in totaal 465 toestellen. De algemene verliezen boven de Karelische landengte (hier zitten dus gedeeltelijk verliezen in van de bommenwerpers en de stootvliegtuigen): bij gevechten: 224, vermist: 80, beschadigd: 99 en niet-operationeel: 195 of in totaal 598 toestellen.

De Russische slagorde.

Het Rode Leger staat onder het opperbevel van K.E. Vorochilov, Commissaris voor de Verdediging.

• Karelische landengte : het VIIe Leger onder LegerCdt. 2e Klasse V.F. Jakolev met 10 infanteriedivisies, 5 tankbrigades en verschillende regimenten zware artillerie omvat 2 korpsen, het 19e (Komdiv. F.N. Starikov met de 24e, 43e, 70e, 123e Div. en de 40e Tankbrig) en het 50e (Komdiv. F.D. Gorolenko met de 49e, 90e, 142e Div. en de 35e Tankbrig.); daarnaast is er nog het 10e Tankkorps (Komdiv. P.L. Romanenko met de 1e en de 13e Tankbrig.); de reserve van het VIIe Leger wordt gevormd door de 138e Div. en de 20e Tankbrig. weldra worden nog de 150e en de 136e Div. verwacht. Op 25 december wordt dat Leger opgesplitst in het VIIe (LegerCdt. 2e Klasse K.A. Meretskov) en het XIIIe Leger(LegerCdt. 2e Klasse V.D. Grendal)

• Ten noorden van het Ladogameer : het VIIIe Leger (Komdiv. I.N. Habarov) omvat 2 korpsen, het 1e (Kombrig. R.I. Panin met de 139e en de 155e Div.) en het 56e (Komdiv. A. I. Tsherepanov met de 18e, 56e en de 168e Div.); de reserve van het Leger wordt gevormd door de 75e Div; weldra wordt nog de 34 Tankbrig. verwacht.. Een andere bron (R. Condon) vermeldt 9 divisies, 1 tankbrigade en zware artillerie.

• Meer naar het noorden bevindt zich het IXe Leger (Gen. Chuikov/Komkor. M.P. Duhanov ??); het omvat 2 korpsen, het 47e (Komdiv. I. F. Dashitshev met de 122e en de 163e Div.) en het Speciale Korps (Komdiv. M.S. Shmyrov met de 54e en de 44e Div. (in transit) en het 97e Tankbat.).

• In het Poolgebied bevindt zich het XIVe Leger (DivisieCdt. V. Frolov) met 3 divisies (de 14e en de 52e Div. en de 104e Bergdiv.) (gebaseerd te Murmansk). De 14e Div. beveiligt de sector rond Murmansk en komt niet in aktie. De 52e Div. komt uit het Militaire District Kiev, de beide anderen komen uit het Militaire District Leningrad. Alle 3 zijn het reservedivisies.

De Russische strategie.

Aan de Karelische landengte: de linkervleugel bezet Viipuri en rukt vandaar verder op naar het hart van Finland; de rechtervleugel volgt de spoorlijn Kemi-Sortavala-Leningrad
Het VIIIe Leger marcheert in zuidelijke richting om het Ladogameer en valt de Finse troepen op de landengte in de rug aan, en stoot vervolgens door naar de hogergenoemde spoorlijn.

Het IXe Leger overschrijdt de grens op 3 punten, namelijk op de wegen naar Kuhmo, Suomussalmi en Salla, met het oog om Finland in tweeën te snijden, en door te stoten tot de Botnische Golf, richting Oulu, om uit te komen bij de Zweedse grens.

Tenslotte moet het XIVe Leger de streek van Petsamo bezetten om aldus Finland de toegang tot de Arctische oceaan te ontzeggen.

Plaatsnamen

De Finse plaatsnamen worden meestal letterlijk weergegeven. Ze bestaan uit een achtervoegsel wat eveneens een zelfstandig naamwoord is, waardoor men een beschrijving krijgt van het type terrein of plaats. Hierna volgen de meest gebruikte:

 • joki = rivier
 • järvi = meer
 • kallio = rots
 • kirkho = kerk
 • koski = waterval
 • lahti = baai
 • lampi = poel of vijver
 • metsä = woud
 • niemi = kaap
 • puro = stroom
 • ranta = kust
 • saari = eiland
 • salmi = engte, (zee)straat
 • suo = moeras
 • vaara = heuvelrug

De “ä” wordt uitgesproken zoals de “a” bij het engelse “apple”.

Verslag/artikel door:
Mark Demol
 


De T-28 in camouflageuitrusting


De T-28, basismodel.

     

Copyrighted © to www.AboutWorldWar2.tk and Roel Boons.
Please contact us for use of this material.