<< Menu  


Operatie Overlord
Het debat over het 2e front

De Russen hadden al sinds de zomer van 1941 aangedrongen op een 2e front, dit omdat op 22 juni 1941 de Duitse aanval op Rusland (operatie 'Barbarossa') begon, het eerste front lag derhalve dus in Rusland. Het zou voor de Russen makkelijker zijn als de Duitse troepen op twee fronten moesten vechten. Dan zouden de Duitse troepen verdeeld moeten worden en werd de druk op de Russen minder. Stalin liet de behoefte aan een tweede front in 1941 al meerdere malen, via verschillende telegrammen, weten aan Churchill.

Premier Stalin aan eerste-minister
4 september 1941
Persoonlijke boodschap van premier Stalin aan premier Churchill.

(...) Feitelijk is de betrekkelijke stabilisatie aan het front, die wij omstreeks drie weken geleden wisten te bereiken, de laatste week weer ineengestort door de omstandigheden, dat 30 à 34 verse Duitse infanteriedivisies en een enorme hoeveelheid tanks en vliegtuigen naar het oostelijk front zijn overgebracht, alsook door het feit dat de activiteit der 20 Finse en 26 Roemeense divisies aanzienlijk is toegenomen. De Duitsers beschouwen het gevaar in het westen als bluf en brengen al hun troepen ongestraft naar het oosten over, overtuigd dat in het westen geen tweede front bestaat en ook nooit zál bestaan. De Duitsers achten het heel goed mogelijk hun vijanden één voor één neer te slaan: eerst Rusland, daarna de Engelsen.
(...) Ik geloof dat er slechts één middel is om uit de ze situatie te geraken: dit jaar nog een tweede front te vormen ergens op de Balkan of in Frankrijk, waardoor 30 à 40 divisies aan het oostelijk front onttrokken zullen worden, de Sowjet-Unie terzelfder tijd verzekerd kan zijn van 30 000 ton aluminium tegen begin oktober a.s. en een maandelijkse minimumhulp van 400 vliegtuigen en 500 tanks (lichte of middelzware). (...)

Churchill was tegen het zo snel vormen van een tweede front en liet dit ook weten aan Stalin in een antwoord op bovenstaand telegram.

Eerste-minister aan Monsieur Stalin
4 september 1941
1. Ik antwoord onmiddellijk in de geest van uw boodschap. Ofschoon wij voor geen enkele krachtsinspanning terugschrikken bestaat in feite geen enkele mogelijkheid tot een Britse actie in het westen, uitgezonderd in de lucht, waardoor de Duitse troepen aan het oosten zouden worden onttrokken voordat de winter inzet. Er bestaat geen enkele kans dat een tweede front gevormd wordt op de Balkan zonder de hulp van Turkije. Als uwe excellentie het wenst zal ik opgave doen van alle redenen, die onze chefs van staven tot deze conclusie hebben geleid. (...) Een actie, hoe goed bedoeld ook, die slechts tot kostbare mislukkingen leidt zou niemand van nut zijn, uitgezonderd Hitler. (...)

Een aantal van de redenen die de chefs van staven van Groot-Brittannië tot bovenstaande conclusie hadden doen leiden zijn;

  • dat Duitsland ook tijdens operatie 'Barbarossa' nog meer divisies in West-Europa hadden dan Groot-Brittannië;
  • dat Engeland niet voldoende schepen hadden om de troepen naar Frankrijk over te zetten;
  • dat Duitsland nog steeds beschikte over luchtsuperioriteit boven Frankrijk.

Toen de Amerikanen sterker werden in de loop van de Tweede Wereldoorlog, dachten ze dat een aanval op Hitlers "Festung Europa" (Vesting Europa) wel eens de belangrijkste en beslissende oorlogsaanval zou worden. Festung Europa zou dan door de Engelsen in het westen worden aangevallen, Hitler liet als verdediging tegen zo'n aanval de Atlantikwall bouwen.
Op de Casablanca-conferentie (operatie 'Symbol', van 14 tot 27 januari 1943) werd een staf samengesteld voor de planning van deze operatie onder leiding van een stafchef van de geallieerde opperbevelhebbers. De Engelse officier, luitenant-generaal F.E. Morgan werd in maart 1943 benoemd in die functie. Er werd ook bepaald dat de geallieerden in 1944 in Frankrijk zouden landen. Tevens werd er op de Casablanca-conferentie vast-gesteld dat de geallieerden alleen een onvoorwaardelijke overgave van Duitsland zouden aanvaarden.
Op de Washington-conferentie (operatie 'Trident', van 12 tot 27 mei 1943) werden de grote richtlijnen vastgesteld en kreeg de operatie de naam 'Overlord'. De streefdatum werd vastgesteld op mei 1944.

Verslag/artikel door:
Jeroen Koppes
 
     

Copyrighted © to www.AboutWorldWar2.tk and Roel Boons.
Please contact us for use of this material.