<< Menu  


 
 
 

De termijnen van het Verdrag van Versailles (aan de eind van de Eerste Wereldoorlog) zaaiden in Duitsland de eerste zaden van de Tweede Wereldoorlog, door Duitsland te ontdoen van landdelen en de vereiste om reusachtige schadevergoedingen te betalen aan de triomferende machten. De vraag in Duitsland voor wraak werd aanvullend gegeven wanneer Adolf Hitler en de Nazi partij aan de macht kwamen in januari 1933.
Tegen vroeg 1939 had Duitsland van het Versailles verdrag geworpen, het Rijnland geremilitariseerd en de dienstplicht ingevoerd, Oostenrijk in het Rijk opgenomen en Tsjecho-slowakije bezet. De zaden van oorlog waren bijna rijp!

 

 

_top
een volledig overzicht van de belangrijkste strijdmachten.

1920 : De Nationaal Socialistische partij (NAZI-partij) wordt opgericht.

Januari 1923: Frankrijk en België bezetten het Ruhrgebied, omdat Duitsland niet aan de herstel betalingen heeft gehouden.

1927 : Men begint met de bouw van de Maginotlinie, dit zal duren tot 1936 en zal een linie worden van 150 km.

30 September 1933 President Paul von Hindenburg stelt Adolf Hitler als Kanselier van Duitsland.

26 januari 1934: Duitsland en Polen ondertekenen een niet-agressiepact van tien jaar.

13 januari 1935: In een volksstemming beslist het Saargebied zich opnieuw met Duitsland te verenigen.

19 januari 1937: Japan trekt zich terug van het Verdrag van de Conferentie van Washington, omdat de grootte van zijn marine wordt beperkt.

1936 : De Spaanse Burgeroorlog begint.

 
_top

3 Februari 1933 Duitse Kanselier Adolf Hitler vertelt aan zijn hoogste generaals van zijn besluit om land te gaan veroveren in het Oosten.

27 Februari 1933 Duitse Reichstag wordt in brand gestoken, en vervolgens brandt ie plat, de communisten worden ervan beschuldigd en gearresteerd.

10 Februari 1936: Duitse geheime politie wordt boven de wet geplaatst.

12 Februari 1936: Adolf Hitler beslist de tijd voor Duitsland of het juist is om het Rijnland opnieuw te bezetten.

27 Februari 1936: De Franse kamer bekrachtigt het Frans-Sovjet (vroege Rusland)-verdrag.

4 februari 1938: Hitler kondigt een reorganisatie aan van het leger, dat de post van de oorlogsminister afgeschaft wordt. Wilhelm Keitel wordt benoemd als de leider van de hoge strijdkrachten (OKW).

11 februari 1938: Oostenrijkse Kanselier Dr. Kurt von Schuschnigg ontmoet Adolf Hitler in Berchtesgaden, Beieren. Adolf Hitler eist dat Oostenrijk een protectoraat van Duitsland wordt, die door hem geregeerd wordt. Schuschnigg ondertekent in overeenkomst.

20 februari 1938: Adolf Hitler maakt een toespraak waarin hij de zelfbeschikking eist voor de Duitsers van Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije.

 
_top

12 maart 1933: Het eerste concentratiekamp word geopend in Oranienburg buiten Berlijn.

23 maart 1933: Toelatende Akte dat door de Reichstag wordt overgegaan, Hitler neemt dictatoriale macht.

16 maart 1935: Adolf Hitler geeft de ontwapening clausules van het Versailles Verdrag aan, en begint een open herbewapening en stelt de dienstplicht opnieuw in.

02 maart 1936: Hitler geeft de definitieve orders uit aan zijn troepen om hun vroegere garnizoenposten in de steden van het Rijnland opnieuw te bezetten. Als de Franse troepen actie willen gaan voeren, worden de troepen opgedragen om zich terug te trekken.

07 maart 1936: Hitler geeft de Rijnland bepalingen van Verdrag van Versailles en Locarno Verdrag aan. Duitse troepen stormen binnen om het Rijnland opnieuw te bezetten. De Duitse vertegenwoordigers informeren de ministers van Buitenlandse Zaken en ambassadeurs over het Duitse herbezetting van het Rijnland en schetsen een vredesplan inclusief een 25 jaar niet-agressie overeenkomst voor alle landen die aan Duitsland grenzen.

9 maart 1938: Oostenrijkse Kanselier Kurt von Schuschnigg verzoekt voor een openbare stem voor 13 Maart, om te beslissen of het land onafhankelijk zou moeten blijven, of lid moet worden van Duitsland.

10 maart 1938: Hitler geeft de opdracht tot een plan voor het militaire beroep van Oostenrijk.

11 maart 1938: Hitler geeft Richtlijn Nr. 1 voor het beroep van Oostenrijk en Richtlijn Nr. 2 voor de bloedeloze invasie van Oostenrijk uit. Oostenrijkse Kanselier Kurt von Schuschnigg treedt af.

12 maart 1938: Duitsland kondigt de "Anschluss" (Unie) met Oostenrijk aan, aangezien de Duitse troepen de grens al overschrijden.

13 maart 1938: Oostenrijk is bij Duitsland gevoegd.

16 maart 1938: Hitler houdt een rede in Wenen.

18 maart 1938: Hitler houdt een rede in de Duitse Rijksdag.

 
_top

20 april 1889: Adolf Hitler werd geboren in Oostenrijk in het stadje Braunau aan de revier de Inn. De rivier de Inn, grens tussen Beieren en Oostenrijk.

April 1920: Adolf Hitler werdt gelost van het Duitse Leger. Hij houdt op met roepen dat hij een kunstenaar is.

April 1925: Veldmaarschalk von Hindenburg wordt president van Duitsland.

1 april 1933:
Nazi's bannen de Joodse bezette winkels.

10 april 1938: In Oostenrijk wordt een referendum gehouden over de aansluiting bij Duitsland, 90% stemt voor. De Ansluss is een feit.

 
_top

Mei 1930: De Japanse Eerste Minister, Inukai, wordt vermoord door militaire ambtenaren.

10 mei 1933: Nazi's verbranden boeken in Duitsland.

25 mei 1935: Hitler gaat akkoord om niet in te grijpen in Oostenrijk of Oostenrijk aan het Duitse Duitse Rijk toe te voegen.

9 mei 1936: Het Italiaanse Leger stopt met de oorlog in Ethiopië.

28 mei 1937: Neville Chamberlain wordt de Eerste Minister van Engeland.

27 mei 1938: De Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken, Sandler, kondigt aan dat Zweden neutraal blijft.

30 mei 1938: Adolf Hitler geeft een richtlijn uit voor Fall Grün (Groene Plan), i.v.m. de kwestie Tsjecho-Slowakije.

 
_top

Juni 1919: Het Verdrag van Versailles wordt voltooid. Na het Congres van Wenen is Versailles de tweede grote vrede-conferentie. Hoe dan ook werd een wederopbouw van de Duitse oorlogsindustrie opzettelijk geschaad. Het Verdrag van Versailles, bepalend voor de voorwaarden van de vrede, werd ondertekend door de deelnemers op 28 Juni 1919. Duitsland verloor grondgebied en de troepen werden zeer verminderd. Het moest massieve compensatie betalen voor de oorlogsschade en voor de schuld die ze aan de oorlog hadden. Deze termijnen veroorzaakten grote bitterheid in Duitsland, en zaaide de zaden voor de toekomstige onenigheid in Europa.

30 juni 1934 : De Nacht v/d Lange Messen: Hitler laat de SA-kopstukken uit de weg ruimen.

18 juni 1935: Engeland en Duitsland ondertekenen een zeeverdrag, dat Duitsland beperkt tot 35 procent van de Brits scheepsruimte.

11 juni 1937: Josef Stalin begint met zuivering van het Rode Leger.

29 juni 1937: De Eerste Minister William King van Canada ontmoet de Duitse kanselier Adolf Hitler in Berlijn.

 
_top

juli 1921: Adolf Hitler wordt de leider van de Deutsche Arbeiterspartei (D.A.P.). Hij verandert de naam van de partij in N.S.D.A.P. (National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei). De Nazi partij exploiteerde woede en vreemdelingenhaat in Duitsland van de jaren '20 maar ook doorheen de jaren '30.

juli 1932: De Nazi Partij ontvangt het grootste aandeel van de stemming in de Duitse verkiezingen, maar zij slagen er niet in om een meerderheid te bereiken.

14 juli 1933: De nazipartij word de officiële partij van Duitsland, alle andere partijen worden verboden.

25 juli 1934: Nazi's vermoorden de Oostenrijks Kanselier Dollfuss.

17 juli 1936: De Spaanse Burgeroorlog breekt uit, en Hitler en Mussolini zenden hulp aan Franco.

1 juli 1938: In Duitsland wordt de Dienstverpflichtung ingevoerd. Iedere inwoner van Duitsland kan nu voor een bepaalde tijd op een bepaalde plaats te werk worden gesteld.

7 juli 1937: De volledige oorlog barst uit tussen China en Japan.

 
_top

augustus 1924: Benito Mussolini grijpt macht in Italië en verklaart een fascistische dictatuur. Hij neemt de titel IL Duce.

27 augustus 1928: Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de Verenigde Staten ondertekenen het verdrag van Kellogg-Briand: voor geen agressieve oorlog.

2 augustus 1934: Met de dood van President Paul von Hindenburg, veronderstelt Kanselier Adolf Hitler het bureau eveneens van de Voorzitter van het Duitse Rijk. De eed van Wehrmacht van trouw wordt veranderd in rechtstreekse trouw aan Adolf Hitler.

19 augustus 1934: Hitler combineert de functies van president en kanselier en neemt de titel van Führer aan.

01 augustus 1936: In Berlijn beginnen de Olympische spelen.

 
_top

8 september 1926: Duitsland wordt lid van de Bond van de Naties (in Locarno) , de manier van de Wereld, om vrede in Europa te handhaven.

September 1930: De Nazi partij wordt de tweede grootste partij van Duitsland, na de duitse verkiezingen.

September 1931: De uitbreidende industriële economie van Japan vereist snel de enorme invoer van grondstoffen evenals grote markten voor zijn geproduceerde uitvoergoederen. De duidelijkste bron van de invoer en afzet voor de uitvoer was bij de grenzen van China, het meest dichtbevolkte land van de wereld. De Japanse troepen bezetten Mantsjoerije (een zeer rijk stuk van land van China met steenkool, ijzer, koper, lood en goud), en roepen het Manchukuo als onafhankelijke staat uit, met hun President Poe Yi.

15 september 1935: De raswetten van Nuremberg word afgekondigt en de Duitse Joden worden van hun rechten ontdaan.

29 september 1938: Het akkoord van MŁnchen wordt gesloten tussen Duitsland, ItaliŽ, Frankrijk en Engeland.

12 september 1938: Hitler zegt dat het Sudeten probleem een interne kwestie voor de Duitse minderheid in Bohemia en de Tjecho-slowaakse regering is.

21 september 1938: Winston Churchill waarschuwt tegen de nutteloosheid van het kalmeren van Adolf Hitler: De "overtuiging dat de veiligheid kan worden verkregen door een kleine staat aan de wolven te werpen is een fataal waanidee."

29 september 1938: Een tweedaagse conferentie begint in Duitsland, dat door Adolf Hitler, Benito Mussolini van Italië, Neville Chamberlain van Groot-Brittannië, en Edouard Daladier van Frankrijk, om de Duitse eisen te bespreken van Tsjechoslowaaks grondgebied.

30 september 1938: Kort na 01:00 uur wordt de Overeenkomst van München ondertekend, die Duitsland toestaat om het gedeelte Sudetenland van Tsjecho-Slowakije bij te voegen. De protagonisten waren de Britse Eerste Minister Neville Chamberlain, Franse Eerste Minister Edouard Daladier, Italiaanse leider Benito Mussolini, en Adolf Hitler. De Britse Eerste Minister Neville Chamberlain zegt "dit is de tweede keer dat Duitsland is teruggekomen van het Verslaan van de vrede van de Straat met eer. Ik geloof dat het vrede is voor onze tijd.

 
_top

oktober 1922: Mussolini's moment de gloire wanneer zijn Fascisten de 'Mars op Rome' organiseren en slagen in het grijpen van de macht. Zijn Zwarthemden beginnen met het verwijderen van de politieke tegenstand.

16 oktober 1925: Het Locarno Verdrag, van wederzijdse verantwoordelijkheid tussen Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië wordt getekend.

23 oktober 1929: Crash van de beurs in New York (Wall Street), een wereldwijde depressie begint: "De economische sneeuwstorm".

14 oktober 1933: Duitse Kanselier Adolf Hitler trekt Duitsland van de Bond van Naties terug en trekt zich van de Conferentie van de Ontwapening terug in Genève, Zwitserland.

3 oktober 1935: Het Italiaanse Leger valt Ethiopië (staat in Oost-Afrika) binnen.

1 oktober 1936: Franco wordt dictator van Spanje en wordt staatshoofd verklaard.

25 oktober 1936: Rome en Berlijn vormde een verbintenis met elkaar.

1 oktober 1938: De Duitse troepen bezetten Sudetenland. De Tsjechische Overheid treedt af.

 
_top

11 november 1918: Einde van de Eerste Wereldoorlog. Adolf Hitler diende in het Beierse contingent van het Duitse Leger (WO1), hij werd in het ziekenhuis opgenomen wegens een gasaanval (gifgas). Hij kreeg toen het IJzeren Kruis.

november 1923: Adolf Hitler brengt de N.S.D.A.P. (National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei) in een staatsgreep (putsch) om de macht te grijpen in Beieren. Deze 'Bierhalputch' in Munchen mislukt en Hitler beland in gevangenschap voor 8 maanden in de fort van Landsbergh in Oostenrijk (tot eind 1924). Terwijl hij gevangen zat schreef hij Mein Kampf (Mijn Strijd), de Derde doctrine gidsboek van het Duitse Rijk, en tezamen met Rudolf Hess: het programma voor de verrijzenis van Duitsland.

27 november 1931: Finland en Rusland ondertekenen een non-agressiepact dat ze geen oorlog zullen gaan voeren met elkaar.

8 november 1932: Franklin D.Roosevelt word verkozen als President van de Verenigde Staten.

23 november 1936: Duitsland ondertekent het Anti-Cominternpact met Japan, tegen de Internationale Communisme.

5 november 1937: Tijdens de Conferentie van Hossbach, kondigt Adolf Hitler aan vijf van zijn belangrijkste ondergeschikten zijn plannen voor een uitbreiding van Duitsland in de loop van de volgende vijf jaar aan, in het bijzonder in Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije.

6 november 1937: Italië ondertekent de Anti-Kominternpact tezamen met met Duitsland en Japan.

9-10 november 1938: Kristallnacht in Duitsland; 20.000 joodse Duisters worden naar concentratiekampen afgevoerd.

 

21 december 1937: Het strategische plan van het Duitse algemene Personeel, Plan Groen (Plan Grün), wordt verwacht als een volledige agressieve oorlog met Tsjecho-slowakije.

19 december 1938: Duitsland vraagt Engeland toestemming voor het uitbreiden van het aantal onderzeeŽrs.

 
 
Verslag/artikel door:
Kelvin Bos & Roel Boons
   
 
Copyrighted ©to www.aboutworldwar2.tk and Roel Boons. .
Please contact us for use of this material.