dinsdag, september 02, 2003

Seks of Sex


Op Art is Artis woedt al een hevige discussie naar aanleiding van mijn verhaal "Kamerjas". Is het sex of seks? Volgens mijn groen boekje (elfde oplage, juni 1998) is het wel degelijk met een "k". En mijn vriendin (die het boekje volledig van buiten heeft geleerd) beaamt dat.
Zie ook wat ik daar eerder over schreef in "Scrabble".
Maar soit: taalpuristen mogen me altijd proberen te overtuigen (dan schrap ik nog ergens een letterteken of komma).

This page is powered by Blogger. Isn't yours?