Stamboom Familie Decancq - Arbre Génèalogique Famille Decancq-Family Pedigree Decancq


Welkom op de website - Bienvenue sur le site - Welcome on the Internet siteMomenteel zijn Josè Decancq en Reginald Osstyn bezig met stamboomonderzoek van de families Decancq .Op deze website kunnen mensen met de familienaam Decancq uit de
hele wereld,verre familieleden en naamgenoten ontmoeten en hun roots ontdekken
De Decancq-stamboom telt momenteel +/- 1000 personen. Misschien zijn er familieleden of andere personen die ons daarbij kunnen helpen.
Help mee om onze website zoveel mogelijk te verspreiden,stuur ze door naar zoveel mogelijk geintresseerden.Schrijf gerust een woordje in ons gastenboek.
Graag wil een speciaal woordje van dank richten aan Josè Decancq die mee helpt met zijn talrijke gegevens om de stamboom te vervolledigen

Reginald Osstyn
José Decancq

Actuellement son Josè Decancq et Reginald Osstyn occupé avec la recherche de pedigree des familles Decancq. Sur ce site , les gens avec le nom de famille Decancq du peuvent rencontrer, les membres de famille éloignés les homonymes et leur roots découvrir
Decancq-pedigree compte actuellement les + 1000 personnes. Peut-être qui peuvent nous aider il y a les membres de famille ou d'autres personnes.
Écrire reposés un petit mot dans notre livre d'invité.
Je veut adresser volontiers un petit mot spécial de remerciement à Josè Decancq qui aide avec ses données nombreuses pour compléter le pedigree

Josè Decancq and Reginald Osstyn are busy with pedigree research of the families Decancq. On this Internet site can people with the family name Decancq from the
complete world, distant family members and namesakes meet and their roots to discover
Decancq-pedigree count at present +/- 1000 persons. Perhaps there are family members or other persons who can help us thereby.
Helps with our Internet site as much as possible, spread wheel them by to as many people. Write rested a little word in our guest book.
I am gladly want address a special word of thanks to Josè Decancq which helps with with its many data complete the pedigree


    osstyn@skynet.be