Inschrijving kamp: BE52 8002 0945 4909
Elke eerste zaterdag van de maand. Ophalen oud papier vanaf 9 uur

Voorwoord

Het nieuwe chirojaar is weer begonnen! wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij, en dat het een leuk jaar mag zijn!