Informatie

Aspen Bio brandstof

Aspen 2 FRT: schone alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren. Met 2% volsynthetische 2-taktolie

Aspen 2 FRT is een kant en klare tweetakt mengsmering voor kettingzagen, heggenscharen, bladblazers, brommers en andere tweetaktmotoren. Aspen 2 FRT verbrandt schoner waardoor de uitlaatgassen van tweetakt machines minder gevaarlijk voor uw gezondheid zijn. Bovendien blijft de motor ook schoner, dit zorgt voor betere prestaties en een langere levensduur van uw machine. Aspen 2 FRT kan jarenlang worden bewaard zonder dat de kwaliteit vermindert!

De voordelen op een rij 

Kant en klare mengsmering voor alle tweetakt machines
Uw machine start altijd
Aspen blijft jarenlang houdbaar
Minder onderhoud & een langere levensduur van uw machine
Uw gezondheid en het milieu worden optimaal beschermd
Voor welke machines en voertuigen?

Aspen 2 FRT is te gebruiken voor alle tweetaktmotoren die een mengverhouding van 1:50 voorschrijven. Omdat de 2-taktolie van Aspen aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet, kan Aspen 2 FRT vaak ook gebruikt worden voor tweetaktmotoren die een andere mengverhouding voorschrijven. Aspen 2 FRT is geschikt voor kettingzagen, bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers, doorslijpers, grondboren, trilmachines, brommers en andere tweetaktmachines en voertuigen. Neem bij twijfel over het gebruik van Aspen 2 FRT altijd contact op met uw Aspen verkooppunt.
Waarom Aspen 2 FRT?

Aspen 2 FRT is de meest hoogwaardige kwaliteit benzine die op dit moment technisch haalbaar is. Omdat tweetaktmotoren relatief veel schadelijke uitlaatgassen uitstoten en u deze direct inademt, bevelen wij Aspen 2 FRT aan. Aspen benzine is alkylaatbenzine. Het bevat vrijwel geen schadelijke stoffen, zoals benzeen, tolueen en zwavel. Hierdoor zijn zowel de brandstofdampen als de uitlaatgassen beduidend minder schadelijk. Dit heeft voordelen voor u, voor het milieu en voor uw machine. Uw machine loopt beter en start altijd. Loopt beter omdat er veel minder koolvorming ontstaat. Start altijd omdat Aspen 2 FRT jarenlang houdbaar is en daarbij haar kwaliteit behoudt, ook na een lange periode van stilstand. Op de lange termijn bespaart u dus op onderhoudskosten. Aspen 2 FRT is aangenaam in het gebruik. De handige 5L jerrycan  met bijhorende vulaccessoires maakt het tanken eenvoudig. Met de Fillpartner Autofiller tankt u zonder knoeien en met automatische vulstop!Aspen Bio Brandstof

Verticuteren

Als je jaar in jaar uit wil genieten van mooi gras in de tuin, dan moet je het gazon op tijd en stond verticuteren. Je verwijdert dan de bovenste viltlaag van je grasperk waardoor het lucht, water en voedingsstoffen beter opneemt.

Viltlaag op je gazon?

Na verloop van tijd verandert de bovenste laag van je grasperk in een viltlaag. Deze bestaat uit plantaardig materiaal zoals resten gemaaid gras, afgestorven gras, stengels, uitlopers, mos, onkruid, organisch afval, ...

In eerste instantie kan een dunne viltlaag geen schade berokkenen aan je gazon. Meer nog, de viltlaag voorkomt dat er te veel vocht uit de bodem verdampt. Na een poos zit je echter opgescheept met een te dikke viltlaag die niet alleen het verdampen tegengaat, maar ook het opnemen van water, voedingsstoffen en zuurstof in de bodem bemoeilijkt. Bij zure of erg natte bodems gaat de viltlaag de vertering tegen. Kortom, met een viltlaag van meer dan één centimeter dik, moet je in actie komen, omdat je gras anders verstikt en de ondergrond verdicht.

Viltlaag verwijderen met verticuteerder

Wil je de dikke viltlaag te lijf gaan, dan moet je je gazon verticuteren en beluchten. Je verwijdert dan de bovenste laag van je grasperk met messen of tanden zodat de grondoppervlakte losgewerkt wordt. Zo kan je de breed groeiende wortels doorsnijden, waardoor de viltlaag uit elkaar valt en mos verwijderd wordt. Wanneer verticuteren Verticuteren is een klus die je slechts een of twee keer per jaar uitvoert, in de lente en eind september, als de herfst ingaat.
Verticuteren, stap voor stap

Hoe ga je te werk met een verticuteerder?
•Maai eerst je gazon.
•Nu pas kan je je grasperk verticuteren. Verticuteer baan voor baan en doe hetzelfde nogmaals in de tegenovergestelde richting.
•Als je de diepte van de messen zelf kan instellen, kies dan voor een diepte van een halve centimeter, zodat je de hoofdwortels van je gras niet beschadigt.
•Na het verticuteren moet je je gazon harken of er nogmaals met je grasmachine overgaan.
•Reinig de verticuteerder na gebruik: een manuele of elektrische poets je met een harde borstel. De metalen delen kan je behandelen met een vochtwerende spray. Bij een benzinemotor mag je de onderzijde schoonspuiten met een tuinslang.

Na afloop zal het gazon er wat sjofel bijliggen, maar het zal al snel met hernieuwde kracht teruggroeien door de nieuwe, jonge scheuten, die garant staan voor een mooi, groen grasperk.

Verticuteren doe je het liefst ieder jaar ongeacht of er mos in het gazon zichtbaar is. Verticuteren heeft namelijk niet alleen het doel om het mos uit een gazon te verwijderen maar ook dode grassprieten en zorgt er voor dat het gazon niet verstikt. Tevens is het zo dat ondanks dat je misschien geen mos ziet er toch mos in het gazon aanwezig is. Door het verticuteren eens per jaar, vanaf medio maart tot mei uit te voeren, voorkom je een hoop problemen.

Maaien

Met de juiste maaimethode kan je de kwaliteit van je gazon al flink verbeteren.

Waarom maaien?

Maaien is onontbeerlijk voor het bevorderen van de groei van fijnere grassoorten en de vorming van een dik tapijt. Door vaker te maaien krijg je een mooie gesloten grasmat waarin onkruid en mos geen kans krijgen. Bij lang gras komt er immers minder licht door, waardoor de grasmat dunner wordt.

Wanneer en hoe vaak?

In de regel moet er gemaaid worden tussen maart en oktober. Van zodra het gras sneller begint te groeien moet het vaker worden gemaaid: eenmaal per week in het voorjaar en tweemaal per week in de zomer. De frequentie hangt ook af van de grassoort: een siergazon moet vaker gemaaid worden dan een speelgazon.

Hoogte

Het geheim bestaat erin niet te laag te maaien, zoniet verslijten de graszoden sneller en zijn ze meer vatbaar voor droogte.Voor je gras is het veel beter om regelmatig telkens alleen de toppen af te maaien, dan eens in de twee weken laag bij de grond te kortwieken.

Stel de messen af op de juiste hoogte. In het voorjaar moet het gras 18 tot 30 mm hoog blijven. 's Zomers kan je het wat korter maaien, met een minimum van 12 mm. Bij droog weer laat je dan weer liever 25 mm staan.

Patronen

Maai in evenwijdige, rechte banen voor een optimaal effect. Vooral als je maaimachine voorzien is van een rol is dit belangrijk.
Werk bij de volgende maaibeurt loodrecht op de laatste maairichting. Zo blijft het oppervlak van het gazon vlak en houd je onkruid en ongewenste grassoorten beter onder controle.

Maaisel

Onder het maaien kan je het gras verzamelen in een grasopvangbak. Composteer het, vermengd met andere compost.
Heb je geen plaats voor een composthoop in de tuin en wil je voorkomen dat je het maaisel moet wegbrengen, dan kan je best regelmatig maaien. Zo is het afgemaaide gras fijn genoeg om in de zon te drogen en door de wind weggeblazen te worden.
Let wel, als je te veel gras laat liggen gaat het gras eronder dood. Gazons waarvan het gras nooit wordt opgeruimd moeten tweemaal per jaar geverticuteerd worden.

Afkanten

Knip na het maaien de randen bij met een schaar met lange steel, met een speciale graskantenschaar of met een grastrimmer. Rechte grasranden geven een verzorgde indruk en maken het geheel af. Met een graskantsteker kan je de grasranden afsteken, een klusje dat maar een keer per seizoen moet gebeuren.