reserveren Beffe      reserver Beffe


 

naam en voornaam

nom de famille et prenom

 eventueel idem van de partner

eventuellement idem du partenaire

straat, nummer, bus

rue, numero, boite

postcode, woonplaats

code postale, lieu

telefoon, gsm tijdens verblijf

telephone, mobile pendant sejour

emailadres

adresse electronique

de huurperiode
invullen als [dd/mm/jjjj]

van (aankomstdag)
tot (vertrekdag)


du (jour d'arrivee)
au (jour de depart)

remplir la periode de location
comme [jj/mm/aaaa]

(maximale bezetting) totaal van ALLE overnachtenden ouder dan 3 jaar total de TOUS les couchants de plus de 3 ans (l'occupation maximale) 

(voor de verblijfstaks) AANTAL overnachtenden ouder dan 12 jaar NOMBRE de couchants de plus de 12 ans (pour la taxe de sejour)


de Heer      Mevrouw

Monsieur      Madame

 een huisdier meebrengen mag

 un seul animal domestique est accepte

neen, geen hond

non, aucun chien

ja, 1 hond

oui, 1 chien

als je alles hebt ingevuld, klik je 1 x op "verzenden|envoyer" hierboven, vervolgens onderaan de nieuwe SKYNET-pagina op "Click here to continue".
après avoir rempli tout, cliquez 1 x sur "verzenden|envoyer" ci-dessus, puis en bas de la nouvelle page SKYNET suivante sur "Click here to continue".

 [vrije perioden] [les disponibilités]