Home
13 X
Legende
Boeken
Links
FOTOGALERIJ
 
Links
Links
Home

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

-------------- een sfeerbeeld --------------

Hoe deze website begon in 2009 met ... 20 jaar Hakendover in foto's...

Lang geleden, in het jaar 690, toen de laatste Romeinse soldaten nog door onze kontreien zwierven, trok de eerste paasprocessie rond in Hakendoverse velden. Vele eeuwen later doet ze dit nog steeds en met evenveel begeestering.

In die middeleeuwse dagen die men graag donker noemt, vierde men dat de eerste en nieuwe kerk klaar was. De geheimzinnige gebeurtenissen die men gezien had bij de bouw en de wijding van de kerk kon men nog altijd niet goed begrijpen. Daarom werden deze elke jaar met de nodige eerbied herdacht in de bedevaartprocessie en vertelbaar gemaakt door een legende.

Hakendover is een wonderlijke plaats temidden van de Haspengouwse boomgaarden en velden. In de oude Keltische tijden moet het blijkbaar een heerlijke en magische plaats geweest zijn daar bij de bron van Hakon. Onder de meidoorn was het alleszins goed vertoeven. Was Hakon een landheer, een ridder, of een magiër? Wie weet?  In elk geval kunnen we zijn (of haar) bestaan alleen maar vermoeden in een  reeds lang  in sluiers van ondoordringbare geheimzinnigheid gehulde wereld.

Nu is die magie nog steeds goed voelbaar, zeker na een lange en koude winter als de langverwachte en zonnige lente eindelijk terugkomt in het land.

Een goed klimaat en een vruchtbaar jaar zijn van levensbelang voor het dagelijks bestaan. Het was duidelijk dat men deze natuurkrachten met goddelijke hulp ten gunste kon keren. Daarom heeft de processie ook nu nog steeds haar hoogtepunt op de Tiense Berg waar de paarden door de velden met de eerste graangewassen draven en vervolgens door de priester gezegend worden.

Deze poging tot beïnvloeding van het klimaat gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot. Het kan gebeuren dat de weergoden krachtig protesteren door onverbiddelijk regen en wind te sturen, bakken vol hagel en soms ook sneeuw uit te kiepen... Maar soms doen ze niets, dan is het gewoon zonnig en dikwijls te warm om nog veel tegen te sputteren. Dat kan.

Het mag misschien ongewoon klinken maar ik heb Hakendover pas echt ontdekt na enkele zinnetjes daarover in het indrukwekkende boek van Farwerck, Noordeuropese Mysteriën en hun sporen tot heden … Van toen af aan ben ik regelmatig aanwezig geweest bij de processie. Steeds was het een boeiend en wonderlijk fenomeen, in soms barre weersomstandigheden, maar telkens ook weer helemaal anders. Ik besloot daarom om een periode van 20 jaren overzichtelijk te maken met een aantal van mijn foto's. Vandaar deze webpagina's.

Hierbij wil ik alle betrokkenen bedanken om deze jaarlijkse belevenis telkens weer mogelijk te maken: verantwoordelijken en organisatoren, figuranten,  ruiters, begeleiders, en niet te vergeten, de grote STARS van het moment, de paarden.

Ook gaat mijn speciale aandacht naar mijn fototoestellen. Zij hebben steeds trouw hun taak volbracht, soms nat en  onderkoeld, dan weer bestoft of verhit.
 Ik wens u, websurfer in een hoogtechnologische wereld, veel genoegen bij het bekijken van de foto's, minstens zoveel  als  ik mocht ondervinden bij het maken ervan.
Voor vele herhalingen vatbaar hoop ik...

** Bij vragen of opmerkingen bij deze foto's, mag u me altijd mailen:

sitadra386@yahoo.com

Copyright © 2009-2018 Guido Abts - Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 5/11/2018

web counter
web counter