Startpagina Sint-Salvatorparochie Harelbeke
 

BELANGRIJK: Alle rubrieken zijn voortaan terug te vinden op de microsite van de federatie.

 

Hartelijk welkom!

U bevindt zich op de website van de Sint-Salvatorparochie van Harelbeke, een ijverig stadje langs de Leie. 

Sint-Salvator is niet een of andere heilige, maar de naam van de Heer Jezus zelf. Salvator wil letterlijk zeggen: Heiland, Redder. Overal waar Jezus voorbijkomt, geneest Hij, richt Hij mensen weer op, bevrijdt ze en geeft ze nieuw leven en nieuwe toekomst. Dat is de Blijde Boodschap die Jezus brengt en in zijn spoor willen christenen deze Boodschap verder handen en voeten geven in onze tijd.

Onze Sint-Salvatorparochie wil als christelijke gemeenschap broederlijk samenleven volgens het evangelie, de Blijde Boodschap uitdragen en Jezus nabij weten in het vieren van de sacramenten. Wij zijn allen kinderen van God en dus broeder en zuster van elkaar.

Onze Sint-Salvatorkerk is een mooi gebouw met een lange geschiedenis, die reikt tot in de negende eeuw. De kerk is lid van de Stichting Open Kerken en is overdag altijd open.  Wie u ook bent, van waar u ook komt, wat u ook meemaakte in uw leven, u bent er welkom. 

Vrede en alle goeds!

Bart Geryl,

Pastoor-moderator